محکم و متشابه

 1- تأويل قرآن با تفسير آن چه فرقي دارد‌؟
 2- با توجه به اين كه با ارجاع متشابهات به محكمات معناي متشابه روشن مي شود، آيا هر آيه اي سر راست بر معنا دلالت نمي كند؟
 3- تشابه و اِحكام در قرآن در چه معاني و مفاهيمي به كار رفته است ؟ در استشهاد بر معاني ، آيات مربوطه را مرقوم داريد
 4- تاويل قرآن يعنى چه؟
 5- ملاك تشخيص آيات محكمات از متشابهات چيست‌؟ معناي آيه ميزان است يا درك آدمي از مفهوم آيه‌؟
 6- منظور از آيات محكم و متشابه چيست ؟
 7- محكمات و متشابهات قرآن و در صورت امكان ديدگاه اهل تشيع و تسنن را در اين مورد تشريح فرماييد؟
 8- ما در قرآن چند نمونه پارادكس يا متضاد گونه داريم اينكه خدا در يكجا مي فرمايد 1- و ما ينطق عن الهوي ان هو الاوحي يوحي علم شديد القوي( يعني او هرگزاز هوي نفس پيروي نخواهد كردو تمام كردارهايش از طرف وحي است) 2-انمايريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا(يعني خداوند اراده كرده تا از اهل بيت رجس را ببرد و آنها را پاك كند چه پاك كردني) يعني مجبورند پاك باشند 3- و لقد كان لكم في رسول الله اسوحسنه دسته ديگر آيات 1- الم يجدك يتيما فاوي ووجدك ضالا فهدي و وجدك عايلا فاقني..... 2- و قالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام و عيش في الاسواق(فرقان 7) منظور بشر بودن را مي رساند 3- قل انما انا بشرمثلكم يوحي الي (كهف114) و دسته ديگر آيات 1- نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون( ما خودمان فرستاديم و خودمان نيز حفظ مي كنيم) 2- لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه(قيامت16) 3- فانما يسرناه بلسانك بشر المتقين(مريم 97) سه دسته بالا كه هر كدام سه آيه بيان شد كاملا با هم پارادكس دارند توجيه اين پارادكسها چيست؟ انبيا و عصمت آنهاوپيامبر و آيات ذكر شده در بالا چي؟ قبلا از پاسخهاي كامل و دقيق شما ممنونم و اگر در نوشتن آيات اشكالي وجود دارد عذر خواهي ميكنم
 9- آيا خدا بر خلاف توان خود، از روى ظلم قرآنى را ظَنى الدَلالَه نازل كرده است تا مردم را گمراه كند؟
 10- جواب كسانى كه قائلند دستوراتى كه مستقيما در قرآن نيامده مستند قرار نمى گيرد چيست ؟
 11- درباره آيه هفت سوره مباركه آل عمران كه ميفرمايد: تأويل آيات متشابه را جز خدا و "الرَّ َسِخُونَ فِي الْعِلْم" نميدانند چیست ؟
 12- آيا در قرآن كريم‌، آيه و يا آيه‌هايي هست كه هنوز تفسير و يا تأويلش معلوم نشده باشد؟
 13- دليل وجود آيات متشابه در قرآن چيست ؟
 14- چرا آيات محكم و متشابه دقيقاً توسط ائمه‌: و يا اوليأ خدا روشن نشده است‌؟
 15- به طور كلّي توضيح دهيد كه تأويل و تنزيل يعني چه و تفاوتشان چيست ؟
 16- منظور از محكم و مفصّل بودن قرآن چيست‌؟
 17- چرا در قرآن كريم آيه‌هاي متشابه وجود دارد تا بني‌اميه و بني‌عباس با استناد به آن‌ها جنايت‌هاي خودشان را توجيه كنند؟
 18- درباره تشخيص آيات محكمات و متشابهات توضيح دهيد؟
 19- آيا بطون قرآن منظور تأويلات است يا چيز ديگر؟
 20- آيا در زمان پيامبر مردم منظور همه آيات را متوجه مي شدند؟
 21- منظور از آيات محكم و متشابه چيست‌؟ و منظور از آيات ناسخ و منسوخ چيست‌؟