(Andre du reyer)

ی یی ی ی ǎی یی ی ی ی (ی ی ی) ی ی ی ی ی ی یی . 1630 ی ی ی ی ʁی ی ی јی . ی ی ی ی ی ј ی.

ی یی ی 1647 ی ی  Alcoron de Mahome   ǁ . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی ی ی 5 ǁ .

ی یی ی 1649 ی ی ی ی ی ǁ . یی ی ی ϡ ј ی ی ǁ .