حضرت اَليَسَع عليه السلام

وي يکي از پيامبران بني اسرائيل بود که نام مبارکش دو بار در دو سوره « ص آيه 48 و انعام آيه 86 » در قرآن مجيد ذکر شده است . طبرسي ، نَسَب اين پيامبر را چنين ضبط نموده است :

« اَلَيسع بن اخطوب بن العجوز » و بعضي گويند سلسله نسب او به « فرائيم بن يوسف » مي رسد . وي 4529 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد و سرانجام در هفتاد و پنج سالگي وفات يافت و مدفن او در دمشق پايتخت کشور سوريه است .

گويند او پسرعموي الياس (ع) بوده است و الياس (ع) او را به جاي خود جانشين ساخت و خليفه خود قرار داد . ايشان پس از عروج الياس (ع) به آسمان ، لباس نبوت از طرف خداوند متعال به اليسع (ع) پوشانيده شد و وي به تبليغ رسالت الهي پرداخته و به همان شيوه دين و آيين الياس (ع) ، مردم را به خداپرستي دعوت مي کرده است . بني اسرائيل هم از او اطاعت کرده و احترام شاياني به او نمودند . در زمان آن حضرت ، رخ دادها و گناهان بسياري انجام پذيرفت . قرآن جز در زمره ي مجموعه پيامبراني که ايمان به آنان واجب است ، درباره زندگي او مطلبي يادآور نشده است .

منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمدجواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم