حضرت الياس عليه السلام

حضرت الياس (ع) يکي از پيامبران بني اسرائيل است . نام مبارکش دو بار به عنوان مفرد و يکبار هم به عنوان جمع ، بر روي هم سه بار ، در دو سوره انعام و صافات و در سه آيه در قرآن مجيد آمده است . درباره کلمه الياسين اختلاف است ، بعضي گويند جمع  الياس است که  عبارت از خود او و پيروان و امت اويند که به وي ايمان آورده اند . چنانکه کلمه اي که به چيزي نسبت داده شود در زبان عرب به همان لفظ جمع بسته مي شود و اينگونه جمع در زبان عربي معمول و مورد استعمال است ، چنانکه به قبيله بني المسمع ، المسامعه گويند . بنابراين الياسين به کساني گفته مي شود که پيرو و تابع الياس باشند .

آن حضرت از نواده هاي هارون (ع) برادر موسي (ع) است ، به اين ترتيب : « الياس بن ياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران » و نام مادرش « ام حکيم » بوده است . وي 4506 سال بعد از هبوط آدم (ع) متولد شد . مطابق بعضي از روايات حضرت الياس (ع) از پيامبراني است که هنوز زنده است .

شيخ طبرسي(ره) مي فرمايد :

در مورد الياس اختلاف نظر بسيار وجود دارد ، بعضي مي گويند او همان ادريس پيامبر (ع) است و گروهي ديگر او را از پيامبران بني اسرائيل و از فرزندان هارون بن عمران و پسر عموي « اليسع » برشمرده اند و عده اي ديگر عقيده دارند که او بعد از حزقيل پيامبر (ع) به نبوت رسيد و منطقه اي از شامات بعلبک حوزه مأموريت او و جانشينش اليسع بود . در پاره اي از روايات آمده است الياس (ع) همدوش با بيابانها و خضر  (ع) همراه با درياهاست و  آن دو در مراسم حج در بيابان عرفات حاضر مي گردند .

منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمدجواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم