Du rûpel ji Qur’an bi xetê nesx

Katib: Nayê zanîn


66