حضرت يعقوب عليه السلام

حضرت يعقوب (ع) يکي از پيامبران الهي است که نام مبارکش 16 بار در قرآن در سوره هاي « بقره ، آل عمران ، نساء ، انعام ، انبياء ، عنکبوت ، هود ، يوسف ، ص ، مريم » آمده است . وي فرزند اسحاق بن ابراهيم (ع) است . نام مادرش « رُفقه » دختر بتوئيل بن ناحور برادر ابراهيم (ع) مي باشد . لقب يعقوب (ع) ، « اسرائيل » بوده و فرزندان دوازده گانه يعقوب (ع) و اولاد آنها را بني اسرائيل گويند که به قوم يهود معروفند .

کلمه « اسرائيل » 43 بار در قرآن مجيد ذکر شده که 41 بار آن به لفظ بني اسرائيل مي باشد . اين کلمه ترکيب شده از « اسراء » که در زبان سرياني به معناي عبد و « ايل » که به معناي الله است يعني « عبدالله » مي باشد لذا يعقوب (ع) را بدان جهت اسرائيل ناميدند . چون در زمره خادمين بيت المقدس بود و اولين کسي بود که داخل بيت مي شد و آخرين کسي بود که از آن خارج مي گشت . بعضي گفته اند : يعقوب و عيص دوقلو بودند ، چون بعد از برادرش عيص به دنيا آمد او را اينگونه ناميدند و برخي ديگر گويند اسرائيل يعني خالص و برگزيده ، چون يعقوب خالص از براي خدا يا برگزيده ي خدا بود به اين اسم ناميدند .

پسران دوازده گانه حضرت يعقوب (ع) عبارتند از :

« روبيل ، شمعون ، لاوي ، يهودا ، ايساخر ، زابليون ، يوسف ، بنيامين ، دان ، نفتالي ، جاد ، آشير » که همه اينها در شهر « فدان آرام » واقع در مرز سوريه و عراق متولد شدند جز بنيامين که در شهر کنعان متولد شد و 6 نفر اول مادرشان « ليـا » است و 2 نفر بعد مادرشان « راحيل يا راحله » است و « دان و نفتالي » از « بُلهه » کنيز « راحيل » به دنيا آمدند و دو نفر آخر هم مادرشان « زُلفه » کنيز « ليا » است .

يعقوب (ع) 3483 سال بعد از هبوط آدم (ع) در سرزمين فلسطين به دنيا آمد . چندين سال در کنعان ، سپس در حرّان ( حاران يا فرّان آرام از شهرهاي بابل در سرزمين عراق ) زندگي مي کرد و بعد به کنعان بازگشت و هنگامي که 130 سال از عمرش گذشته بود به هواي لقاي يوسف (ع) وارد مصر شد و پس از 17 سال سکونت در مصر از دنيا رحلت کرد . بنابراين او 147 سال عمر کرده است .

طبق وصيت خودش ، جنازه اش در مقبره خانوادگيش نزد قبر پدر و مادر و اجدادش ، (در نزديک مکفيليه محل دفن ابراهيم ، ساره ، رفقه ، اسحاق ) در سرزمين فلسطين شهر الخليل به خاک سپرده شد .

منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمدجواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم