Xalqaro "Oolulbayt" Markazining Muqaddas Qur'oni Karim veb saytiga xush kelibsiz!
   

E-mail:

ozb@aalulbayt.org
 

tarjimasi Qur'oni

1 FOTIHA
2 BAQARA
3 OLI IMRON
4  NISO
5  MOIDA
6  AN'OM
7  A'ROF
8  ANFOL
9  TAVBA
10  YUNUS
11  HUD
12  YUSUF
13  RA'D
14  IBROHIM
15  HIJR
16  NAHL
17  AL-ISRO
18  KAHF
19  MARYAM
20  TOHA
21  ANBIYO
22  HAJ
23  MU'MINUN
24  NUR
25  FURQON
26  SHU'RO
27  NAML
28  QASOS
29  ANKABUT
30  RUM
31  LUQMON
32  SAJDA
33  AHZOB
34  SABA
35  FOTIR
36  YOSIN
37  SOFFOT
38  SOD
39  ZUMAR
40  G'OFIR
41  FUSSILAT
42  SHO'RO
43  ZUXRUF
44  DUXON
45  ALJOSIYA
46  AHQOF
47  MUHAMMAD
48  FATH
49  HUJUROT
50  QOF
51  ZORIYOT
52  TUR
53  NAJM
54  QAMAR
55  RAHMON
56  VOQEA
57  HADID
58  MUJODALA
59  HASHR
60  MUMTAHANA
61  SAF
62  JUM'A
63  MUNOFIQUN
64  TAG'OBUN
65  TALOQ
66  TAHRIM
67  MULK
68  QALAM
69  ALHAQQA
70  MAORIJ
71  NUH
72  JIN
73  MUZAMMIL
74  MUDDASIR
75  QIYOMAT
76  INSON
77  MURSALOT
78  NABA
79  NOZI'OT
80  ABASA
81  TAKVIR
82  INFITOR
83  MUTAFFIFIN
84  INSHIQOQ
85  BURUJ
86  TORIQ
87  A'LO
88  G'OSHIYA
89  FAJR
90  BALAD
91  SHAMS
92  AL-LAYL
93  ZUHO
94  SHARH
95  TIYN
96  ALAQ
97  QADR
98  BAYYINA
99  ZILZILA
100  ODIYOT
101  QORIA
102  TAKOSUR
103  ASR
104  HUMAZA
105  FIL
106  QURAYSH
107  MO'UN
108  KAVSAR
109  KOFIRUN
110  NASR
111  MASAD
112  IXLOS
113  FALAQ
114  NOSBoshqa bo'limlar