راه زندگى

 1- فقط‌ از علم‌ پيروى‌ كن‌ و بدون‌ شناخت‌ قدمى‌ برندار
 2- اولين‌ و بديهى‌ترين‌ شناخت‌ها خداشناسى‌ است‌
 3- قل‌ مى‌گويد عالَم‌ بايد خدايى‌ داشته‌ باشد
 4- اگر انسان‌ قلب‌ خود را از آلودگى‌ها پاك‌ كند، نور توحيد را در خود مى‌يابد
 5- پس‌ انسان‌ ذاتاً و فطرتاً خداجو و خداخواه‌ است
 6- نظمِ حيرت‌انگيز عالم‌ گواه‌ وجود خداست‌
 7- چشم‌هايت‌ را به‌درستى‌ بگشاى‌ تا نام‌ اللّه‌ را بر پيشانى‌ يك‌يك‌ موجودات‌ جهان‌ ببينى‌
 8- استدلال‌ عقلى‌ بر توحيد خداوند
 9- خلقت‌ جهان‌ از كجا و چگونه‌ آغاز شد؟
 10- جهان‌ به‌ كجا مى‌رود؟
 11- پس‌ آفرينش‌ هدف‌دار است‌
 12- همه‌ كاره‌ اوست. كجا مى‌رويد؟
 13- هيچ‌ چيز از او پنهان‌ نيست‌
 14- پديده‌هاى‌ آفرينش‌ زمانى‌ معين‌ دارند
 15- و براى‌ هر چيز، قدر و اندازه‌اى‌ معين‌ كرد
 16- آفرينش‌ هماهنگ‌ و هم‌نواست‌
 17- ستارگان: نگهبان‌ و زينت‌ آسمان
 18- آسمان‌هاى‌ هفت‌گانه‌ و زمين‌ چگونه‌ خلق‌ شدند؟
 19- فرشتگان: كارگزاران‌ خدا در آفرينش‌
 20- جن‌ هم‌ خَلق‌ خداست
 21- ابليس‌ از كدام‌ طايفه‌ است؟
 22- چيزى‌ به‌ نام‌ انسان‌ وجود نداشت‌
 23- ما ابتدا او را از گِل‌ آفريديم‌ و به‌ او روح‌ الهى‌ بخشيديم
 24- (مراحل‌ آفرينش‌ نسل‌ دوم‌ انسان‌ به‌ بعد (مراحل‌ رشد جنينى‌ انسان
 25- قرآن‌ ادوار زندگى‌ انسان‌ را بيان‌ مى‌كند
 26- مرگ‌ انسان‌ را فرامى‌گيرد
 27- و انسان‌ به‌ جهان‌ برزخ‌ وارد مى‌شود
 28- با نفخ‌ صور، پايان‌ دنيا اعلام‌ مى‌شود
 29- همه‌ مى‌ميرند، حتى‌ ارواح؛ و فقط‌ خدا مى‌ماند
 30- آن‌ گاه‌ به‌ امر خدا، بار ديگر با نفخ‌ صور، رستاخيز بر پا ميشود
 31- بهارِ طبيعت‌ نمونه‌اى‌ از رستاخيز قيامت‌ است‌
 32- انسان‌ها ذرّه‌ ذرّهِ‌ كرده‌هاى‌ خود را مى‌بينند
 33- دادگاهى‌ جدى‌ و محاكمه‌اى‌ دقيق‌ و كامل‌ برپا مى‌شود
 34- ميزان‌ دقيق‌ (ترازوى‌ سنجش) را قرار مى‌دهند
 35- گذرگاه‌ خطرناك‌ (صراط) پيش‌ روست‌
 36- بهشت‌ ثمره‌ و ميراث‌ زندگى‌ موفق‌ دنياست‌
 37- جهنم‌ معاندان‌ را در بر مى‌گيرد‌
 38- خداوند براى‌ بهشت‌ و جهنم‌ مثال‌ دنيايى‌ مى‌آورد‌
 39- پس‌ بياييم‌ تا وقت‌ عمل‌ نگذشته‌ كارى‌ كنيم‌
 40- و از رحمت‌ حق‌ ماءيوس‌ و نااميد نشويم‌‌
 41- و از دين‌ خدا و قرآن‌ پيروى‌ كنيم‌‌
 42- قرآن‌ بيانگر همه‌ چيز است‌‌
 43- قرآن‌ بيانگر همه‌ چيز است‌‌
 44- قرآن‌ نسخهِ‌ شفابخش‌ است. درمان‌ را در آن‌ بجوييد‌
 45- بهترين‌ و مطمئن‌ترين‌ راه‌ را قرآن‌ مى‌نماياند‌
 46- هر چه‌ مى‌توانيد قرآن‌ بخوانيد‌
 47- بين‌ انبيا تفاوتى‌ نيست. بايد به‌ همهِ‌ آن‌ها معتقد بود‌
 48- صداقت‌ در گفتار و رفتار: ويژگى‌ پيامبران‌ الهى‌
 49- آيه هاي زندگي
 50- شجاعت‌ در اجراى‌ ماءموريت: مشخصهِ‌ همهِ‌ انبياى‌ الهى‌ و مبلغانِ راستين‌
 51- ادب: برجسته‌ترين‌ ويژگى‌ انبياى‌ الهى‌‌
 52- صبر و پايداري: بارزترين‌ ويژگى‌ پيامبران‌ اولوالعزم‌‌
 53- تعليم‌ و تربيت: عالى‌ترين‌ هدف‌ بعثت‌‌
 54- محمد: رهبرى‌ مردمى‌ و مهربان‌ و پرتلاش‌‌
 55- او آخرين‌ پيامبر از سلسلهِ‌ انبياى‌ الهى‌ است‌‌
 56- محمد پيامبرى‌ جهانى‌ است‌‌
 57- و سرانجام، دين‌ اسلام‌ بر جهان‌ حاكم‌ خواهد شد‌‌
 58- تبعيت‌ از پيامبر نشانهِ‌ دوستيِ حقيقى‌ با خداست‌‌‌
 59- مزد رسالتم‌ مودّت‌ و دوستى‌ با نزديكان‌ من‌ است‌‌
 60- ولايت‌پذيرى‌ و دوستى‌ اهل‌ بيت‌ به‌ سود شماست‌‌‌
 61- اصول‌ امامت‌ در يك‌ آيهِ‌ قرآن‌‌
 62- در هر عصر و زماني، مردم‌ بايد پيشواي‌ آسماني‌ داشته‌ باشند‌‌
 63- جز با وجود امام‌ عادل‌ و حاكم‌ مؤ‌من، جامعه‌ به‌ حيات‌ طيبه‌ نمي‌رسد‌‌
 64- آياطاعت‌ از خدا و رسول‌ و صاحبان‌ امرِ ولايت‌ واجب‌ است‌‌‌
 65- با ولايت، دين‌ كامل‌ شد. ديگر از دشمنان‌ بيروني‌ نترسيد‌
 66- غدير و آيهِ‌ تبليغ‌ سندي‌ است‌ محكم‌ بر اثبات‌ امامت‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب
 67- آيهِ‌ ولايت: سندي‌ ديگر بر امامت‌‌‌
 68- علي: اولين‌ مؤ‌من‌‌‌
 69- دو دريا، با لؤ‌لؤ‌ مرجان‌‌‌
 70- مباهله: برترين‌ سندِ فضيلت‌‌
 71- آسمان­ ايثار اهل‌ بيت‌ را مدح‌ مي‌كند‌‌
 72- امامان‌ عصمت‌ مطلقه‌ دارند‌‌
 73- سرانجام، حكومت‌ جهاني‌ صالحان‌ به‌ دست‌ امام‌ مهدي‌ (عج) تشكيل‌ مي‌شود
 74- و وعدهِ‌ خداوند مبني‌ بر تبديل‌ شدن‌ شرك‌ به‌ توحيد و ناامني‌ به‌ امنيت‌ محقق‌ مي‌شود
 75- خدا و مردم‌ مؤ‌من: دو ركن‌ اساسي‌ نظام‌ اسلامي