اسلوب ادبى و دلالت الفاظ

 1- در سوره مائده در مورد وضوء كه مي فرمايد: (و امسحو برءوسكم و ارجلكم ) ارجلكم عطف به كجاست ؟
 2- در آيه 77 سورة بقره: "او لايعلمون"، "واو" چه واوي است؟
 3- اينكه خداوند در جاي جاي قرآن قيد (ما آفريده ايم) را به صورت جمع آورده در صورتي كه خدا يكي است؟
 4- با توجه به آيه نخست سوره قمر كه مي‌فرمايد: "اِقتَرَبَت‌ِ السّاعَه‌ُ وانشَق‌َّ القَمَر"؛ از آن جا كه هر دو فعل ماضي بوده‌، ولي يكي بر گذشته و ديگري بر آينده دلالت مي‌كند، اين مطلب از نظر ادبي‌، چگونه توجيه‌پذير است‌؟
 5- "أ اله" مع اللَّه، چه نوع استفهامي است؟
 6- از آنجا كه مطالب قرآن متنوع و ناهماهنگ است،‌ چرا وقتي ده آيه را مي خواني، مشكل است بتواني آن را تلخيص و بيان كني.
 7- چرا در برخي كلمات مانند "اَنْفِقُوا" به معناي "انفاق كنيد"، اگر بجاي كسره‌، فتح بياوريم‌، معناي آن تفاوت مي‌كند و مي‌شود: "انفاق كردند"؟
 8- چرا براي خداوند از ضمير مذكر استفاده مي‏شود؟ چرا ضميري خاص براي خدا وجود ندارد؟
 9- در كلمة "ادفع‌" حركت حرف الف كه در اول آيه قرار دارد، چيست‌؟ علت آن را بيان كنيد.
 10- باتوجه به اين كه كلماتي كه پس از حروف جارّه قرار مي‌گيرند، مجرور هستند، چرا در آيه 89 سوره بقره‌، كلمه "قبل‌" مرفوع است‌؟
 11- در اين آيه‌: "...جَنَّـَت‌ٍ عدن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاْ َنْهاَرُ خَـَـلِدِين‌َ فِيهَآ أَبَدًا" ضمير در "تحتها" و "فيها" به چه چيزي باز مي‌گردد و چه نوع ضميري است‌؟
 12- حرف " اً " در كلمه " كفواً " به چه معنا است‌؟
 13- در سوره فتح آيه ده آمده است ، كه طبق قواعد نحوي بايد باشد. علتش چيست ؟
 14- درباره ادبيات زبان فارسي در قرآن مطالبي را بيان نماييد.
 15- چرا ضمائر مذكر براى خداوند آورده مى ‏شود؟
 16- ابتداي آيه 220سوره بقره چه ارتباطي با دنباله آيه و آيه پيشين دارد؟
 17- با توجه به آيه فوق و با توجه به اين‌كه مثل‌هاي قرآن همواره مفرد مذكر است (يا در بيشتر موارد)، چرا عنكبوت را به صورت مؤنث مثال زده و مثال را به صورت مذكر نياورده است‌؟
 18- آيا  واو عطف در قرآن ترتيب را مي ‏رساند؟
 19- باتوجه به اين كه در زبان عربي كلمه پس از حرف استثنا منصوب است‌، چرا در دو آيه ذيل منصوب نيست‌؟ 1ـ بقره‌، 26 "...وَ مَا يُضِل‌ُّ بِه‌ِي‌َّ إِلآ الْفَـَسِقِين‌َ " و 2ـ بقره‌، 99 "...وَ مَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلآ الْفَـَسِقُون‌َ "
 20- در سوره علق آيه پانزدهم، كلمه "لنسفعاً" چه نقشي از نظر نحوي دارد؟
 21- به نظر مي رسدزبان قرآن مردانه است. صيغه ها و علامات مذكر زياد در آن به كار رفته است و خطابات مردانه است. نيز توصيف نعمت هاي بهشتي مانند حورالعين براي مردان است. چرا چنين است؟
 22- چرا واژه "مِن‌" بعضي اوقات به معناي "هيچ‌" و بعضي اوقات به معناي "از" آمده است‌؟
 23- چرا در آيه 25سوره قصص متكلم وحده  به صورت ( نَجَوْت ُ) آمده است ؟
 24- تركيب "فلم" در آيه "قُل فَلِمَ تَقتُلُونَ اَنبِيأَ اللّهِ..." (بقره، 91) چيست؟
 25- در سوره مجادله آيه نوزدهم، در كلمه "إستحوذ" چرا قواعد اعلال عمل نكرده است تا به صورت "إستحاذ" در بيايد؟
 26- چه زماني اگر الف و لام بر سر كلمه‌اي بيايد به معناي "براي‌" است‌؛ زيرا بيشتر كلمات عربي با "ال‌" شروع مي‌شوند؛ مانند: "الناس‌"، "الخناس‌" و ...
 27- با توجه به ريشه عربي و معناي دقيق كلمه "ابتغي" آيا اين كلمه براي يك نفر به كار برده مي‏شود؟
 28- چرا خداوند در آيه "إِنَّا هَدَيْنَـَه‌ُ السَّبِيل‌َ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا ؛(انسان‌،3)، شاكراً و كفوراً را از يك نوع نياورده است يعني به جاي شاكراً، شكوراً نگفته يا بر عكس‌؟
 29- چرا در سوره كافرون "لا" قبل از ضمير آمده‌، و قبل از فعل نيامده است‌؟ اين "لا" كدام يك از انواع "لا" است‌؟
 30- چرا در آيه 10 سوره فتح بما عاهدوا عليه الله كلمه عليه مضموم شده است ؟
 31- درباره "واو حاليه‌" توضيح داده‌، آياتي را كه در سوره بقره به اين واو مربوط مي‌باشد، نام ببريد و معاني اين گونه آيات را چگونه بايد بيان كرد؟
 32- در آيه شريفه: "والَّذين‌َ جـَهَدوا فينا... اِن‌َّ اللّه‌َ لَمَع‌َ المُحسِنين‌"(عنكبوت‌،69)، چه اشكالي دارد"لَمَع‌َ" را فعل بگيريم‌، آيا از جهت تفسيري اشكال دارد؟ جمله "جـَهَدوا فينا..."، چگونه‌، با شكست‌هايي كه در طول تاريخ نصيب مؤمنان شده‌، قابل انطباق است‌؟
 33- چرا در سوره الرحمن ، تكذبان به صورت تثنيه ذكر شده است و مراد از اين ضمير چيست
 34- چه وقت "ما" به معناي "آن چه‌" و چه موقع به معناي "چيست‌" مي‌آيد؛ هم چنين "مَن‌" چه زماني به معناي "آن كه‌" و چه وقت به معناي "كيست‌" مي‌آيد؟ لطفاً در صورت امكان براي همهموارد، نمونه قرآني ذكر كنيد.
 35- چرا در بسياري از آيات قرآن "سمع" مفرد آمده و "ابصار و قلوب و افئده" به صورت جمع آمده است؟
 36- آيا هر كلمه‌اي از كلمه‌هاي قرآن كريم به هر وزني مي‌آيد؟ چند نوع وزن داريم و آيا وزن‌ها معناي خاصي را مي‌رسانند؟
 37- از نظر ادبيات عرب‌، در قرآن واو زائده‌، لام زائده و... وجود دارد، آيا مي‌شود كه در كلام خدا حرف زائده وجود داشته باشد و فايده‌اي جز تأكيد در معنا نداشته باشد؟
 38- وجه اِعرابي (سورهء حج ، آيهء 45 )و نقش كلمات را بنويسيد.
 39- نظر درباره من يشاقّ اللَّه است؟
 40- معناي مكسّر را توضيح دهيد، آيا جمع مكسر فقط براي اسم است يا در فعل هم كاربرد دارد؟ لطفاً مثال بزنيد؟
 41- كلمه (من) را در آيه‏اي كه چگونگي وضو را بيان مي‏كند چگونه توجيه مي‏كنيد؟
 42- دلايل بكارگيرى ضماير جمع در قرآن چيست
 43- ريشه فعل " نستعين‌" چه چيزى مى باشد، لطفاً تجزيه آن را بنويسيد.
 44- آيا اسم فاعل در قرآن كريم تنها بر وزن "فاعل‌" مي‌آيد يا بر وزن‌هاي ديگر نيز وارد شده است ؛ اسم فاعل چگونه معنا مي‌شود؟ لطفاً چند مثال قرآني بيان كنيد.
 45- دليل فتحه به آخر كلمه "بيتی" در آخرين آيه سوره نوح چیست ؟