نزول قرآن

 1- آيه‌اى كه در زمان نزول آن‌، تنها عمل كننده به آن حضرت على(ع) بودند، چه آيه‌اى است‌؟
 2- شأن نزول آيهء 73تا 75از سورهء بنى اسرائيل چيست؟
 3- تاريخچه كوتاهى از شأن نزول سوره برائت را بيان نماييد.
 4- تفسير و شأن نزول دو آيه‌ اوّل سوره فتح چيست؟
 5- چرا اكثر آيه‏ها و سوره‏ها در هنگام جنگ و درگيرى از طرف خداوند نازل شده است؟
 6- چرا در آيهء 98بقره فقط از جبرئيل و ميكائيل سخن گفته شده و نام ديگر فرشتگان نيامده است ؟
 7- چند آيه درباره حضرت على (ع) در قرآن وجود دارد؟
 8- در آيه 39 سوره حج‌: "أُذِن‌َ لِلَّذِين‌َ يقَـَتَلُون‌..." خداوند به مردم مظلوم اجازه دفاع داده است‌. اين آيه‌، در چه زمانى و در پى چه حوادثى نازل شد؟
 9- در قرآن مجيد سوره اقتربت الساعه و النشق القمر به چه مناسبتى به پيغمبر نازل شده است؟
 10- در مورد آيه 5 سوره دهر و شأن نزول آن توضيح دهيد؟
 11- در مورد شكست اصحاب فيل توضيح دهيد.
 12- آيا مراد از آيه 11 نور ؛ تهمت به عايشه است؟
 13- مصداق آيه تطهير چه كسانى اند؟
 14- نزول دفعي و تدريجي و كيفيت نزول دفعي قرآن را توضيح دهيد؟
 15- با توجه به آيه 34 سوره انبيأ، پس قضيه خضر نبي كه گويند عمر جاويد يافته‌، چه مي‌شود؟
 16- قرآن دو نزول دفعي و تدريجي دارد؛ پرسش اين است با اين كه نزول دفعي بر قلب مبارك پيامبر(ص) واقع شده‌، پس چرا بعضي اوقات از پيامبر(ص) چيزي سؤال مي‌شد و ايشان منتظر وحي الهي مي‌شدند ؟
 17- آيه 159 سوره بقره را "كتمان‌" و آيه 282 همان سوره را "تداين‌" و... ناميد؛ لطفاً شأن نزول اين آيات را بيان كنيد و بفرماييد آيا آيه "تثليث‌" نيز داريم‌؟
 18- آيا شأن نزول آيه 207بقره اشاره به علي (ع) دارد؟
 19- در مورد نزول قرآن در شب قدر توضيح دهيد
 20- الف ـ شأن نزول سوره صافات چيست‌؟ ب ـ آيا اين گفته صحيح است كه تلاوت 7 مرتبه‌، اين سوره را تا ده روز براي رفع بيكاري مرد و زن مفيد است‌؟
 21- علما و مفسرين شيعي معتقدند كه قرآن يك بار نزول دفعى داشته و يك بار نزول تدريجي و براي آن استدلال‌هايى نيز ارائه كرده‌اند. لطفا توضيح فرماييد
 22- آيه مباهله‌، در كدام سوره قرار دارد؟ و شان نزول آن را بنويسيد
 23- آيا آيه سوره نور در مورد عايشه است ؟
 24- در مورد نحوه نزول قرآن توضيح دهيد و آيا سوره ها به صورت كامل نازل شدند يا آيات را به طور جداگانه جمع نموده و يك سوره تشكيل مي دادند
 25- آيه مباهله در کدام سوره قرار دارد؟ درباره آن توضيح دهيد؟
 26- آيه 207 سوره بقره در شأن كدام امام معصوم ‌آمده است‌؟
 27- كيفيت نزول قرآن را بيان كنيد؟
 28- با توجه به اين كه در آيات قرآن كريم و روايات متعدد از پيامبراكرم‌وارد شده كه سوره مباركه كوثر، در شأن حضرت فاطمه‌وارد شده است‌، چرا برخي از اهل سنت آن را نپذيرفته‌اند ؟
 29- آيا همه سوره‌هاي قرآن كريم‌، تنها در مكه و مدينه و فقط بر حضرت محمد(ص) نازل شده‌اند؟
 30- در مورد نزول قرآن و اين كه مي‌‌‌‌‌ فرمايند قرآن به يكباره بر قلب مبارك پيامبر (ص) نازل شده ، آيا اين مسئله به اين معنا نيست كه اتفاقات و مسائلي كه منشأ و دليل نزولي بعضي از آيات مي‌‌‌‌ باشد جبري بوده است؟
 31- چرا قرآن كريم‌، تورات‌، انجيل و زبور، در ماه مبارك رمضان نازل شده‌اند، نه در ماه‌هاي ديگر و در ميان كتب چهارگانه مزبور، چرا قرآن به شب قدر اختصاص داشته و در اين شب نازل شده است‌؟
 32- نزول تدريجي قرآن را چگونه با نزول دفعي در شب قدر توجيه مي كنيد
 33- نزول قرآن آيا درشب بيست و سوم بوده است؟
 34- آيا آيهء 274سورهء بقره در شأن حضرت علي (ع)نازل شده است ؟ دليل آن چيست ؟
 35- آيه 243 سوره بقره: "أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـَرِهِم..." به چه پيامبري اشاره دارد؟ اين گروه چه كساني بودند؟
 36- آيه ( انما وليکم الله و رسوله و .......) در شان چه کسي نازل شده است؟
 37- آيا در قرآن آيه‌اي درباره حضرت الياس آمده است‌؟
 38- آيات "إِن‌َّ فِي خَلْق‌ِ السَّمَـَوَ َت‌ِ وَالاْ رْض‌" و چهار آيه پس از آن‌، به چه مناسبتي نازل شده و آيا شأن نزولي دارد؟
 39- نزول تدريجي قرآن را چگونه با نزول دفعي در شب قدر توجيه مي كنيد
 40- قرآن دو نزول دفعي و تدريجي دارد؛ پرسش اين است با اين كه نزول دفعي بر قلب مبارك پيامبر(ص) واقع شده‌، پس چرا بعضي اوقات از پيامبر(ص) چيزي سؤال مي‌شد و ايشان منتظر وحي الهي مي‌شدند ؟
 41- علما و مفسرين شيعي معتقدند كه قرآن يك بار نزول دفعى داشته و يك بار نزول تدريجي و براي آن استدلال‌هايى نيز ارائه كرده‌اند. لطفا توضيح فرماييد
 42- در مورد نزول قرآن در شب قدر توضيح دهيد؛ زيرا مي‏دانيم كه قرآن در طول 23 سال در مكه و مدينه نازل شده است. چه خصوصيتي شب قدر دارد كه درباره نزول قرآن تأكيد شده است؟ چند سوره و چه سوره‏هايي در آن شب نازل شده است؟ آيا اين نزول قبل ازبعثت بوده يا بعد از آن؟
 43- كيفيت نزول قرآن را بيان كنيد؟
 44- نزول قرآن آيا درشب بيست و سوم بوده است؟
 45- در مورد نزول قرآن و اين كه مي‌‌‌‌‌ فرمايند قرآن به يكباره بر قلب مبارك پيامبر (ص) نازل شده ، آيا اين مسئله به اين معنا نيست كه اتفاقات و مسائلي كه منشأ و دليل نزولي بعضي از آيات مي‌‌‌‌ باشد جبري بوده است؟ نزول دفعي قرآن در چه سالي بوده است؟
 46- در مورد نحوه نزول قرآن توضيح دهيد و آيا سوره ها به صورت كامل نازل شدند يا آيات را به طور جداگانه جمع نموده و يك سوره تشكيل مي دادند
 47- نزول دفعي و تدريجي و كيفيت نزول دفعي قرآن را توضيح دهيد؟
 48- چرا قرآن كريم‌، تورات‌، انجيل و زبور، در ماه مبارك رمضان نازل شده‌اند، نه در ماه‌هاي ديگر و در ميان كتب چهارگانه مزبور، چرا قرآن به شب قدر اختصاص داشته و در اين شب نازل شده است‌؟
 49- با توجه به اين كه بسياري از آيات قرآن كريم‌، طى موقعيت‌هاى گوناگون نازل شده است‌، پس تكليف نزول دفعي چيست‌؟
 50- قرآن تحدي مي‏كند كه اگر مي‏توانند مانند آيات قرآن بياورند كه كلام خداست در حالي كه برخي آيات قرآن از زبان انسانها از جمله سوره لقمان است؟
 51- آيا نزول دفعي قرآن در شب انجام گرفته و يا در روز؟
 52- آيا قرآن واقعا از سوى خدا است ؟
 53- قرآن‌، همه مردم را به تحدي فراخوانده است‌، مگر الفاظ قرآن همين الفاظ عربي نيست‌؟ پس چگونه است كه ديگران از مانند آوردن براي قرآن عاجزند؟
 54- آيا نزول آيات يك سوره از نظر زماني پشت سر هم است؟
 55- چه نشانه هايي مبني بر الهي بودن قرآن وجود دارد؟ چگونه مي‏توان ثابت نمود كه قرآن از جانب پروردگار است؟
 56- چرا قرآن در مدت 23 سال نازل شد؟
 57- از كجا بدانيم قرآن را خدا فرستاده است؟
 58- چرا خداوند قرآن را يك باره نازل نكرد؟ آيا اين نزول بر قلب پيامبر بود يا صورت بود و پيامبر با گوش مي شنيد؟ علت نامگذاري سوره ها به نام هاي مختلف چيست ؟
 59- در خصوص رسالت هدايت جهاني قرآن توضيح دهيد
 60- آيا قرآني كه به تدريج بر پيامبراكرم‌نازل شد و همه آن يك جا در شب قدر بر آن حضرت نازل گرديد، به همين صورت‌ِ فعلي است يا ترتيب سوره‌ها تغيير كرده است‌؟
 61- آيا قرآن كريم به يكباره در شب قدر نازل شده است و يا به صورت تدريجي و در طول بيست و سه سال ؟
 62- بااينكه قرآن در طي 23 سال بر پيامبرص نازل شده است چرامي گويند در شب قدرنازل شده است ؟
 63- حكمت نزول تدريجى آيات قرآن چيست‌؟
 64- هر چند وقت يك بار سوره‌هايى از قرآن بر پيامبر اكرم نازل مى ‌شد؟
 65- آيا همه آيات و سوره هاي كوچك قرآن با هم نازل شدند و آيا سوره هاي بزرگ همه همين طور است؟
 66- خداوند فرموده است : هيچ كدام از شما نمي توانيد حتي يك جمله مانند قرآن بياوريد، در حالي كه مي توان جمله زيبا و پر معنايي را ساخت ،منظور خدا از اين آيه چيست ؟
 67- قرآن كريم داراى نزول دفعى و تدريجى است، كدام يك در ابتدا بوده است؟
 68- چرا قرآن مجيد به زبان عربي است ؟
 69- چرا خداوند تورات را يك جا نازل نمود، ولي قرآن را به صورت تدريجي؟ مگر تورات از قرآن مهمتر است؟
 70- چگونه است كه خداوند در مورد قرآن كريم مي فرمايد: اگر مي توانيد آيه اي مثل آن نازل فرماييد،در صورتي كه خلق آيه اي مثل آن چندان سخت نيست
 71- تحريف به چه معناست؟ و به چه دليل قرآن تحريف نشده است؟
 72- آيا بيشتر آيات در روز نازل شدند يا در شب‌؟
 73- برخي معتقدند كه پيامبر اسلام ‌با وجود اين كه بي سواد بوده‌؛ ولي چون تاجر بوده و هميشه در حال سفر بوده است‌، آوردن كتابي مانند قرآن‌، با توجه به اين كه به زبان خودش است‌، كار سختي نبود؟!
 74- با توجه به آية 13 سورة هود، چرا خداوند براي دعوت كفار به مبارزه و تحدي با قرآن‌، فرموده 10 سوره مثل قرآن بياوريد نه 14 سوره‌؟
 75- آيا آيه‌هاي قرآن هنگام نزول كامل بودند يا پيامبر اكرم‌آن‌ها را كامل مي‌كرد؟
 76- لف‌: منظور از نزول دفعي و تدريجي قرآن چيست‌؟ ب‌: چرا خداوند انسان را كامل نيافريد؟