فهرست

پيشگفتار

هدف و مزاياى سوره

خصوصيات سوره رعد

نتيجه اعجاب‏انگيز محاسبات

1. حفظ رسم الخط اصلى قرآن

2. دليل ديگرى بر عدم تحريف قرآن

3. تفاوت‏هايى در حدود 0/0001

4. اشارات پرمعنا

انتقادهاى ناروا

اشكالات ديگر نويسنده

پژوهشى در مورد حروف مقطعه قرآن‏

نكات پنج گانه‏

مقدمه

قرآن و جاذبه عمومى

شيوه بزرگان

استيلا بر عرش قدرت؛

مقصود از استيلاى بر عرش چيست؟

عرش از نظر لغت و قرآن

دو معناى ديگر عرش

بررسى معناى استوا

قرآن و تسخير خورشيد

دايره تسخير وسيع‏تر است

حقيقت تسخير و تاريخ آن

عظمت خورشيد

وزن خورشيد

درجه حرارت خورشيد

سنّ خورشيد

حركت وضعى خورشيد

حركت انتقالى

حركت خورشيد به دور مركز كهكشان

تسخير ماه

حركات مختلف ماه

حركات محدود كرات آسمانى

پايان‏پذيرى حركات كرات

تدبير جهان خلقت با خداست

هدف از تشريح آيات چيست؟

چگونه اين آيات ما را به روز رستاخيز راهنمايى مى‏كنند؟

آيات چهارگانه الهى‏

مقدمه

توسعه و گسترش زمين

راز آفرينش كوه‏ها و نهرها

اسرار ديگر كوه‏ها

1. سر چشمه نهرها

2. تصفيه آب

تفسير ديگرى براى آيه

مسأله چرخ لنگر در قرآن

1. حركت دورانى

2. شتاب در حركت دورانى

3. نيروى جنبشى يا انرژى سينيتيك

4. چرخ لنگر و فوايد آن

5. چه عاملى موجب تغيير سرعت در كره زمين و ايجاد لرزه در آن مى‏شود؟

قرآن و زوجيت در موجودات

زوجيت در جهان گياهان

بررسى لفظ زوج از نظر لغت

تاريخ پيدايش نظريه زوجيت در گياهان

تاريكى شب، مولود چيست؟

چهره‏هاى گوناگون حيات‏

در نگاه ديگر

بازگشت به زندگى، عجيب نيست‏

معاد و دانش‏هاى بشرى

پاسخ قرآن در اين باره

1. قدرت بى‏پايان خدا

2. توجه به زندگى نخستين

3. صحنه رستاخيز در زمين‏هاى مرده

4. نمونه‏هايى از احياى مردگان

5. سر گذشت خفتگان شهر افسوس

مردم لجوج و ماجراجو

خداوند بخشاينده و كيفرده

اعجاز پيامبر به هوس اين و آن نيست‏

آيا فيض نبوت مخصوص خاور زمين است؟

چگونگى علم خداوند به موجودات‏

برنامه‏اى تربيتى

نكاتى چند در آيات

پاسدارانى كه از ما مراقبت مى‏كنند

سنّت قطعى الهى در سعادت ملل

چرا پرستش، مخصوص خداست؟

دلايلى كه آيات مورد بحث به آن اشاره مى‏كنند

همه موجودات براى خدا سجده مى‏كنند

مقصود از سجده كردن موجودات چيست؟

حقيقت سجده در موجودات جهان

سخنى در مورد تسبيح موجودات

بت‏پرستى چرا؟

نشانه‏هاى حق و باطل‏

معناى تحت اللفظى حق و باطل و ملاك هر دو چيست؟

حق و باطل را با اين نشانه‏ها بشناسيد

نشانه‏هاى صاحبان خرد (1)

مقدمه

مقصود از پيمان‏هاى الهى چيست؟

نشانه‏هاى صاحبان خرد (2)

پيوندهايى كه بايد محترم شمرده شود

پيوندهايى را كه بايد ناديده گرفت

رفع يك اشتباه

نشانه‏هاى صاحبان خرد (3)

صبر و استقامت

به‏پا داشتن نماز

انفاق در پنهانى و آشكار

جبران بدى‏ها به نيكى‏ها

روزى‏هاى وسيع و محدود

نظام‏هاى ظالمانه

ريشه نگرانى‏ها

عوامل اضطراب

1. معماى هستى

2. ماديگرى بى‏حد و حساب

3. شدايد و مصايب

4. انديشه فنا

ايمان به خدا و عوامل اضطراب

ديدگاه‏هاى دانشمندان

داورى و راهنمايى قرآن

آيا ايمان دو نشانه متضاد دارد؟

دشمنان حق‏

ايمان اجبارى بيهوده است

بانگ بيدار باش

قرآن عالى‏ترين جلوه‏گاه معارف عقلى‏

احاطه و تسلط خداوند بر هر موجودى

برهان فلسفى براى ابطال شرك

فريب وجدان‏

دو گروه منصف و لجوج از اهل كتاب‏

منطق غلط و نارسا

قرآن داور ميان حق و باطل

بهانه‏جويى مشركان‏

امكان تغيير سرنوشت‏

دگرگونى سر نوشت در پرتو اعمال نيك

يك سؤال قديمى

وظيفه اصلى پيامبر

در برابر خدا، نقشه‏ها نقش بر آب است‏

گواهان رسالت پيامبر اسلام‏

شاهد ديگر براى رسالت