نيروهاى مسلح، انس با قرآن و يك پيشنهاد

قدرت اللّه‏ فرقانى

چكيده

قرآن كريم آمده است تا با هدايت و راهنمايى‏هاى خود، دست انسان را بگيرد و به بالاترين مراتب كمال برساند. از اين رو بر همه مسلمانان است كه با آن مأنوس شده در پى شناخت هر چه بيشتر آن باشند. اين ضرورت براى نيروهاى مسلح نظام جمهورى اسلامى چند برابر است؛ چرا كه آنان حافظ نظام اسلامى و دستاوردهاى آن بوده، در سختى‏ها و مشكلات به هر ميزان بتوانند از نيروى معنوى قرآن مدد گيرند، به همان ميزان بهتر مى‏توانند از عهده اين مشكلات و نيز جانبازى در اين راه برآيند.

اين مقاله مى‏كوشد تا به اين پرسش پاسخ دهد كه راههاى ايجاد يا افزايش انگيزه براى انس با قرآن درنيروهاى مسلح نظام جمهورى اسلامى ايران چيست و از چه‏راههايى مى‏توان به اين هدف مقدس نزديك‏تر شد؟

در همين راستا پاسخهايى ارائه شده و در پايان نيز پيشنهاد مشخصى بيان كرده است.

كليد واژه‏ها: ايجاد انگيزه، انس با قرآن، نيروهاى مسلح.

مقدمه

قرآن كريم، كتابى است آسمانى كه در گذر زمان هرگز دچار تغيير يا كاستى و فزونى نگرديده است. آيات نورانى‏اش را خداوند يكتا بر حضرت محمد(ص) فرود آورده تا انسان را از وادى جهل و غفلت رهايى بخشد، و به سوى نور و تكامل راه نمايد:

هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِىآ ايَـتٍم بَيِّناتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّـلُماتِ إِلَى النُّورِ

(حديد: 9)

او كسى است كه آيات روشنى بر بنده‏اش (محمد(ص)) نازل مى‏كند تا شما را از تاريكى‏ها به سوى نور ببرد.

در قرآن كريم، مطالب فراوانى وجود دارد كه پيش از نزول قرآن، در دنيا يافت نشده و پس از آن نيز كسى مانند آن را نخواهد آورد. دليل اين حقيقت نيز آشكار است؛ قرآن سخن خدا است، مگر كسى مى‏تواند مانند خدا سخن بگويد؟

از سوى ديگر محتواى معارف قرآنى به اندازه‏اى عميق و پر مايه است كه جز پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت عصمت(ع) هيچ مغز متفكرى توان درك همه حقايق آن را ندارد. اين كتاب الهى سفره پهن و گسترده معنوياتى است كه همه تشنگان علم وعرفان را سيراب و سرشار مى‏كند بدون آنكه هرگز از طراوت، نشاط و شكوفايى آن كاسته شود. امام خمينى(ره)، اين عاشق دلباخته قرآن، در توصيف قرآن كريم مى‏فرمايد:

بدان كه اين كتاب شريف، چنانچه خود بدان تصريح فرموده، كتاب هدايت و راهنماى سلوك انسانيت و مربى نفوس و شفاى امراض قلبيه و نور بخش سير الى اللّه‏ است.

بالجمله، خداى تبارك و تعالى به واسطه سعه رحمت بر بندگان، اين كتاب شريف را از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزل داده تا به اين عالم ظلمانى و سجن طبيعت رسيده و به كسوه الفاظ و صورت حروف درآمده، براى استخلاص مسجونين در اين زندان تاريك دنيا و رهايى مغلولين در زنجيرهاى آمال و امانى، و رساندن آنها را از حضيض نقص و ضعف و حيوانيت به اوج كمال و قوت و انسانيت، و از مجاورت شيطان به مرافقت ملكوتيّين بلكه به وصول به مقام قرب و حصول مرتبه لقاء اللّه‏ كه اعظم مقاصد و مطالب اهل اللّه‏ است... .

البته قرآن شريف، علاوه بر راهنمايى در جهات معنوى و سلوك به سوى خدا، به جهات مادى و اجتماعى زندگانى انسانها نيز توجه نموده و رهنمودهاى فراوانى براى تأمين سعادت اين جهانى مردم هم ارائه كرده‏است.در پرتو عمل‏به اين رهنمودها،حيات اجتماعى بشر اصلاح مى‏گردد و همگان مى‏توانند به اهداف والاى انسانى برسند. البته بديهى است كه لازمه اينگونه عمل كردن، آشنايى با اين كتاب آسمانى و انس مداوم با آن است.

ضرورت انس با قرآن

«انس با قرآن» از برترين لذاتى است كه دلدادگان به قرآن، از آن بهره مى‏جويند و در پناه آيات آسمانى‏اش، آرامش و معنويت كسب مى‏كنند. آنان در پرتو انوار اين كتاب الهى، راه را از چاه مى‏شناسند و از ظلمات به در مى‏آيند؛ چرا كه اين كتاب، تجلى خداوند بر مردم است، كتاب، نور و رحمت و هدايت است،برخى را بشارت و برخى را انذار مى‏دهد، مقام مكنونى است كه نه تنها كوهها تحمل آن را ندارند، بلكه مجموعه آسمانها و زمين نيز از حمل آن ناتوان اند، اما انسان تحمل چنين حقيقتى را دارد و در اين راه با شوق تمام، دلداده آن مى‏شود، به گونه‏اى كه اميرمؤمنان در ترسيم زندگانى چنين بندگانى مى‏فرمايد:

(پرهيزكاران) در شب برپا ايستاده، قرآن را جزء به جزء و با انديشه مى‏خوانند، با قرآن جان خود را محزون مى‏دارند و داروى درد خود را در آن مى‏يابند. وقتى به آيه‏اى برسند كه تشويقى در آن است با شوق و طمع (بهشت) به آن روى آورند و مى‏پندارند كه نعمت‏هاى بهشت برابر ديدگانشان قرار دارد و هرگاه به آيه‏اى مى‏رسند كه ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن مى‏سپارند و گويا صداى بر هم خوردن شعله‏هاى آتش در گوششان طنين افكن است.

پس قامت به ركوع خم كرده، پيشانى و دست و پا بر خاك مالند و از خدا آزادى خود را از آتش جهنم مى‏طلبند.

و به راستى چرا چنين نباشند در حالى كه به فرموده رسول رحمت: «برترى قرآن بر ديگر سخنان چون برترى خداوند بر مخلوقاتش است»و «قرآن، سفره گسترده الهى است، پس به قدر توان از آن، توشه برگيريد.»

و مولاى متقيان هشدار داده است كه:

آگاه باشيد كه بر كسى از پس قرآن فقرى نخواهد بود و نه براى كسى قبل از قرآن، غنايى حاصل است. پس به جهت دردهايتان، از قرآن بهبودى طلب نماييد و به واسطه قرآن بر سختيها يارى بجوييد، چرا كه در آن شفايى از بزرگ‏ترين دردها، يعنى كفر، نفاق، تباهى و ضلالت است. پس به واسطه قرآن از خدا درخواست كنيد و با عشق به قرآن به سويش رو آوريد و با آن از خلقش چيزى نخواهيد چرا كه بندگان (تاكنون) با چيزى همانند قرآن به سوى خدا روى نياورده‏اند.

آرى، قرآن، بهترين سخن، داستان و موعظه و راست‏ترين گفتارهاست، برترين شفاعت كننده نزد خداست و زنگار قلوب مؤمنان را برطرف مى‏كند.قرآن بهترين هدايتگر خلق در ظلمات فتنه هاست، چنان كه پيامبر خاتم(ص) فرمود:

اى مردم! شما در خانه صلح و آرامش به سر مى‏بريد، در حالى كه بر پشت مركب سفر قرار گرفته‏ايد و حركت دادن شما با سرعت همراه است! بى شك شب و روز و خورشيد و ماه را ديده‏ايد كه هر تازه‏اى را كهنه و هر دورى را نزديك و هر موعودى را محقق مى‏گردانند. پس وسايل سفر را براى دورى مسير گذر مهيا سازيد.

پس مقداد بن اسود برخاست و گفت: اى رسول خدا(ص) خانه صلح و آرامش چيست؟ آن حضرت فرمود:

خانه كسب توشه براى رسيدن به مقصد و منقطع شدن از دنيا. پس هر گاه فتنه‏ها همچون پاره‏هاى شب ظلمت افزا شما را فرا گرفت و به شبهه انداخت پس بر شما باد مصاحبت با قرآن، چرا كه آن، شفاعتگرى مورد پذيرش و شكايت كننده‏اى مورد تصديق است؛ و هر كه او را در پيش رويش قراردهد، او را به سوى بهشت خواهد كشانيد و هر كه او را در پشت سر خود قرار دهد او را به سوى آتش به پيش خواهند راند.

و از اين رو برگزيدگان الهى همواره با قرآن مأنوس بوده‏اند و با آن، وحشت تنهايى را از خود زدوده‏اند. امام على(ع) مى‏فرمايد:

هر كس با قرآن انس گيرد، از جدايى دوستان، وحشتى نخواهد داشت.

ايشان همچنين در جواب گروهى كه هنگام سفر از ايشان توصيه‏اى خواسته بودند، فرمود:

اگر به دنبال مونسى مى‏گرديد، بدانيد كه قرآن برايتان كافى است.

امام سجاد نيز فرمود:

(حتى) اگر هيچ موجودى بر روى زمين زنده نماند و من تنها باشم، مادام كه قرآن با من است، وحشتى نخواهم داشت!

انس با قرآن در نيروهاى مسلح

انس با قرآن مراتبى دارد كه از نگهدارى قرآن در خانه آغاز مى‏شود و با نگاه كردن به آيات قرآن، گوش فرادادن به تلاوت قرآن، تلاوت قرآن و تدبر و تفكر در قرآن كمال يافته، در پايان نيز به مرحله عمل به قرآن مى‏رسد. اولياى معصوم ما همه اين مراتب را واجد بوده‏اند و به تناسب حال و مقام خود از آنها بهره مى‏برده‏اند. ضرورت انس با قرآن ـ در همه اين مراتب ـ بر عموم مؤمنان نيز آشكار است و هر كس به تناسب شأن و وضع خود بايد در ارتقاى از اين مراتب بكوشد و خود را به خداوند نزديك‏تر نمايد. اما به نظر مى‏رسد كه ضرورت اين انس براى نيروهاى مسلح نظام جمهورى اسلامى دو چندان باشد، چرا كه اينان عهده دار دفاع از دين و كيان اسلام و نظام اجتماعى مسلمانند و از همين رو بايد در اين راه آماده هرگونه فداكارى و جانبازى باشند، اين آمادگى نيز تنها در سايه انس و الفت با كلام الهى حاصل مى‏شود. چرا كه وعده‏هاى الهى در قرآن، بر نيرويشان مى‏افزايد و آنان را به سوى شوق به لقاى الهى، رهبرى مى‏كند. همچنين در مواقع خطر، از وابستگى‏هاى دنيوى شان مى‏كاهد تا بتوانند براحتى خود را در معرض سختى‏ها و خطرات قرار دهند.

اما اين ضرورت، مسئوليت فرماندهان عزيز نيروهاى مسلح را چندين برابر مى‏كند، آنان بايد براى ارتقاى فرهنگ قرآنى،نيروهاى تحت امر خويش بكوشند،موانع را برطرف سازند و مكانات لازم را فراهم نمايند. مقاله حاضر نيز در توان خود راهكارهايى را جهت ايجاد و افزايش انگيزه كاركنان نيروهاى مسلح نسبت به انس با قرآن پيشنهاد مى‏كند، بدان اميد كه با همت والاى فرماندهان عزيز و گرامى، مشكلات بر سر راه، مرتفع شود و كاركنان نيروهاى مسلح با اشتياق بيشتر به اين فريضه الهى بينديشند و از چشمه روان قرآن سيراب شوند. به اميد روزى كه بهترين يار هر نيروى مسلح، قرآن كريم باشد، زيرا كه امام متقيان(ع) فرمود:

لِيَكُن سَميرُكَ القُرآنَ

بايد بهترين دوست و همنشين شما، قرآن باشد.

پرسش اصلى

با توجه به مباحث فوق كه ضرورت انس با قرآن را مستدل مى‏سازد، اين پرسش به ذهن مى‏رسد كه راههاى ايجادانگيزه براى انس با قرآن در نيروهاى مسلح چيست؟

پاسخ: به نظر مى‏رسد راههاى ايجاد يا افزايش انس با قرآن در نيروهاى مسلح از دو طريق باشد و بهترين بازدهى مربوط به زمانى خواهد بود كه اين دو، توأم با يكديگر به مرحله اجرا درآيند: افزايش بينش در كاركنان و ايجاد زمينه عملى در بين آنان.

1. ايجاد يا افزايش بينش در كاركنان

روشهاى زير مى‏توانند از جمله راههاى نيل به اين هدف باشند.

1 ـ 1. تلاش براى شناساندن اهميت موضوع «انس با قرآن» به منظور ايجاد حس تشنگى در مخاطبان.

مانند بيان شأن و مقام قرآن از ديدگاه خود قرآن و روايات معصومين(ع)، از جمله اشاره به عظمت قرآن، عظمت ليلة القدر (زمان نزول قرآن)، نزول قرآن از ام الكتاب، تجلى بودن قرآن از سوى خداوند، اين كه قرآن هدايتگرى است كه در هدايتش نقصان وجود ندارد، قرآن وسيله ارتباط و سخن گفتن با خداوند است. بيان اوصاف اين كتاب آسمانى از قبيل، حكيم بودن، نور بودن، شفاء بودن... .

2 ـ 1. بيان ميزان اهتمام رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) و بزرگان دين نسبت به قرائت و آموزش قرآن، شامل رفتار شخصى پيامبر و امامان معصوم در مورد احترام به قرآن و قرائت و تدبر در آن، تشويق ديگر افراد به خواندن، حفظ، نگهدارى و دقت در معانى قرآن، دستور به تعليم قرآن به عنوان حق فرزند بر پدر و بيان فضائل مدرسان و معلمان قرآن و مانند آن.

3 ـ 1. معرفى قرآن به عنوان كتاب زندگى و كتاب درمان دردهاى روحى بشر؛ مانند توضيح آنكه قرآن تنها كتابى براى خواندن و ثواب بردن نيست، بلكه كتاب دستورالعمل زندگى مسلمانان، بلكه انسانهاست. البته بايد قدرت پاسخگويى قرآن به نيازهاى زمان تفهيم مخاطبان شود و نمونه‏هايى از مباحث كاربردى آن بيان گردد.

4 ـ 1. بيان تأثير قرآن بر زندگى انسانها، اعم از تأثيرات مادى آن بر اهل خانه و قرائت كننده و دفع شرور و آفات از اهل منزل و تأثيرات معنوى اش بر قارى آن، با بيان نمونه‏هاى عينى در جامعه حاضر و نمونه‏هايى از داستانهاى گذشتگان.

5 ـ 1. بيان پاداش كسانى كه در راه اشاعه فرهنگِ قرآنى تلاش مى‏كنند؛ نظير پاداشهاى اخروى، شفاعت قرآن در حق آنان، دستگيرى به هنگام سختى‏ها و از اين قبيل.

6 ـ 1. معرفى الگوهاى قرآنى در زمان حاضر و بيان نقش قرآن در تربيت آحاد جامعه، اعم از بزرگسالان و خردسالان. البته معرفى الگوهاى قرآنى كه در نيروهاى مسلح شاغل‏اند، اعم از كادر رسمى يا سربازان و نيز معرفى الگوهايى از بسيجيان نمونه كه در رابطه با قرآن متحمل زحمت فراوان و كسب نتيجه شده‏اند، مؤثرتر است.

7 ـ 1. نشان دادن تأثير قرآن بر حذف آسيبهاى فردى و مديريتى كاركنان نيروهاى مسلح. توجه به اين مطلب كه اگر كاركنان نيروهاى مسلح به قرآن رو آورند، براى رسيدن به اهداف شخصى يا سازمانى چقدر از مشكلات، و آسيبهاى آنان حل شده و در نتيجه هر دو را به هدف مى‏رساند، البته با بيان مثالهاى عينى در ميان نيروها.

8 ـ 1. تبيين جهات اعجاز قرآن، بيان جنبه‏هاى نظرى اين بحث و نيز بيان نمونه‏هاى عينى واقع شده از اعجاز آيات و سور قرآن، به ويژه اعجازهايى كه سبب شده اشخاص يا گروههايى در رفتار و عمل خود تجديد نظر كنند و رفتارشان با گذشته خود تغيير اساسى يابد.

9 ـ 1. تبيين جنبه‏هاى هنرى قرآن، اعم از آهنگ، موسيقى، نظم و فصاحت و بلاغت خاص قرآن. جنبه‏هايى‏كه سبب شده اين كتاب جاودانى شده و از ديگر كتابها ممتاز گردد.

10 ـ 1. هشدار نسبت به عواقب بى اعتنايى به قرآن، تذكر و تنبه، به اين مطلب كه كسانى يا جوامعى كه در زندگى فردى و اجتماعى خود از قرآن دور شده‏اند، به چه عواقبى گرفتار آمده و وضعيت فرهنگى، سياسى، اجتماعى آنان گرفتار چه معضلاتى شده است. البته برخى از اين عواقب دنيوى است و برخى اخروى كه در جهان آخرت، دامن بى اعتنايان به قرآن را مى‏گيرد. شكايت پيامبر اكرم(ص) از مهجور ماندن قرآن در ميان مسلمانان نيز از همين موارد است.

2. ايجاد زمينه‏هاى عملى در بين كاركنان

اين زمينه‏ها عبارتند از:

1 ـ 2. قرار دادن افراد در محيط قرآنى؛ مانند اجراى شبى با قرآن، برقرارى جلسات قرائت و تفسير در مراكز گوناگون نيروهاى مسلح، به همراه جذابيت‏هاى گوناگون كه بتواند به جذب كاركنان و سربازان و گاه خانواده‏هاى آنها بينجامد.

2 ـ 2. مواجه كردن غير ارادى افراد با قرآن؛ مثلا با تبليغات جذاب در محل كار و يا محل اقامت نيروها در مراكز آموزشى و يا منازل مسكونى سازمانى. با نصب آيات برگزيده متناسب و گاه با نصب سخنان بزرگان يا اشعار بسيار جذاب در مدح كلام الهى.

3 ـ2. اهداى كتب و وسايلى كه فرد را در ارتباط با قرآن تشويق مى‏كند؛ مانند اهداى قرآن با چاپ بسيار زيبا، اهداى وسايل صوتى مناسب جهت استماع قرآن، نوارهاى كاست و CD قرآنى.

بديهى است تنظيم برنامه و راهكارهاى مناسب براى به كارگيرى اين وسايل، سازمان را زودتر به هدف مى‏رساند.

4 ـ 2. برقرارى كلاسهاى جذاب تفسير و ترجمه و... براى نيروهاى مسلح. لازمه اين كلاسها، توجه به تناسب سطح معلومات و پرهيز از روشهاى تكرارى و خسته كننده و نيز همراه بودن با تشويقات و برنامه‏هاى متنوع است.

5 ـ 2. اجبارى كردن آزمونهاى سراسرى تفسير در ميان نيروها؛ البته با انتخاب تفسيرى روان و ساده.

6 ـ 2. تخصيص جوايز ارزشمند به نفرات ممتاز و يا كل نفرات شركت كننده در مجالس و كلاسها.

7 ـ 2. سوق دادن دانشجويان سپاه به سمت مباحث قرآنى، با تشويق به انتخاب عناوين قرآنى براى پايان نامه‏ها.

8 ـ 2. تقويت دارالقرآنهاى موجود در سپاه وتلاش براى راه اندازى نمونه‏هاى مشابه آن در ديگر مراكز.

9 ـ 2. گنجاندن درس تفسير در عناوين درسى دانشگاههاى سپاه.

10 ـ 2. ايجاد برنامه‏هاى قرآنى خاص براى صبحگاهها و انتخاب آيات خاص.

11 ـ 2. ايجاد بخش قرآنى در هفته‏نامه صبح صادق، با ادبيات به روز و محتواى غنى.

12 ـ 2. آموزش غير حضورى فرماندهان با نوارها و CDهاى قرآنى و تفسيرهاى 20 دقيقه‏اى.

13 ـ 2. برگزارى مجامع ساليانه از حفاظ و قاريان قرآن در سپاه و مرتبط نمودن اين گونه گروهها با مراكز علمى و پژوهشى كشور و نيز تشويق‏هاى عملى نظير اعطاى درجات و بورسيه‏هاى تحصيلى براى كسانى كه در راه اشاعه فرهنگ قرآنى، گامهاى مؤثر بر مى‏دارند.

پيشنهاد اصلى و نهايى:

به نظر مى‏رسد براى گسترش فرهنگ قرآنى در ميان كاركنان و رسيدن به دو زمينه ياد شده در ميان نيروهاى مسلح، لازم است در هر نيروى نظامى نظير سپاه و ارتش و نيروى انتظامى، ستادى تحت عنوان «ستاد احياى فرهنگ قرآنى» زير نظر فرماندهى كل و نمايندگى ولى فقيه در آن نيرو تشكيل شود و اهم اهداف آن از اين قرار باشد:

1. مشخص نمودن متولى امور قرآنى در نيروهاى مسلح؛

2. تهيه متون مناسب براى سطوح مختلف و در رشته‏هاى گوناگون؛

3. تشكيل گروه كارشناسى و انجام مطالعات ميدانى براى پيشبرد فرهنگ «انس با قرآن» در نيروهاى مسلح؛

4. جمع آورى تجربيات مراكز و مؤسسات قرآنى، اعم از داخل يا خارج از نيروهاى مسلح؛

5. گنجاندن برنامه‏هاى قرآنى در سياست كلان نيروهاى مسلح؛

6. مشخص كردن نقش فعاليت‏هاى قرآنى در تشويق، تنبيه، عزل و نصب و اعطاى درجات؛

7. تربيت مربيان شايسته براى پيشبرد اهداف قرآنى؛

8. طرح ريزى نظام آموزشى قرآنى براى سربازان وظيفه.

منبع :حصون ، تابستان 1384، شماره 4