اسامى آيات و سُوَر

 1- با توجه به آيه 85 سوره انبيأ داستان "ذوالكفل‌" چگونه بوده‌، بر چه قومي حكم مي‌راند؟ سرانجامش چه شد؟ آيا روايتي در اين باره وجود دارد؟
 2- چرا همه سوره‌ها يا در مكه و يا در مدينه نازل شدند؟
 3- نام شخصي در قرآن كه 25 بار تكرار شده است‌، چيست‌؟
 4- چرا در قرآن اسامى هر يكصد و بيست و چهار پيغمبر نيامده است؟
 5- نام قومهايي كه در قرآن كريم، از آنها ياد شده و پيامبر آن و سرانجام شان توضيح دهيد؟
 6- نام 9 پيامبري را كه در قرآن آمده‌، و ابتداي نام آن‌ها با "الف‌" شروع مي‌شود چيست‌؟
 7- آيا نام پرنده‌ها، از قرآن گرفته شده است‌؟
 8- در كدام سوره به معراج پيامبر اشاره شده است پاسخ را مفيد و كامل دهيد؟
 9- داستان معراج پيامبر اكرم(ص) در كدام سوره قرآن ذكر شده است؟
 10- معناي نام سوره‌هاي لقمان‌، نوح و يوسف چيست‌؟ چه منبعي براي دست‌يابي به معناي آن‌ها وجود دارد؟
 11- در كدام آيات قرآني نام ميوه‌هاي بهشتي ذكر شده است‌؟
 12- كوچك‌ترين و بزرگ‌ترين جانداري كه در قرآن كريم از آن نام برده شده‌، چيست‌؟
 13- نام فرشتگاني كه در قرآن آمده است را بنويسيد
 14- در سوره "احزاب" از چه قبايلي ياد شده است؟ و بر كدام يك از آنها نفرين شده است؟
 15- در كدام آيه قرآن‌، از تمام پيامبران نام برده شده است‌؟
 16- چرا به روز قيامت، روز جزا مي‏گويند؟ نظر قرآن در مورد قيامت چيست؟
 17- چند سوره قرآن با "الم‌" شروع مي‌شود؟
 18- نام چند پيامبر در قرآن آمده است و بيشترين آن در كدام جزء و كمترين آن در كدام جزء است، بيشترين آن در كدام سوره و كمترين آن در كدام سوره است؟
 19- چه آياتي در باب حشرات (ملخ‌، مگس‌، پشه‌) آمده است‌؟
 20- كدام سوره از قرآن‌، به نام قومي است كه هم زمان با حضرت سليمان‌(ع) زندگي كرده حاكم آنان يك زن بوده است‌، لطفاً نام سوره و حاكم را بيان كرده درباره آن توضيح دهيد؟
 21- آيه‌اي كه در آن نام يكي از پيامبران الهي سه بار تكرار شده چيست‌؟
 22- آيا آياتى درباره حضرت شيث و حضرت هود (ع) آمده است‌؟
 23- اسامي پيامبراني كه در قرآن ذكر شده ، كمتر از 40 مي باشد، پس چرا تعداد پيامبران الهي را تا 124000 برشمرده اند؟
 24- الف‌) داستان زنده شدن چهار پرنده‌، كه به امر خداوند متعال و به دست حضرت ابراهيم(ع)زنده شدند در چه سوره و آيه‌اي آمده است‌؟ ب‌) همچنين داستان حضرت ابراهيم‌(ع)و آتشي نمرود را بيان کنيد
 25- نام پيامبر اكرم(ص) با اسم‏هاي مختلف در چهار سوره قرآن آمده است، آن چهار سوره كدامند؟
 26- نام آخرين و اولين حيواني كه در قرآن كريم آمده را بنويسيد؟
 27- خداوند در سوره زُمَر، از چه چيزى سخن گفته است‌؟
 28- در سوره حضرت يوسف‌، چه چيزهايى تأكيد، و در چه آياتى به آن‌ها اشاره شده است‌؟
 29- به چه علت سوره يس، عروس قرآن است؟ چگونه محتواي اين سوره به جز ايمان به وحي قابل پذيرش ميباشد؟
 30- اولين سوره‌اى كه در مكه يا در مدينه نازل شد كدام است‌؟
 31- چرا سوره " شمس‌" به اين نام شناخته شده است‌؟
 32- اطلاعاتى در مورد سوره روم بنويسيد؟
 33- تفسير كوتاه و كاملى از سوره رعد بفرماييد؟
 34- در كدام سوره قرآن كريم از نعمت‌هاى وصف‌ناپذير آن سخن به ميان آمده است‌؟ آن نعمت‌ها را بيان كنيد؟
 35- الف ـ چرا سوره منافقون نازل شد. ب ـ چرا به اين نام معروف است؟ ج ـ  توضيح مختصر درباره اين سوره بدهيد؟
 36- چرا بعضي از سوره ها به نام حيواناتي مانند عنكبوت و مورچه و ... ناميده شدند و چرا ديگر حيوانات نامشان بر روي سوره ها نيست و اين كه چرا در يك سوره به نام جمعه بكار رفته؟
 37- جامع ترين و كلى ترين برداشتى كه از سوره محمد(ص) ميشود چيست؟ لطفاً به طور كامل و خلاصه توضيح دهيد.
 38- داستان معارج پيامبر(ص) در كدام سوره مى باشد؟
 39- الف ـ درباره سوره كهف، توضيح دهيد؟ ب ـ اصحاب كهف چند نفر بودند؟ ج ـ آيا اصحاب كهف، در قيامت به ديگران كمك خواهند كرد يا خير؟
 40- چرا سوره جمعه را "جمعه‌" نام نهاده‌اند؟
 41- چرا سوره مباركه جحد نازل شد؟ و بعد از نزول‌، مخالفان چه عكس‌العملي نشان دادند؟ تكليف مسلمانان بعد از آن چه بوده و چه شد؟
 42- چه مسائلى در سوره حجرات آمده‌، كه در سوره هاى ديگر نيامده است‌؟
 43- چگونگي نزول و مفهوم كلي سوره فاطر توضيح دهيد.
 44- الف ـ سوره هاي بقره‌، نبأ و واقعه‌، از چندمين سوره هايي است كه بر پيامبر اكرم‌نازل شده است‌؟ ب ـ  چند نمونه از تأثيرهايي كه قرآن بر مردم زمان خود داشته است را بنويسيد.
 45- اطلاعاتى در مورد سوره عنكبوت بنويسيد.
 46- آخرين سوره‌اى كه به نام حيوان مى باشد كدام است‌،  آن را توضيح و فضيلت آن را بيان كنيد.
 47- چرا سوره احزاب را به اين نام ناميدند؟
 48- در مورد سوره "يس‌" توضيح دهيد؟
 49- درباره سوره عنكبوت‌، توضيح دهيد.
 50- در مورد سوره شمس توضيح مختصر دهيد و بگوييد چرا به اين شناخته شده است‌؟
 51- درباره سوره "روم‌" توضيحاتي ارايه دهيد؟
 52- در مورد سوره "الفجر" توضيح دهيد، چرا به اين نام شناخته شده است‌؟
 53- درباره  سوره انبيأ بنويسيد؟