قراء و قرائات سبع

 1- زماني كه قرآن كريم‌، نقطه گذاري نشده بود، چگونه قرائت مي‌شد؟
 2- كداميك از قرائت‌هاى هفت گانه صحيح است و آيات معصومى آن‌ها را تأييد كرده است‌؟
 3- چهارده روايت قرآن يعني چه و اينكه مي گويند قرآن را به اين شيوه بخوانيد يعني چه؟
 4- اشباع و وقف يعني چه موارد آن دو را بيان كنيد
 5- چه فرقي بين ترتيل و تجويد در علم قرائت وجود دارد ؟
 6- تنوين در هنگام وقف چگونه تلفظ مي‌شود؟
 7- الف‌) آيا قواعد تجويدي فقط در قرآن كريم اعمال مي‌شود يا در دعاها نيز اين قواعد جاري مي‌شود؟ ب‌) لطفاً شيوه تلفظ كلمات‌: كَافِرٍ بِه‌ِ، ثَمَنًا قَلِيلاً وَ إِيَّـَي‌َ، عَدْل‌ٌ وَ لاَ هُم‌ْ، وَ لَهُم‌ْ عَذَاب‌ٌ أَلِيم‌ُ بِمَا كَانُواْ، ظُـلُمَـَت‌ٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْق‌ٌ يَجْعَلُون‌َ، أَندَادًا وَ أَنتُم‌ْ تَعْلَمُون را بگوييد
 8- الف‌) لطفاً تمام صورت‌هاي ادغام را بنويسيد. ب‌) قواعد تجويدي در چه كتابي آمده است‌؟
 9- چرا حروف مقطّعه در سوره شعرأ، هنگام قرائت‌، ادغام شده است‌؟
 10- در مورد شرح حال و بيوگرافي "قرأ سبعه‌" و راويان آن‌ها مطالبي مرقوم بفرماييد
 11- سخت‌ترين آيه و سوره از جهت قرائت و تجويد كدام است‌؟
 12- الف ـ در آيه 130 سوره مبارك صافات‌، قرائت "آل‌ياسين‌" درست است‌، يا "إل‌ياسين‌"؟
 13- چگونه مي‌توان از كتاب‌هاي قرآني كه در آخر آن‌ها، رموز قرآني وجود دارد، استفاده كرد؟
 14- كدام يك از رسم الخط هاي قرآني‌، براي قرائت صحيح است‌؟
 15- چرا در آيه 36 سوره نمل در جمله " ءاتـَن ‌ِ اللَّه‌ُ " هنگام وصل اتانِي‌َ اللّه مي‌خوانيم (يأ خوانده مي‌شود) و هنگام وقف ءاتـَن گفته مي‌شود؟ لطفاً توضيح دهيد كه علت حذف يأ در هنگام وقف چيست‌؟
 16- چرا در سوره توحيد در (لم يلد و لم يولد) با اين كه ساكن به حروف يرملون رسيده قاعده ادغام صورت نمي گيرد عدم رعايت تجويد در نماز چه حكمي دارد؟
 17- چرا كلمهء در ابتداي آيهء 37سورهء نباء مكسور است ؟
 18- در مورد "سكت" در قرآن توضيح دهيد؟
 19- كدام كلمه در قرآن با حركت لوزي مشخص شده است‌؟
 20- در مورد قاعده اماله كبري و چگونه تلفظ كردن كلمات با اين قاعده را بنويسيد
 21- كتابي جامع و كامل درباره تجويد معرفي فرمائيد؟
 22- چرا كلمه "ملك‌"، در سوره حمد "مَالِك‌"، و در سوره ناس "مَلِك‌" تلفّظ مي‌شود؟ كدام درست‌تر است چرا؟
 23- حرف همزه چند بار در قرآن كريم تكرار شده است‌؟
 24- الف ـ با اين كه قرائت حمزه كوفي مستقيم از امام صادق‌است‌، چرا قرائت عاصم را كه با يك واسطه از اميرالمؤمنين است ترجيح داده مي‌شود؟ اگر قرائت‌هاي ديگر اشتباه بودند چرا پيشوايان معصوم‌: امر به معروف و نهي از منكر نكردند؟
 25- رعايت مخارج حروف تا چه حدي لازم است
 26- چرا با اين كه هاي "هذه‌" جوهري است و ضمير نمي‌باشد، اشباع مي‌شود؟
 27- چرا در أذان "اشهد أن لا اله الاّ الله" را "أشهد الّلا إله الاّ الله" تلفظ مي كنيم؟ چرا در "اشهد أنّ محمداً رسول الله" "أنّ" به كار برده شده است؟
 28- اگر آخر كلمه‌اي "ــــً ـــ" باشد، در هنگام وقف چگونه خوانده مي‌شود؟
 29- در زيارت آل‌ياسين مي‌خوانيم‌: "سلام‌ٌ علي آل‌ِ يس‌"، ولي در قرآن آمده است "سلام علي اِل ياسين‌" توضيح دهيد كه وظيفه ما در موقع قرائت قرآن چيست‌؟
 30- وقتي تنوين به واو برسد و يا تنوين به بأ برسد آيا ادغام و قلب صورت مي‌گيرد؟
 31- طرز تلفظ ضاد با ظا چگونه است
 32- صورت‌هاي مختلف مد را بيان كنيد؟
 33- در قواعد تجويدي آمده است‌؛ چنانچه حرف "م‌" به "ب‌" اخفا مي‌شود، حال اگر حرف "ب‌" به "م‌" برسد چه حكمي دارد؟
 34- چرا قرائت قرآن شاذ، جايز نيست‌؟
 35- نون ساكن به حروف "يرملون‌" كه مي‌رسد، ادغام مي‌شود؛ چرا در قرآن با خط عثمان طه در بعضي موارد مانند آيه 26 سوره بقره "أن يضرب‌"، حرف يأ را بدون تشديد نوشته‌، ولي در موارد ديگر كه همين اتفاق افتاده‌، روي حروف يرملون تشديد گذاشته است‌؟
 36- آيا موقع نزول قرآن‌، قرآن به صورت قواعد قرآني نازل مي‌شد؟ براي مثال‌، در كلمه‌اي كه بايد ادغام شود، آيا فرشته آن كلمه را با ادغام براي پيامبر(ص) مي‌خواند؟
 37- منظور از علامت‌هاي بالاي عبارت‌هاي قرآن چيست‌؟ (لا، ط، ج‌، م و...)؟ توضيح دهيد
 38- چرا در همه قرآن‌ها، علامت "لا" كه در پايان آيات‌، نشانه عدم وقف است‌، به يك شكل اعمال نشده و در پايان برخي از آيات اين علامت نيامده است‌؟
 39- فلسفه اختلاف در قرائت چيست‌؟
 40- در رابطه با ادا كردن حروف شمسي و قمري توضيح داده و مثال بزنيد
 41- چرا در كلمه "يا للّه‌" همزه وصل ساقط نمي‌شود؟
 42- به چه وقف‌هايي "غفراني‌" مي‌گويند؟ نام ببريد
 43- برخي مي‌گويند: تجويد يك طرح استعماري است و تنها براي مشغول كردن مسلمانان به ظاهر قرآن به وجود آمده است‌. آيا اين سخن صحيح است‌؟
 44- آيه الكرسي فقط آيه 255سوره بقره است يا آيات 255تا257 سوره بقره است؟
 45- خواندن قرآن به عربي بهتر است يا به فارسي؟
 46- انواع دستگاه‌هاي قرآني را توضيح دهيد
 47- چرا علامت هايي مانند ج - ع و ... در قرآن آمده؟ چه كسي اين علامت ها را گذاشته است؟
 48- احكام نون ساكنه را بيان كنيد
 49- آيا ركوعاتي كه در قرآن معين شده‌، پيامبر معين فرموده يا بعدها به وجود آمده است‌؟ و آيا هر ركوع بيانگر تمام مفاهيم مطلبي است كه در ركوع آمده يا خير؟
 50- آيا اختلاف قرائتي كه در قرآن موجود است‌، دليل بر تحريف قرآن است‌؟ (مثلاً ننشزها را ننشرها نيز خوانده‌اند و يا بالعكس‌)؛ چرا كه وجود اختلاف قرائت در قرآن ذهن را متمايل مي‌كند به اين كه قرآن هم مي‌تواند دستخوش تغيير واقع شود؟
 51- آيا رعايت مخارج حروف جهت اقامه نماز و قرائت قرآن لازم است؟
 52- آيا كلماتي مثل "اَحصاه‌ُ، عنه‌ُ، مَنْهَجَه‌ُ، بَلِّغه‌ُ، سميته‌ُ التوبه‌" اشباع يعني "ه‌ُ" تبديل به هُو مي‌شود يا خير؟
 53- آيا علامات مكث ، وصل و وقف در قرآن ، از اول وحى وجود داشته يا كاتبان آنها را اضافه كرده اند؟
 54- آيا خداوند كسى را كه به خاطر سواد نداشتن حروف را اشتباهى تلفظ كند مؤاخذه مى ‌كند؟
 55- آيا كلمه "شي‌ءٍ قدير" بعد از كسره قرار گرفت ترقيق مي‌شود؟
 56- آيا تجويد و رعايت قواعد قرآنى قبل از حفظ نياز است يا نه‌؟
 57- آيا اجتهاد و اظهار نظر علمي در قرائات جايز است‌؟
 58- صداهاي كشيده "ا ـ ي ـ و" در هنگام وقف چگونه تلفظ مي‌شوند؟