حضرت زکريا عليه السلام

حضرت زکريا (ع) يکي از پيامبران الهي است که نام مبارکش هفت بار در کلام الله مجيد در سوره هاي « آل عمران ، انعام ، مريم ، انبياء » آمده است . وي 5500 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد . نام پدرش « برخيا » است که سلسله نسبش به حضرت داوود (ع) مي رسد . او رئيس عبّاد و علماي بني اسرائيل بود و مردم را به شريعت حضرت موسي (ع) دعوت مي کرد ، عمر بابرکت خويش را در راه دعوت به خداپرستي و خدمت در بيت المقدس سپري نمود.

سرانجام در 115 سالگي به شهادت رسيد و مرقد او در داخل شبستان مسجد جامع الکبير حلب و در سمت چپ محراب واقع شده است ، قبر او داخل ايواني به وسيله ضريح محصور شده و در آن تابوتي چوبين با پوشش سبز ديده مي شود .

ابتدا در اين مکان صندوقي بوده و نام زکريا (ع) بر آن ثبت شده ، بعدها در اين مکان مقبره مذکور را ساخته اند که امروز زائرين بي شماري در مسير زيارت حضرت زينب (س) آن حضرت را نيز در اين مکان زيارت مي نمايند . بعضي مي گويند ايشان در بيت المقدس مدفون است .

منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمد جواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم