معارف قرآن

 1- مفهوم "مكبا ً" در آيه 22 سوره "ملك‌" چيست‌؟
 2- مفهوم آيه (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) چيست ؟
 3- مفهوم آيه 78 بقره "وَ مِنْهُم‌ْ أُمِّيُّون‌..." چيست‌؟
 4- مفاد آيه (لا اكراه فى الدين ) چگونه با اجبار در نماز و روزه و اجراى حدود و تعزيرات سازگار است ؟
 5- معنى و تفسير آيه كن فيكون چيست و خداوند اوامر خود را در كجا بصورت علت و معلول و در كجا بصورت معجزه انجام مى دهد؟
 6- معنى نجم در سوره نجم چيست؟
 7- معناى (حوض كوثر) چيست ؟
 8- معناى لغو در سوره مومنون چيست ؟
 9- معناى كلمه (حق ) كه در قرآن كريم در مورد خلقت زمين و آسمان به كار برده شده چيست ؟
 10- معناى سوره "فصلت‌" چيست‌؟ اين سوره به چه دليلى نازل شده است‌؟
 11- معناى جمله "يا به خوبى و خوشى با يك‌ديگر زندگى كنيد، يا به خوبى و خوشى از يك‌ديگر جدا شويد، چيست‌؟
 12- معناى آيه (ان يتق الله يجعل لكم مخرجا) با توجه به اين موضوع كه مومنين دررنج وگرفتارى به سر مى برند و كافران در ناز و نعمت چيست؟
 13- معناى آيه 62 سوره آل عمران را بنويسيد.
 14- منظور از "عذاب نزديك‌تر" در آيه 21 سوره "سجده‌" چيست‌؟
 15- منظور از دوازده اسباط چه كساني هستند؟
 16- منظور از آيه "...وَاللَّه‌ُ لاَ يَهْدِي الْقَوْم‌َ الْكَـَفِرِين‌َ " سوره بقره‌، 264 چيست‌؟
 17- منظور از «مطهرون» در آيه «لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» در سوره واقعه چه كساني‏اند؟
 18- منظور از " ظلوما جهولا " در قرآن چيست و آيا شامل همه مي شود؟
 19- منظور از "ميثاق‌" گرفته شدگان‌، در آيه 187 سوره آل عمران چه كساني هستند؟
 20- منظور از "فلا تطعهما" در آيه 8 سوره عنكبوت چيست‌؟
 21- منظور از "خنّاس‌" در سوره ناس‌ چيست‌؟
 22- منظور از "ختم اللّه‌" در آيه 7 سوره بقره چيست‌؟ و چرا از كلمه‌اي مانند "غُلْف‌" يا تيره و سخت استفاده نشده است‌؟
 23- منظور آيه " على فرش بطائنها من استبرق و و جني ‏الجنتين دان" ، الرحمن آيه 54 چه مي باشد؟
 24- منظور آيات 60 ـ 68 سوره يس چيست‌؟
 25- از نظر قرآن ؛ ملعونين "كساني كه مورد لعن قرار گرفته‌اند" چه گروهي هستند؟
 26- مقصود حضرت موسي(ع) از سواء السبيل كه فرمود عسي ربي ان يهديني سواء السبيل چيست ؟
 27- مقصود از مشكاة در آيه نور در سوره نور آيه 35 چه مي باشد چه كسي است؟
 28- مقصود از ظل در آيه فسقي لهما ثم تولي الي الظل چيست ؟
 29- مقصود قرآن از اينكه كوه‌ها همچون ميخ هستند چيست؟
 30- مقصود از آيه " انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب " چيست ؟
 31- مقصود از آيه شريفه سوره نحل كه مي‌فرمايد: "خداوند بعضي از شما را به بعضي ديگر از نظر روزي برتري داد" چيست‌؟
 32- مقصود از آيه 91 سوره حجر چه كساني هستند؟
 33- مفهوم كلي سوره "جاثيه‌" چيست‌؟
 34- مفهوم قسمت نخست آيه سوّم سوره مبارك نساء چيست‌؟
 35- مفهوم جمله " وَءَاتُواْ حَقَّه‌ُو يَوْم‌َ حَصَادِه‌ " در آيه 141 سوره انعام چيست‌؟
 36- مفهوم آيه شريف هفتم سوره هود كه مي‌فرمايد: "و كان‌َ عَرشُه‌ُ عَلَي المأِ"، چيست‌؟
 37- مفهوم آيه 224 بقره "وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّه‌َ عُرْضَه‌ً لاَِيْمَـَنِكُم‌..." چيست‌؟
 38- مفهوم آيه 15 سوره مبارکه مريم چيست‌؟
 39- ضمير در و نفخنا فيه در آيه (احصنت فرجها و نفحنا فيه من روحنا) چيست؟
 40- زمهرير چيست ؟ و چگونه مكاني مي باشد؟
 41- سوره توحيد را تفسير كنيد
 42- طبق آيه شريفه 24 سوره مباركه بقره‌، آتشي كه براي عذاب كافران آماده مي‌گردد، هيزمش "ناس‌" و "سنگ‌" مي‌باشد.  براي رفع ابهام درباره قرار گرفتن مردم در آتش جهنم به عنوان هيزم بدون اين كه در آيه به بد كار بودن آن‌ها اشاره شده باشد، توضيح لازم را مبذول فرماييد
 43- عدد تكثير يعني چه‌؟
 44- شرح و تفسير آيه 40، سوره مبارك نمل را به اختصار بيان نماييد
 45- شقي‌ترين افراد با توجه به آيه 15 سوره ليل كدامند؟
 46- شان نزول آيه مباركه «نسائكم حرث لكم اني شئتم »چيست ؟
 47- "سجين‌" و "عليين‌" به چه معناست‌؟
 48- كلمه "رجز" در آيه 59 سوره بقره به چه معناست‌؟
 49- رب المشرقين و رب المغربين يعني چه ؟
 50- شب قدر را تفسير كنيد؟
 51- كلمه استحياء در آيه فجائته احدهما تمشي علي استحياء در بردارنده چه نكاتي است ؟
 52- سوره "والنجم‌" در چه موضوع‌هايي بحث كرده و محتواي آن چيست‌؟
 53- عزّت و ذلّت در قرآن به چه معناست‌؟
 54- قرآن مجيد مي‌فرمايد: "الرُّجْزَ فَاهْجُر"، "فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْس‌..." و "يُذْهِب‌َ عَنكُم‌ُ الرِّجْس‌َ أَهْل‌َ الْبَيْت‌"؛ "رجز" و "رجس‌" چه فرقي دارند؟
 55- طبق اين گفته لوط(ع ) (هوءلاء بناتي هن اطهرلكم ) آيا ازدواج دختران لوط با كافران جايز بود؟
 56- كدام يك از آيه‌هاي سوره شوري درباره عفو و گذشت مسلمانان است‌؟
 57- كلمه "طاغوت‌" به چه معنا است‌؟ و به چه كساني گفته مي‌شود؟
 58- قرآن در جايي فرموده: «با توبه تمامي گناهان بخشيده مي‏شود» و در جاي ديگر گفته است: «هر كس ذره‏اي خوب و بد انجام دهد مجازاتش را مي‏بيند» جمع اين دو آيه چگونه است؟
 59- فرات‌، كعب و هلال كه در آيه 118 توبه آمده است‌، كيستند؟
 60- قرآن مردمان فاسد و فتنه انگيزي كه گفتار به لغو و باطل را به هر وسيله تهيه تا خلق را به جهالت از راه خدا و قرآن به تمسخر و استهزأ مي‌گيرند چه وعده‌اي داده است‌؟ آن‌ها هرگاه تلاوت قرآن را مي‌شنوند، چگونه با اين آيات برخورد مي‌كنند و خداوند به حضرت رسول‌‌(ص) درباره آن‌ها چه فرموده است‌؟
 61- فرق "فريضه‌" و "كتب‌" چيست‌؟ چرا در برخي آيات خداوند مي‌فرمايد : "كتب علي نفسه الرحمه‌"، ولي درباره صيام‌، قتال‌، قصاص‌، با صيغه مجهول (كُتِب‌) آورده شده است‌؟
 62- عبارت "مِن شرّ ما خلق‌" در سوره "فلق‌" به چه معناست‌؟ آيا پروردگار متعال شرّ هم مي‌آفريند؟
 63- سجيل در قرآن به چه معناست؟
 64- سوره بقره آيات 30 الي 33 « خداي عالم همه اسماء را به آدم تعليم داد و بعد آدم ، فرشتگان را از حقايق اين اسماء آگاه ساخت»منظور از اسماء و حقايق آن چيست
 65- سوره بقره آيه 37 «آدم از خداي خود كلماتي آموخت كه به موجب پذيرفتن توبه اش گرديد»آن كلمات چيست
 66- غضب شدگان در آيات بقره‌، 61، 90؛ آل عمران 112 و... چه كساني هستند؟
 67- منظور از آيه 42 سوره "ص‌" چيست‌؟
 68- منظور از آيات 7 و 8 سوره "الرحمن‌" چيست و چرا روى كلمه "ميزان‌" تأكيد شده است‌؟
 69- منظور از آيه نخست سوره قيامت چيست‌؟
 70- منظور از آيه 4 سوره مبارکه ناس‌ "مِن شَرِّ الْوَسْوَاس‌ِ الْخَنَّاس‌ِ " چيست‌؟
 71- منظور از آيه 6 سوره مومنون چه كساني هستند؟ و مربوط به زمان حال هم مي شود؟
 72- منظور از آيه "...وَ لاَ يُزَكِّيهِم‌ْ وَ لَهُم‌ْ عَذَاب‌ٌ أَلِيم‌ٌ ؛ خداوند گروهي از مردم را در روز قيامت تزكيه و پاك نخواهد كرد." چيست‌؟
 73- منظور از آيه "وَ جِاْي‌َّءَ يَوْمَئذِ بِجَهَنَّم‌َ ؛ بياورند در آن روز جهنم را." چيست‌؟
 74- منظور از "يوم الاحزاب‌" در آيه 30 سوره غافر چيست‌؟
 75- "يس‌ " به چه معنا است‌؟ چرا يك آيه به حساب آورده شده است‌؟
 76- منظور از وام يا قرض‌الحسنه در آيه 245 سوره بقره چيست‌؟
 77- واكنش "عباد الرحمان‌" در برابر افراد جاهل و بد، در قرآن كريم چگونه بيان شده است‌؟
 78- منظور از واژه رحمان و رحيم چيست ؟ تفاوت اين دو را بيان كنيد
 79- منظور از سخن لغو در آيه 3، سوره مؤمنون چيست‌؟
 80- منظور از شرّ شب تار (آيه 3 فلق‌) چيست‌؟
 81- منظور از "ثاني عطفه‌"، در آيه 9 سوره حج چيست ؟
 82- منظور از روز الست چيست ؟
 83- منظور از روح در قرآن چيست. كه از جبرئيل نيز بالاتر است و آيا اين روح با حضرت فاطمه زهرا (س)ارتباط دارد
 84- منظور از نعمت و رحمت خداوند كه در قرآن در آيه‌هاي متعددي آمده‌، چيست‌؟ تفاوت بين رحمت و نعمت خداوند در چيست‌؟
 85- منظور از پيمان در آيه 93 سوره بقره چه پيماني است‌؟ اين آيه در مورد چه قومي است‌؟
 86- منظور از اين كه خداوند در سوره مباركه نور، آيه 61 چيست‌؟
 87- منظور از مخاطبان آيه‌هاي 8 سوره حج و 14 و 15 سوره نور و نيز منظور از جنگجويان در آيه 39، سوره حج‌، در حال حاضر كيست‌؟
 88- منظور از مجرمين در آيه 31، سوره فرقان‌، چه كساني هستند ؟
 89- خدا در قرآن مي‌فرمايد: "اين افراد در قلبشان مرض است ووقتي به گناهشان ادامه مي‌دهند، خداوند بر مرض آنان اضافه مي‌كند." توضيح دهيد تفسير اين آيه چگونه است‌؟
 90- منظور از اين آيه: «الرجال قوامون علي النساء» چيست؟
 91- منظور از في كتاب مكنون را تفسير و كاملا تشريح نمائيد
 92- منظور از خون بسته در سوره "علق‌" را توضيح دهيد؟
 93- منظور از كلمه (اسماء) كه در آيه 30 سوره بقره آمده چيست؟
 94- منظور از جمله (هيزمهاي جهنم را صخره ها و انسانها تشكيل مي دهند) در قرآن چيست ؟
 95- منظور از كساني كه به ايشان نعمت داده شده در آيه شريفه (صراط الذين انعمت عليهم ) چه كساني مي باشند؟
 96- هدف از نزول سوره لقمان چيست‌؟
 97- منظور از ملكوت آسمان ها و زمين كه خداوند به حضرت ابراهيم‌نماياند چيست‌؟
 98- منظوراز "مستضعفين ‌" در آيه 31 سوره "سبأ " چيست‌؟
 99- هدايتي كه در آيه 97 سوره مباركه اسرأ آمده‌، چه نوع هدايتي است و چگونه انجام مي‌گيرد تا به كسي ظلم نشود؟ و منظور از خدا گمراه ساخت چيست‌؟
 100- منظور از اسماء و حقايق در آيه 31 سوره بقره چيست ؟
 101- منظور از اصحاب رس در قرآن چه گروهي هستند ؟
 102- منظورازامانت الهي كه برعهده انسان گذاشته شده چيست ؟چرا ابتدابه كوه ها و زمين و... كه فاقد شعورند پيشنهاد شد؟
 103- در مورد تفسير آيه 61 سوره واقعه توضيح فرماييد
 104- كلمه "ولي" در آيه ولايت چطور به معني متصدي امور مسلمين است؟
 105- طبق آيه152 ذر سوره4 بين رسولان خدا فرقي وجود ندارد پس چرا ما محمد را برتر از ديگر رسولان مي دانيم ؟
 106- با توجه با اين كه در آيه 36 سوره نحل‌، به هدف ارسال پيامبران‌: در دو نكته اشاره فرماييد
 107- آيه 2سوره انفال را در تفسير نمونه تفسير نماييد؟
 108- با توجه به تفاسير و روايات‌، آيات 5 سوره مؤمنون و 29 سوره معارج‌، درباره چه گناهاني وارد شده است‌؟
 109- در آيه 194 از سوره آل عمران منظور از «ما وعدتنا علي رسلك» چيست؟
 110- از آنجا كه امري مهم تر از هدايت انسان وجود ندارد چرا در قران صراحتا اعلام نشده است كه راه رستگاري اين است؟
 111- در مورد صحت يا نادرستي مطلب در آيه "قُلنا يـَنارُ كوني بَردًا و سَلـَمـًا"  که برخي از علما فرموده‌اند بعد از "برداً" بايد "و سلاما" توضيح دهيد
 112- آيه سخره در كدام سوره قرار دارد؟
 113- در آيه 5 سوره قصص منظور از وارثين زمين چيست‌؟
 114- در سوره نساء است كه در قرآن در يكي از آيه هاي آن ميفرمايد كه تعداد زناني كه مرد مي تواند داشته باشد دو وسه و چهار نه بيشتر جايز ميباشد وكلمه اي كه بكار برده (الا تعدلوا) ،توضيح فرماييد
 115- منظور از كساني كه در نمازشان سهل‌انگاري مي‌كنند، در آيه 4 و 5، سوره ماعون‌، چه كساني هستند؟
 116- در مورد آيه "أَلست بربّكم قالوا بلي‌" توضيح دهيد؟ آيا در جواب كسي مي‌تواند بگويد كه من چنين مطلبي را به ياد ندارم‌؟
 117- مسجد ضرار به معناي چيست؟
 118- منظور از «العصر» در سوره «والعصر» چيست؟ منظور از «بأي ذنب قتلت» چيست؟
 119- معناي آيه (لا اكراه في الدين ...) چيست ؟
 120- خداوند در سوره الرحمن حتي پس از ذكر عذابها از عبارت «فباي الاءربكما تكذبان»استفاده مي كند آيا آويزان شدن از موهاي پيشاني هم نعمت است
 121- معناي اين آيه (ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا) چيست ؟
 122- در قرآن، واژه «ايمان» زياد به كار رفته و كثيرالاستعمال است. در جايي خطاب مي‏شود «يا أيها الذين آمنوا آمنوا». مراد از اين «ايمان» به كار رفته در قرآن چيست؟
 123- در سوره اعراف آيه اي است با اين مضمون كه "هر امتي را اجلي مي باشد". مي خواستم بدانم در مورد امت اسلامي اين آيه چه معنا و مفهومي دارد. يعني آيا امت اسلامي را هم اجلي مي باشد؟
 124- در سوره بقره آيه 30 (در موضوع خلقت آدم)، ملائكه چگونه فهميدند كه انسان در روي زمين خون مي‏ريزد آيا انسان‏هاي ديگري قبل از حضرت آدم بوده‏اند؟
 125- در خصوص آيه 175 آل‌عمران‌، "إِنَّمَا ذَ َلِكُم‌ُ الشَّيْطَـَن‌..." توضیح دهید
 126- آيا در مورد حجه الوداع‌، آياتي در قرآن وجود دارد؟
 127- منظور از آسمان در قران چيست؟
 128- اصحاب سبت چه كساني بودند و قرآن مجيد درباره آن‏ها چه آياتي دارد؟
 129- در آيه 55 سوره مائده (آيه ولايت‌) جمله "و هم راكعون‌" به معناي ركوع در نماز نيست‌، زيرا وقتي در آيات قرآن‌، ركوع به شكل جمع مي‌آيد مقصود نماز نيست‌، مانند واركعي مع الراكعين و...
 130- در آيه 33 سوره احزاب‌، منظور از رجس چيست‌؟
 131- آيه فتبارك الله احسن الخالقين در كدام سوره امده است؟
 132- آيا زيارتنامه ائمه اطهار و تلاوت قرآن كريم را مي شود فقط به زبان فارسي خواند؟
 133- الف) چرا در قرآن كريم، از وسوسه هاي شيطان، كم بحث شده است؟
 134- با توجه به آية‌70 سوره فرقان كه مي فرمايد: سيئات توبه كاران تبديل به حسنه مي شود آيا گناهكار توبه كار آرزو نمي كند كاش گناهان بيشتري مي كردم؟!
 135- آيا تفأل با قرآن صحيح است؟ در مجلّه‏اي خواندم كه از معصوم نقل شده: لا تتفأل بالقرآن، و بالاخره آيا در هر كاري مي‏توان استخاره نمود؟
 136- به نظر شما چرا خداوند در آيه 6 سوره مائده كه يك آيه كلي است در مورد وضو گرفتن و هم مربوط به آقايان است و هم مربوط به خانمها، در آيه فقط از صفات مذكر استفاده شده است؟ چرا؟
 137- آيا در قرآن از صفات خوب سخني به ميان آمده است؟
 138- چرا قرآن مي‏فرمايد: "يداللَّه مع الجماعه" و تأكيد بر رأي اكثر مردم دارد و در جاي ديگر عكس اين مطلب را مي‏فرمايد: "يداللَّه فوق ايديهم" و "اكثرهم لا يعلمون"؟
 139- اگر فلسفه مهريه فقط هديه است، چرا در ساير آيات كه به مهريه اشاره مي كند، با لفظ "أجورهن" به معناي اجر و پاداش زنان از آن ياد مي كند؟
 140- آياتي را كه مربوط به نماز است مشخص فرماييد
 141- آيا مسائل شرعي مانند چه چيزهايي روزه و نماز را باطل ميكند، در قرآن كريم ذكر شده است؟
 142- چرا در قرآن براي مردها حوريه در نظر گرفته شده، ولي براي خانم‌ها چيزي در نظر گرفته نشده است؟
 143- آيات مربوط به امام على (ع) كدام است ؟
 144- آيه اي از قرآن مجيد درباره تمدن بيان کنيد
 145- چرا قرآن خود را بين مردم مهجور مي داند؟ چه چيزها و اموري در قيامت از انسان شكايت و شفاعت مي كنند؟
 146- چرا خداوند متعال درآيات قرآن از خودش با لفظ (نحن) نام مي برد آيا اين دليل بر اين نيست كه خداي مهربان نياز به شريك دارد؟
 147- اگر شيطان از جن است، چگونه مشمول فرماني شد كه براي فرشتگان در مورد سجده براي حضرت آدم صادر گرديد؟
 148- آيا در قرآن كريم آياتي درباره حقوق فرزندان وجود دارد؟
 149- الف‌) با توجه به آيه 28 سوره فجر "ارْجِعِي‌َّ إِلَي‌َ رَبِّكِ رَاضِيَه‌ً مَّرْضِيَّه‌"، تفسير آن را بيان فرماييد؟ ب‌) ضمير مؤنث در "ربّك" چه مفهومي دارد؟
 150- آيا دليل قرآني بر برهان نظم و برهان امكان و وجوب، وجود دارد؟ توضيح دهيد؟
 151- چرا اكثر دعاها با واژهء ربّ (ربّي ، ربّنا...) آغاز مي شود؟
 152- چرا در بعضي از سوره‏ها انسجام موضوع وجود ندارد، مثلاً سوره‏اي با يك موضوع خاص شروع مي‏شود و مسائل حاشيه‏اي داخل آن گنجانده مي‏شود كه شايد ربطي به موضوع اصلي ندارد؟
 153- بيان قرآن در مورد فراگيري دانش و ورزش چيست؟
 154- بخشندگي قرآن، چه كساني را شامل ميشود؟
 155- بعد از حضرت عيسي و پيش از حضرت محمد(ص) چه كسي هادي بوده است؟ چون در قرآن كريم آمده است" لكل قوم هاد"
 156- با توجه به آيه كه مي گويد: "به مشركان بگو: چه كسي اسمان ها و زمين را آفريده و آن ها مي گفتند خدا" پس مشكل مشركان در پرستش نكردن خدا چه بود؟
 157- آيا در قرآن آيه اي يافت ميشود كه انسان شب بخواند، محتلم نشود و اگر چنانچه آيه اي خاص و يا مضمون آيه اي يافت نشد، دعايي در اين باره بنويسيد
 158- آيا درقرآن آيه‌اي مبني بر سنگسار كردن وجود دارد؟
 159- تمام اسرار قرآن را ذكر نماييد؟
 160- چرا خواندن آيه آخر سوره كهف باعث ميشود انسان هر وقت بخواهد از خواب بيدار شود؟
 161- با توجه به اينكه قرآن در شرايط گوناگوني بر پيامبر نازل مي شده معناي نزول قرآن با اندوه در اين حديث چيست؟
 162- در هنگام تلاوت قرآن - به خصوص در ماه مبارك رمضان - چه آدابي را رعايت كنم كه بيشترين بهره را ببرم؟
 163- سوره‌اى كه خداوند به آن سوگند ياد مى كند كدام سوره است‌؟
 164- آيا خواندن قرآن از اواسط سوره ها نيازي به گفتن "بسم اللّه" دارد يا گفتن "اعوذبالله" كفايت ميكند؟ آيا در يك جمع با گفتن "بسم اللّه" به واسطه يك نفر، تكليف از مابقي ساقط ميشود؟
 165- شنيده شده كه اگر كسي سوره مباركه حمد را در حال راه رفتن يا ايستاده بخواند، مبتلا به پادرد مي شود. آيا اين مطلب صحيح است و مدركي دارد؟
 166- قرآن را با صداى بلند تلاوت كنيم يا آهسته؟
 167- حکمت قسم خوردن خدا در قرآن چيست؟
 168- قرائت زنان در اوايل اسلام چگونه بوده است‌؟ آيا قرائت قرآن از همان اوايل‌، به گونه "تحقيق از سوي زنان‌" حرام شده است‌، با توجه به اين كه قرآن هر چه زيباتر قرائت شود، تأثيرش بيش‌تر است
 169- در مورد شيوه يادگيري قرائت قرآن (با صوت و لحن‌) و منابعي كه مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد اين جانب را راهنمايي فرماييد؟
 170- مهم‌ترين احترام به قرآن چيست‌؟
 171- ميزان احترام گذاري يك نوجوان، جوان و بزرگسال نسبت به قرآن بايد در چه حدي باشد؟ آيا در اين مورد به خصوص رواياتي موجود ميباشد؟
 172- مقصود از عبارت "هر جوان يا نوجوان كه قرآن را بخواند، قرآن با خون و گوشت او آغشته مي‌شود" چيست‌؟
 173- معناي سوگند چيست‌؟ چه سوره‌هايي از قرآن با سوگند شروع مي‌شود؟
 174- دعاى ختم قرآن و معاني آن را بيان کنيد
 175- چه كارهايي ارزش تلاوت قرآن را پايين مي‌آورد؟
 176- آيا كلمات قرآن را بايد با تجويد بخوانيم ؟
 177- براى اين‌كه مطالب قرآن را بهتر متوجه شويم چه كارهايي بايد انجام دهيم‌؟
 178- حديث: «هر كه قرآن را به صورت غنا بخواند از ما نيست» آيا منظور به همراه آهنگ است؟
 179- آيا فقط به هنگام قرائت قرآن بايد به خدا پناه ببريم؟
 180- احترام به قرآن و حراست در پاك نگه داشتن آن به چه معنا است‌؟
 181- در روايات خواندن و حفظ، كدام سوره بيشتر تأكيد شده است
 182- چرا خداوند ما را از قسم خوردن نهي مي‌كند ولي خودش در قرآن كريم در موارد متعددي قسم ياد كرده است‌؟
 183- در چه آيه‌اي به ويژگي‌هاي تلاوت كنندگان وحي اشاره شده‌؟ اين ويژگي‌ها چيستند؟
 184- چرا در آيه 32 سوره احزاب‌، تنها زنان پيامبر‌(ص) را اين گونه مورد خطاب قرار داده است؟
 185- آيا آيه‏اى در مورد نماز اول وقت نازل شده است؟
 186- وظيفه ما در قبال فردى که در مجلس قرآن كريم در هنگام تلاوت‌، قواعد قرآن را رعايت نكند، چيست‌؟
 187- آداب قرائت قرآن را بگوييد و برخي از وظايف ما مسلمانان درباره قرآن چيست؟
 188- با توجه به آيه 207سوره بقره«و من الناس من يشتري نفسه ابتغائ مرضات و...»كه در شان حضرت علي (ع)است و ايشان اولين كسي است كه به پيامبر ايمان آوردند پس چرا خطاب آيه كلي و عمومي است؟
 189- چرا قرآن‌، افراد مختلفي را مخاطب قرار داده و در خطاب معين‌، آيات قرآن نسبت به غير مخاطبان‌، بلا استفاده خواهد بود؟ براي مثال وقتي زنان بهشتي را توصيف مي‌كند، آيا براي ساير زنان بلااستفاده است‌؟
 190- هشدارهاي خداوند متعال در قرآن كريم به نبي اكرم‌(ص) يا ساير پيامبران الهي به چه معناست‌؟
 191- اعتقاد به قرآن به مساوات چگونه با خطابات قرآني و مخصوصا آيه 228 بقره للرجال عليهن درجه جمع مي شود؟
 192- چرا در قرآن، اين قدر قسم وجود دارد؟
 193- چرا خطاب آيات قرآن ، بيشتر به مردان است ؟
 194- با اين كه قرآن براي هدايت جنس انسان "مذكر و مؤنث" آمده، چرا اكثر خطابات آن متوجه مذكر است؟ آيا اين نشانه بي عدالتي نيست؟
 195- در كدامين آيه از سوره هاي قرآن كريم به طور ظاهري استنباط مي شود كه پروردگار عالم به صورت بازخواست و تندي با پيامبر اكرم صحبت مي نمايد
 196- چرا در اكثر آيات قرآن از جمله آيات سوره الرحمن نظير آيه شريفه «حور مقصورات في الخيام » يا آياتي نظير آيه شريفه «حور عين كامثال اللولوء المكنون جزاء بما كانوا يعملون » مخاطب وعدهاي نويد بخش مردان هستند و بخش عظيم ديگر انسانها يعني زنان اين گونه( يعني در نيل به پاداش صرف نظر از وعده هاي پاداشي مشترك مرد و زن مانند زنان در آيه هاي نظير آيه هاي ياد شده فوق به طور اخص مورد خطاب قرار بگيرند )مخاطب وعده هاي نويد بخش واقع نشده اند
 197- اولين سوگند قرآن به چه چيزي بود؟