اوصاف و فضائل

 1- خواندن يك آيه قرآن كريم‌، ثواب ختم دو سوم آن را دارد؛ اگر ده آيه بيش‌تر بخوانيم‌، ثوابش چگونه است‌؟
 2- چرا سفارش شده براي انسان ها محتضر فقط سوره ياسين و صافات خوانده شود؟ خواندن سوره هاي ذكر شده چه تأثيري به حال افراد محتضر دارد؟
 3- با توجه به اين كه مطالعه را ميتوان با چشم انجام داد آيا روخواني قرآن بدون تلفظ كلمات صحيح است؟
 4- تلاوت سوره انعام چه ثوابهايي دارد؟
 5- خواندن سوره‏هاي كوچك قرآن در حالت خوابيده و يا در حال راه رفتن چه صورتي دارد؟
 6- سوره "شوري‌" در شأن چه كسي نازل شده و چرا خواندن آن ثواب زيادي دارد؟ به طوري كه خداونددر روز قيامت به قرائت كننده سوره مذكور مي‌فرمايد: اي بنده من در دنيا مداومت به سوره شوري داشتي و پنداشتي كه ثواب آن در چه مرتبه‌اي است و اگر به ثواب آن علم داشتي هرگز از خواندن آن خسته نمي‌شدي‌!؟
 7- خواندن قرآن به زبان عربي ثواب بيشتري دارد يا خواندن معناي قرآن به دليل فهميدن بهتر آن؟
 8- در مورد قرائت قرآن از روي آن چه ثوابي دارد؟
 9- در مورد خواص آيات قرآني توضيحي دهيد؟
 10- سوره هايي كه براي رفتن به مكّه معظمه خوانده مي‌شود مشخص كنيد؟
 11- چگونه مي توانم علاقه به قرائت قرآن را در خودم تقويت كنم؟
 12- خواص سوره "واقعه‌" و وقت فضيلت قرائت اين سوره را توضيح دهيد
 13- اهميت خواندن قرآن بيش‌تر است يا خواندن كتاب‌هاي ديگر، چرا؟
 14- در حديثي آمده است‌: ثواب سه بار قرائت سوره توحيد برابر با ثواب ختم قرآن است‌؟
 15- در حديثي آمده است‌: ثواب سه بار قرائت سوره توحيد برابر است با ثواب ختم قرآن است‌. آيا حقيقتاً كسي كه تمام قرآن را قرائت كند و كسي كه سه مرتبه سوره توحيد بخواند از لحاظ اجر يكسان است‌؟
 16- چرا در روايات براي تلاوت برخي سوره ها وقت خاصي تاكيد شده است ؟
 17- چگونه ممكن است با خواندن سوره‌اي به حج رفت‌؟
 18- قرآن خواندن چه خاصيتي دارد؟ تفسير آن چه خاصيتي دارد؟ درباره تفسير سوره حمد چه طور؟ آيا مي توان گفت كه با خواندن قرآن انسان برنامه اش منظم مي شود و چگونه مي توان قرآن را حفظ كنم؟
 19- چرا سوره يس را بيشتر از سوره‌هاي ديگر مي‌خوانند؟ چرا مي‌گويند خواندن اين سوره ثواب بيشتري دارد؟ خداوند در اين سوره به چه چيزي اشاره فرموده است‌؟
 20- چرا فضيلت برخي از سوره‌ها از برخي ديگر بيشتر است‌؟
 21- براي بعضي از سورهاي قرآن روايتهايي آمده است كه مثلا خواندن اين سوره باعث افزايش مال و ثروت مي شود خواندن اين سوره باعث افزايش ايمان ميشود خواندن اين سوره در شب فلان باعث فلان مي گردد،آيا اين روايات درست است يا خير؟
 22- چرا از ميان سوره‌ها، فقط از ختم انعام استفاده مي‌كنند؟
 23- بعضي آثار، ما تقدم هستند و بعضي ما تأخر، آيا تلاوت قرآن اثرش ماتقدم است يا ماتأخر؟
 24- خواندن عربي قرآن بدون توجه به معنا بهتر است يا خواندن معنا بدون توجه به عربي‌؟
 25- قرائت سوره انعام چه تأثيري در زندگي دارد چون بيشتر در منزلها ختم مي شود؟
 26- در قرآن آمده كه هر كه سوره "اعراف‌" را در هر ماه بخواند خداوند از او حساب نمي‌كشد و اگر خواندن اين سره را ترك كند آن سوره روز قيامت در نزد خداوند گواهي خواهد داد، اگر هر كس يك بار آن سوره را خواند بايد هميشه آن را بخواند و اگر نصف آن‌سوره را خواند و نصف ديگرش را نخواند، مرتكب گناهي شده است‌؟
 27- اگر نتوانيم كلمات قرآن را بخوانيم و تنها معناي آن را بخوانيم‌، به همان اندازه ثواب مي‌بريم يا نه‌؟
 28- درباره وجه تسميه قرآن مجيد توضيحاتي ارائه بفرماييد؟
 29- فضايل همه سوره‌هاى قرآن را بنويسيد؟
 30- آيا قرآن قلب و دل انسان را روشن مي‌سازد؟ چند آيه در روز قلب انسان را روشن نگه مي‌دارد؟
 31- عمده استفاده‌هايي كه از قرآن كريم به صورت عملي مي‌توانيم ببريم را بيان فرماييد.
 32- نام چند سوره را بيان كنيد كه از اوصاف خداوند است‌.
 33- مراد از اين كه قرآن كريم بر ساير كتب آسماني مهيمن است چيست‌؟
 34- آيِة الكرسى چه اهميت هايى دارد و چرا اين همه درباره آن صحبت مي‏شود؟
 35- در كدام آيه خداوند متعال مي‌فرمايد: تمام گناهان شما را مي‌بخشم و از رحمت من نااميد نشويد؟
 36- ناميدن قرآن به كريم و مجيد به صورت جداگانه چه حكمي دارد؟
 37- فضايل آيات آخر سوره بقره را بنويسيد؟
 38- خداوند درباره فايده‌هاي قرآن چه فرموده است‌؟
 39- فوايد قرآن چيست‌؟
 40- قرآن چند اسم دارد؟ چرا اين اسم‌ها بر روى آن نهاده‌اند؟
 41- فضيلت آية الكرسى و علت تسميه آن چيست ؟
 42- چرا قرآن به نام‌هاي كريم‌، رحيم‌، مجيد و... نام گرفته و آيا قائل شدن به اين كه "قرآن محمد" است‌، صحيح است‌؟
 43- خواندن آية ‌الكرسى چه فضيلتى دارد؟
 44- آيا درست است كه خواندن سوره واقعه باعث افزوده شدن روزى ميشود؟
 45- اسامي قرآن كريم‌، معناي لغوي و اصطلاحى آن‌ها را همراه با آدرس بيان كنيد:
 46- الف‌) واژه "اللّه‌" در سوره مباركه نسأ، چند بار آمده است‌؟ ب‌) خواندن سوره نسأ در چه روزهايي مستحب است‌؟ ج‌) آيا سوره‌اي در قرآن كريم وجود دارد كه خالي از كلمه "اللّه‌" باشد؟
 47- آيا چند بار خواندن سوره كوچكي‌، مثل كوثر يا توحيد، ثواب بيش‌تري دارد، يا يك بار خواندن سوره بزرگي مثل بقره‌؟
 48- آيا ثواب قرائت برخي از سوره هاي قرآن كه به اندازه ختم قرآن ذكر شده است انسان را از ختم قرآن بي نياز مي كند؟
 49- اگر كسى قرآن را فارسى بخواند، آيا ثواب قرائت قرآن را دارد؟
 50- آيا شنيدن نواى قرآن از بعضي از تلفنهاى ادارات در هنگام انتظار، ثوابى دارد يا خير؟
 51- آيا در قرآن كريم‌، آيه يا سوره‌اى كه خواندن آن در عاقبت به خير شدن و با دين كامل از دنيا رفتن مؤثر باشد، وجود دارد؟
 52- آيا نوشتن قرآن به صورت كامل همراه معاني آن، از روى قرآن‏هاى ديگر، ثواب حفظ كردن آن را دارد؟
 53- اگر قرآن و دعا و زيارت را بدون ترجمه فارسي بخوانيم، آيا ثوابش نسبت به كسي كه توجه به معاني مي كند، يك اندازه است؟
 54- آيا نخواندن آيه‌هاى "سجده دار واجب‌" به ختم قرآن خللى وارد مى ‌كند؟
 55- آيا خواندن سوره قدر ثواب شهادت در راه خدا را دارد؟
 56- آيا قرائت قرآن به انسان نشاط و شادابى مى بخشد و غم و اندوه و مصيبت دنيا و آخرت را دور مى سازد؟