کلمات و حروف

 1- منظور وهدف از حروف مقطعه اى كه درآغاز بعضى سوره ها آمده مثل (يس) چيست؟
 2- منظور از حروف الم در قرآن چيست
 3- معناى الف، لام، ميم در قرآن چيست؟
 4- قرآن كلا چند كلمه است وكلمه وسط قرآن چيست ؟
 5- قرآن داراى چند نقطه  حرف  كلمه  آيه و سوره مى باشد؟
 6- علت نام‌ گذارى پيامبر به طه چيست‌؟
 7- علت آوردن  ضمير مذکر در قرآن چيست؟
 8- شباهت عشق با « الف ـ لام ـ ميم » آيه اول سوره بقره چيست ؟
 9- سوره هايى كه با حروف مقطعه شروع ميشوند، درباره چيست؟
 10- رابطه حروف مقطعه قرآن با رياضيات چيست؟
 11- حروف مقطعه قرآن چه مفهوم و كاربردى دارند؟
 12- حروف مقطعه در كداميك از سوره‌ها آمده‌اند؟ آيا اين حروف در وسط سوره‌ها نيز آمده‌اند؟
 13- چند كلمه "ربّى" در قرآن وجود دارد؟
 14- چرا در سوره‌هايى كه با حروف مقطعه شروع مى‌شوند، بعد از حروف مقطعه سخن درباره قرآن كريم‌، آغاز مى‌شود؟
 15- چرا خدا نخواسته ما معناى حروف مقطعه (الم‌، الر، حم و...) را بدانيم چه مى شود‌؟
 16- چرا حروف مقطعه قرآن در آغاز سوره ها مى باشد؟ آيا تاءويل اين حروف جايز مى باشد؟
 17- چرا تا به حال، كسى حروف مقطّعه قرآن را ترجمه نكرده است؟
 18- چرا بعضى از سوره‌ها مانند "ق‌"، "ص‌"، "ن‌" يك حرفى و "يس‌"، "طه‌" و "حم‌" دو حرفى و "دخان‌"، "زخرف‌" و "بروج‌" چهار حرفى و "احقاف‌"، "حجرات‌" و "تغابن‌" پنج حرفى و "انشراح‌"، "مجادله‌" و "انشقاق‌" شش حرفى است‌؟ رمز آيه‌هاى فوق از طريق خداوند كريم چه بوده است‌؟
 19- اگر حروف مقطعه سرّى ميان خدا و رسول است‌، پس چرا در برخى از احاديث "كهيعص‌" به كربلا، عطش و... تفسير شده است‌؟
 20- آيا مشركين در مورد حروف مقطعه ايرادى مى گرفته اند ؟
 21- چرا با اين كه خدا در قرآن گفته كه زن و مرد را مساوي آفريده ايم ولي همه نامهاي خداوند با ضماير مذكر همراه است هم چنين گاهي ضمير مفرد به خداوند نسبت داده مي شود و گاهي ضمير جمع چرا؟
 22- در زبان فارسي هميشه حرف "آ" را در اول كلمه مى‌آوريم‌، پس چرا اين حرف در واژه "قرآن‌" در وسط آمده است‌؟
 23- آيا وجود 19 اختلاف حركت در قرآن‌هاي موجود ميان مسلمانان صحت دارد؟ اگر درست است آن موارد كدامند؟
 24- با توجه به فرمايش حضرت علي(ع) و امام صادق(ع) ‌كه فرموده‌اند حرف "سين‌" بسم اللّه بايد به صورت دندانه دار باشد، لطفاً اين مطلب را در پاسخ‌هاي خود مراعات كنيد؟
 25- ويژگيهاي خط عثمان طه چيست‌؟ و چرا اين خط معروف شد؟
 26- منظور از روحي در آيه و نفخت فيه من روحي چيست ؟
 27- در رسم الخط بعضي از قرآن‌ها (خط عثمان طه‌) در آيات اوائل قرآن هر جا كه نام حضرت ابراهيم‌غ ذكر شده آن را به صورت "إِبْرَ َهِم‌" (بقره‌،163)، و در جاهاي ديگر قرآن آن را به صورت "إِبْرَ َهِيم‌" (نحل‌،120)، آيا اين امر دليل خاصي دارد؟
 28- راجع به آيه آخر سوره كافرون توضيح دهيد كه چرا يأ پاياني آن حذف شده است‌؟
 29- درقرآن كه نوشته است (سوره واقعه يا سوره) ولي در دين اسلام مي گويند (سوره ي واقعه يا سوره ي). كدام يك براي گفتن بهتر و لازم است؟ چرا؟
 30- چرا در قرآن مجيد، حروف "گ‌"، "چ‌"، "پ‌"، "ژ" وجود ندارد؟
 31- چرا لام در كلمه "الليل‌" در قرآن‌هاي به خط عثمان طه افتاده است‌؟
 32- كوچك ترين كلمه قرآن، كدام است؟
 33- چرا در قرآن براى خدا ضمير مذكر به كار رفته است ؟
 34- خط استاندارد قرآن كريم كدام است و چه ويژگيهايي نسبت به ساير خط ها دارد؟
 35- چرا در قرآن در بعضي كلمات كه "ص‌" دارند روي حرف "ص‌" حرف "س‌" به صورت كوچك گذاشته مي‌شود علت اين امر چيست‌؟
 36- چرا در رسم الخط هاي جديد قرآن كريم‌، قاعده ادغام در حروف "و" و "ي‌" اجرا نشده است‌؟
 37- كلمه "شى‌ء" در قرآن كريم "شأى‌" نوشته شده و همين طور قرائت مي‌شود. كدام يك صحيح است‌؟
 38- جديد ترين نظرات درباره معاني حروف مقطعه قرآن چيست ؟
 39- علّت اين كه نبايد "باسمه تعالي" را سر هم نوشت اما "بسم الله الرّحمن الرّحيم" را سر هم مي نويسند، چيست؟
 40- چرا در آيه دوم سوره بقره بجاى ذلك از هذا استفاده نشده است؟
 41- چرا در قرآن براى خدا گاهى ضمير متكلم مفرد وگاهى جمع بكار برده شده است ؟
 42- فرق بين باسمه تعالي وبسمه تعالي چيست وچرا دربسم الله بدون الف آمده آيا كدام صحيح است ؟
 43- چرا دين در آخر سوره كافرون مكسور است ؟
 44- آيا در قرآن‌هاى موجود از قاعده "تمام حروف مقطعه جزو يك آيه هستند" پيروى مى ‌كند؟
 45- چرا خداوند در قران در مورد افعال خود از ضماير جمع استفاده مي كند؟
 46- حروف مقطعه چه معنايي دارد؟ اگر معناي آن‌ها براي نوع مردم قابل فهم نيست چگونه در كتابي كه "فصل‌" است‌، نه "هزل‌" و "تبيان كل شي‌" است‌، چيزي آمده كه براي مردم قابل فهم نيست‌؟
 47- چرا در بيش‌تر سوره‌هاي قرآن پايان آيه‌ها به "ين‌" ختم مي‌شود، مانند: صادقين‌، خاسرين‌، ولي به هو و مانند آن ختم نمي‌شود؟
 48- در مورد برخي از كلمات قرآن كه در صدر اسلام به صورت غلط املايي نوشته شده‌اند، تكليف چيست‌؟
 49- چرا در آيه 88 سوره انبيأ حرف "نون‌" كلمه " ننجي‌" جداگانه و به صورت "نـن‌ـجي‌" نوشته شده است‌؟
 50- آيا حروف مقطعه در قرآن با محتواى سوره‏هايى كه با اين حروف آغاز شده ربط دارد؟