پديده وحى

 1- آيا وحي تشريعي است يا تكويني‌؟
 2- وحي تكويني و تشريعي چيست؟
 3- چه سوره‌هايي به صورت مستقيم و بي واسطه بر پيامبر اكرم‌نازل شده است‌؟
 4- اثبات وجود قرآن براي فردي كه مي خواهد به وجود آن پي ببرد چگونه هست در حالي كه آدم هايي با فكرهاي عجيب هستند و آدم هايي كه فكرهايي براي گرفتن حق دارند بيشتر اثبات بفرماييد؟
 5- كيفيت نزول وحي بر پيامبر اكرم‌چگونه بوده است‌، آيا صوت قرآن را مي‌شنيدند يا به وسيلة قلب‌شان‌، آن را احساس مي‌كردند؟
 6- درباره نحوه نزول وحي بر پيامبر و چگونگي مصونيت آن از خطا توضيح دهيد.
 7- درباره نزول قرآن و فرق بين (انزال ) و (تنزيل ) توضيح دهيد.
 8- فرق اصطلاح‌هاي انزال‌، نزول و تنزيل چيست‌؟ (آيا اختلاف صيغه مربوط به متفاوت بودن حالات ابلاغ وحي است‌؟)
 9- چگونه مي توان اثبات كرد متن قرآن وحياني و از سوي خداست ؟
 10- داستان غرانيق به چه صورتي است آيا واقعيت تاريخي دارد و سرچشمه اين داستان چگونه است ؟
 11- حقيقت وحي چيست؟ آيا قابل درك است؟
 12- به چه دليلي مي توان گفت قرآن از طرف خداوند نازل شده. اگر كسي بگويد نعوذ با الله شيطان كتابي را به نام قرآن آورده و با ذكر اين آيه كه قرآن را خودمان حفظ مي كنيم خيال همه را راحت كرده كه تعريفي در آن صورت نگرفته ضمناً آيات متعدد را هم شيطان آورده و واقعاً هم بشر از آوردن مثل آن عاجز است چرا كه قدرت شيطاني فوق قدرت بشر است در جواب چه مي گوييد؟
 13- آيا واقعه  تاريخي بر نزول دفعي قرآن دلالت دارد؟