cibiyoyin qur'ani

1-makarantar koyar da kur'ani ta Zahra(a.s)

www.qurannet.com

Harshe:larabci

Karkashin makarantar zahara a.s.

E mail: qurannet@qurannet.com:

2-Littafai akan kur'ani cikin internet

adress:http://www.quran.org.uk

Haeshe: Turanci

Karkashin kulawar Darul Balag

Wuri: middlese

E mail:imfo@quran.org.uk

Tel:8236-601923

3-Shafin internet na kur'ani

Address:http://www.qurannetwork.com

Harshe:Urdu

E mail:webmaster@qurannetwork.com

4-Shafin kur'ani

Address:http://www.holyquran.net:

Akrkashin kulawai muntadal qur'an

Harshe:larabci

hollyquran@hollyquran.net

5-Binciken kur'ani

Address:http://www.abbas.dircon.co.uk

E mail:abbas@diecon.co.uk

Harshe:Turanci

6-kur'ani da Ahlulbait(a.s)

Harshe:Turki

Address:http://www.huccet.cjb.net

Email:Ammar@huccet.net

7-Almizan

Address:http://www.almizan.org

Haeshe:Turanci

E mail:akhalfan12@hotmail.com

8-Kiyaye kur'ani

Address:http://www.geocities.com/hifazatequran

Harshe:Turanci/Urdu

9-Ajin kur'ani

Harshe:turanci

Address:http://www.sdewjee.com

E amil:sdewjee@sdewjee.com

10-sirrikan kur'ani

Address:http://www.asrar-quran.com

Harshe larabci

E mail:info@asrarquran.com

Tel: +02 0860635010

11-makarantar kur'ani

Address:http://www.maktabnet.net

Haeshe:farsi

Kakahinkulawar Maktabe quran

Wuri: Teharn

12-shafin kur'ani mai girma

Address:http://www.alquran-network.net

karkashin harkatil aml

E mail;post@alquran-network.net

Harshe;Larabci

13-cibiyar kur'ani

Address:http://www.qrnoor.net

harshe:Larabci

E-mail:qnoor@qnoor.net

Karkashin  mu'assasassar qura'an noor

14-cibiyar komiti na zikrul hakim

Address:http://www.althekr.net

Harshe. Larabci

Karkashin kungiyar Zikrul hakim

15-Cibiyar tarsilul kur'an

Address:http://www.koranusa.org

Harshe:Taranci

Wuri: Newyork

E mail:orders@quranusa.org

16-cibiyar Tanzil

Address:http://www.al-tanzeel.tk

Harshen larabci

E amil:al-tanzil@yahoo.com

17-cibiyar mahardata ta duniya

Address:http://www.hafezan.org

harshe: tuaranci, larabci.farsi

wuri: Qom

Email:info@hafizan.org

18-cibiyar akidar musulunci ta Ahlulbait

Address:http://www.altafsir.com

harshe:larabci da turanci

Eamil:altafsir@itqsolutions.com

19-cibiyar yada al'adun musulunci ta fajrul kur'an

Address:http://www.fajrequran.com

haeshe: farsi

wuri:Qom

20-cibiyar binciken kur'ani ta 'yan makaranta

Address:www.isqa.ir

Harshe:larabci,Turanci Farsi

Wuri: Teharan