Саволҳои қуръонӣ

1-Савол: Сураи Ҳомим саҷ да кадом сура аст?

Ҷавоб : Сураи Фуссилат.

2-Савол: Оё бетаҳорат даст расондан ба номи ша й тон, Фиръавн ва монанди он дар Қуръон ишкол дорад ё не?

Ҷавоб: Даст расондан ба оятҳои Қуръон бетаҳорат ҷоиз нест, гарчӣ он калимот монанди калимаи Фиръавн ва назири он бошад.

3-Савол: Оё тиловати Қуръон тавассути занҳо назди мардҳо ҷоиз аст?

Ҷавоб: А гар ба гунае бошад, ки дигаронро ба таҳаррук дароварад ҷ оиз нест.

4-Ихфо дар таҷвиди Қуръон чӣ ҳукме дорад?

Ҷ авоб: Агар сабаби тағйири калима нашавад монеъ надорад.

5- Савол: Кадом сура шумори калимоташ баробар бо шумори сураҳои Қуръон аст?

Ҷавоб: Сураи Таквир.

6- Савол: Кадом сура ба қалби Қуръон маъруф аст?

Ҷавоб: Сураи Ёсин.

7-Кадом сура ба насаби номи Худованд машҳур аст?

Ҷавоб: Сураи Ихлос.

8-Савол: Чанд то аз сураҳои Қуръон саҷдаи воҷиб дорад?

Ҷавоб: 4-сура, Саҷдд, Фуссилат, Наҷм ва Алақ.

9-Савол: Кадом сура ба сураи Имом Ҳусайн алайҳис-салом маъруф аст?

Ҷавоб: Сураи Фаҷр.

10-Савол: Кадом сура ҳамноми яке аз наҳрҳои Эрон аст?

Ҷавоб: Сураи Нур.

11-Кадом сураҳо бо Алҳамду лиллоҳ сар мешавад?

Ҷавоб: 5-сура, Фотиҳа, Анъом, Каҳф, Сабо ва Фотир.

12-Савол: Кадом сураи Қуръон даҳ ном дорад?

Ҷавоб: Сураи Фотиҳа.

13-Аввалин касе, ки илми таҷвидро навишт кӣ буд?

Ҷавоб: Абўубайд Қосим ибни салом.

14-Аввалин касе, ки дар замони Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам яке аз сураҳои Қуръонро ба форсӣ тврҷума кард кӣ буд?

Ҷавоб: Салмони форсӣ.

15-Аввалин касе, ки Қуръонро нуқтагузорӣ кард кӣ буд?

Ҷавоб: Абўласвади Дўалӣ.

16-Дар кадом ояти Қуръон шаш бор калимаи Аллоҳ омада?

Ҷавоб: Дар ояти 283-и сураи Бақара.

17-Дар кадом ояти Қуръон марҳалаҳои вузў гирифтан зикр шуда аст?

Ҷавоб: Дар ояти шаши сураи Моида.

18-Дар кадом ояти Қуръон ба панҷ қисмат намозҳои рўзона ишора шудааст?

Ҷавоб: Дар ояти 78-и сураи Исро.

19- Ояти « ва раттилил Қуръона тартило” дар кадом сура аст?

Ҷавоб: Ояти 3-и сураи Муззаммил.

20-Дар кадом сура ба мавзўи вилояти ҳазрати Алӣ алайҳис-салом ишора шудааст?

Ҷавоб: Сураи Нисо ояти 59 ва сураи Моида ояти 55.

 

21-Кадом сура тамоми оёташ бо ҳарфи (р) хатм мешавад?

Ҷавоб: Сураи Кавсар.

22-Кадом сура мансуб ба Имом Алӣ алайҳис-салом аст?

Ҷавоб: Сураи Валодиёт.

23-Сураҳои Мадани таи чанд сол нозил шудааст?

Ҷавоб: 10-сол.

24-Ду зани намуна, ки дар Қуръон аз онҳо ба неки ёд шудааст чӣ касоне ҳастанд?

Ҷавоб: Ҳазрати Марям ва Осия зани Фиръавн .

25- Кадом сура аз Қуръон ба маънои (зани имтиҳон шуда) аст?

Ҷавоб: Мумтаҳина.

26-Ду зане, ки дар Қуръон ба зишти аз онҳо ёд шуда кадоманд?

Ҷавоб: Зани Лут ва зани Нуҳ.

27-Ба кадом зан лақа би таййиба дода шудааст?

Ҷавоб: Ҳазрати Марям.

28-Охирие о яи , ки бар Паёмбар нозил шудааст кадом аст?

Ҷавоб: Ояи-3 Сураи Моида.

29-Охирин сураи Қуръон чанд ҳарф ва чанд калима ва чанд оя дорад?

Ҷавоб: 79-ҳарф 20-калима 2-оя.

30-Охирин сурае, ки дар Мадина нозил шудааст чӣ ном дорад?

Ҷавоб: Сураи Моида.

31-Охирин сурае, ки як ҷ о нозил шуд кадом аст?

Ҷавоб: Сураи Ихлос.

32- Охирин сурае, ки дар Макка нозил шуда кадом аст?

Ҷавоб: Сураи Рум.

33- Ояти ҳиҷ об дар кадом сураи Қуръон аст? Ҷавоб:

Дар о яти 31-и сура и Нур.

34-Ояти «Ал-Ҳамду лиллоҳи Раббил оламин” дар чанд сураи Қуръон баён шудааст? Ҷавоб: Дар 6 сура, Фотиҳа, Анъом, Юнус, Зумар, Мўъмин ва   Соффот.

35-Дар кадом як аз ояти Қуръон номи панҷ гуна хўрданӣ омадааст? Ҷавоб: Дар ояти 61-и сураи Бақара, пиёз, бодаринг, сир, адас ва тар а.

36- Ояти « нурун ало нур” дар кадом сура аст? Ҷавоб: Ояти 35-и сураи Нур.

37- Дар кадом оят Худованд аз худ ҳашт мартаба сухан гуфтааст?

Ҷавоб: Дар ояти 186-и сураи Бақара.

38-Дар чанд сураи аз Қуръони Карим ба ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ишора шудааст?

Ҷавоб: Дар 305 ояти Қуръон.

39-Дар кадом ояти Қуръони Карим номи панҷ тан аз паёмбари улулазм баён шудааст?

Ҷавоб: Ояти 7-и сураи Аҳзоб.

40-Чанд то аз сураҳои Қуръон бо номи паёмбарон аст?

Ҷавоб: 6 сура, Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳ Иброҳим, Нўҳ, Юнус ва Юсуф.

41- Дар Қуръон аз чанд паёмбар ба унвони усваи ҳасана ном бурда шудааст? Ҷавоб: Аз ду паёмбар: Ҳазрати Иброҳим ва Ҳазрати Муҳаммад сал лаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам .

42- Сураҳое, ки ба Паёмбар мансуб аст камоманд?

Ҷавоб:Тоҳо, Ёсин, Музамил, Мудасир.

43-Достони Ҳазрати Салимон ва б илқис дар кадои Сура аст?

Ҷавоб: Сураи Сабо.

44-Аввалин Сурае, ки нозил шуд кадом Сура аст?

Ҷавоб: Сураи Алақ.

45-Аввалин Сураи Қуръон дорои чанд оя ва чанд калима аст?

Ҷавоб:17-оя ва 29-калима.

46- Аввалин сурае, ки бо забони форсӣ тарҷума шуд кадом аст?

Ҷ авоб: Сураи Фотиҳа.

47-Аввалин сурае, ки дар Мадина нозил шуд чӣ ном дорад?

Ҷ авоб: сураи Мутафафин.

48-Аввалин дуое, ки дар Қуръон омода аст дар кадом сура аст?

Ҷавоб:Ояти 126 -и с ураи Бақара .

49-Ояте, ки сари буридаи Имом Ҳусайн алайҳис-салом дар шаҳри Шом тиловат намудааст, кадом аст?

Ҷавоб: Ояти 9-и сураи Каҳф.

50- Ояти « Бақиятуллоҳи хайрул лакум” дар кадом сураи аст?

Ҷавоб: Ояти 8-и сураи Ҳуд.