ความโปรดปราน วะฮฺยู และนะบูวัต
ความจำเป็นในการปฏิบัติตามนบี
บรรดานบีและสหายของท่าน คือ แบบอย่างสำหรับผู้ศรัทธา
นบีอาดัม (อ.)
นบีอิบรอฮีม (อ.)