جمع آورى قرآن

 1- وقتي كه امام زمان ظهور مي كند، قرآن همين قرآن فعلي است ؟
 2- آيا در زمان پيامبر كاتبان و حافظان زن بوده‌اند؟
 3- آيا معاويه از كاتبان وحي بوده است؟
 4- اولين قارى و حافظ جهان اسلام چه كسانى بودند؟
 5- مصحفي كه حضرت علي ‌جمع‌آوري كرد هم اكنون كجا و نزد چه كسي است‌؟
 6- قرآن مادر، كدام است‌. در كجا و چگونه جمع آوري شده است‌؟
 7- منظور از لوح محفوظ كه مي‌گويند قرآن كريم بر اساس لوح محفوظ است چيست ؟
 8- نخستين قرآن به دست چه كسي به شيعيان و... عرضه شد و به چه خطّي بود؟
 9- جمع آورى قرآن به صورت كنونى، به دستور چه كسى و در چه زمانى و چه گونه انجام گرفت؟
 10- قرآني كه حضرت علي (ع) جمع آوري كردند بعد از ظهور حضرت ولي عصر (عج) ارائه خواهد شد. اين شبهه را ايجاد نمي كند كه قرآن تحريف شده است؟
 11- هدف از كتابت قرآن چيست‌؟
 12- چه كسي براي اولين بار، قرآن كريم را بر روي كاغذ يا كتاب نوشته است‌؟
 13- قرآني كه امام علي (ع) جمع آوري كردند كجاست و چه تفاوتي با قرآن كنوني دارد؟
 14- اگر قرآن كريم به شهود پيامبراكرم‌ رسيده و حضرت از سختي حفظ قرآن بي‌نياز بوده آيا براي ديگران نيز مقدور است كه بدون نياز به راه‌هاي مرسوم حفظ قرآن به مرحله كشف و شهود قرآن برسند؟
 15- قرآن كريم چگونه در طول تاريخ حفظ شده و به دست ما رسيده است‌؟
 16- زماني كه قرآن نازل شد، عرب ها داراي خط كوفي بودند و خط كوفي داراي اِعراب نبود. اعراب موجود در قرآن از كجا آمده است؟
 17- دو نفر از كساني كه قرآن را جمع آوري كردند نام ببريد؟
 18- چه كسي قرآن را جمع‏آوري و تدوين كرد؟
 19- آيات و سوره‌هايي كه در زمان پيامبر اكرم‌، به وسيله كاتبان وحي نگارش مي‌شد، در حال حاضر در كجا و نزد چه كساني قرار دارند؟
 20- آيا نخستين قرآن نوشته شده به شكل قرآن كنوني بوده است‌؟ كه اولين سورة آن سورة فاتحه و آخرين سورة آن سورة ناس باشد؟
 21- آيا عثمان بن عفان كه قرآن را جمع كرد همان عثمان خليفه است؟
 22- چرا بايد از مصحف امام علي‌(ع) بي‌بهره باشيم‌؟ با عدم دسترسي به آن مصحف آيا از نسل‌هاي قبل از ظهور امام زمان (عج‌) در راستاي رسيدن به كمال حقي ضايع نشده است‌؟
 23- چرا كتاب يا جزوه‌اي دربارة جمع‌آوري قرآن در زمان ابوبكر، عمر و عثمان و سند قرار دادن احاديث در آن و نيز تحريف قرآن منتشر نشده است‌؟
 24- جمع آوري آيات قرآن و تنظيم آن از چه زماني آغاز شد و آيا قرآن كريم در زمان پيامبر اكرم (ص) جمع آوري شده بود؟
 25- آيا همة سوره‌هاي قرآن توسط پيامبر بازنگري مي‌شد و حضرت بر آن نظارت داشت‌؟ پيامبر كه سواد نداشت چگونه مي‌توانست نظارت كند؟
 26- آيا قرآن عثماني كه هم اكنون در دست ماست با قرآن حضرت علي (ع) تفاوت دارد؟
 27- آيا قرآني كه در دست ماست‌، همان قرآني است كه توسط حضرت علي‌جمع‌آوري شده بود؟
 28- چرا قرآن در زمان پيامبر(ص ) جمع آوري و تدوين نشد؟
 29- اولين بار چه كساني قرآن را نوشتند؟
 30- الف ـ بعد از حضرت علي ‌اولين كسي كه قرآن را تدوين كرد چه كسي بود؟ ب ـ آن قرآن‌، هم اكنون در كجاست‌؟
 31- آيا در حال حاضر قرآني به ترتيب نزول وجود دارد؟
 32- اگر به امام علي(ع) خيانت نمي‏شد، اكنون قرآن از نظر ترتيب سوره‏ها به چه كيفيتي بوده است؟
 33- الف‌) قرآن كريم‌، به چه خطوطي نگارش شده است‌؟ ب‌) لطفاً اساتيد اين نگارش‌ها را نام ببريد؟
 34- از كجا مطمئن شويم كه اعراب گذاري قرآن صحيح است‌؟ آيا از جانب ائمه‌: اعراب آن تأييد شده است يا خير؟ (با توجه به اين كه ابوالاسود دُئَلى قرآن را اعراب گذاري كرده است‌)
 35- آيا منظور از نقطه‌گذاري قرآن به وسيلة چند نفر از مسلمانان‌، از جمله " ابوالاَسوَد دُئَلى ‌"، همان اعراب ‌گذارى است‌؟ لطفاً در اين‌باره توضيح دهيد و هم چنين تاريخچه‌اى از زندگانى اين افراد را برايم بنويسيد.
 36- چرا قرآن در زمان پيامبر اكرم‌اعراب گذارى نشد و در زمان خليفه سوم اين كار صورت گرفت‌. قرآن در زمان ما بر اساس چه اصولي اعراب گذارى شده است‌؟