Qurani  
   Suratu Abasa
   Watu wa 'ukhdud'(MAHANDAKI)
   Ukweli ni huu
   Suratu Al Fatiha (Ufunguzi Wa Kitabu)
   Muongozo wa Wasomao