حضرت هـود عليه السلام

حضرت هود (ع) از انبياء الهي و  نام مبارکش هفت بار در قرآن آمده است و يک سوره به نام او ناميده شده است . سور و آياتي که نام هود (ع) در آنها ذکر شده است عبارتند از : سوره اعراف آيه 65 ، شعرا آيه 124 و هود آيات 50 ، 53 ، 58 ، 60 و 89 .

وي از نوادگان حضرت نوح (ع) است که با هفت واسطه به او مي رسد . سلسله نسب او را چنين ذکر کرده اند :

« هود بن عبدالله بن رياح بن خلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح » . آن حضرت 2648 سال بعد از هبوط آدم (ع) به دنيا آمد . نام پدرش عبدالله (شالخ) و نام مادرش بکيه مي باشد . او دومين پيامبري است که در برابر بت و بت پرستي قيام و مبارزه کرد ، اولين پيامبر مبارز حضرت نوح (ع) بود .

ابن بابويه گفته است : آن حضرت را براي اين هود گفتند که از ضلالت قومش هدايت يافته بود و از سوي خدا براي هدايت قوم گمراهش برانگيخته شده بود . در اينکه قبر ايشان کجاست ميان مفسران و مورخان اختلاف است . بعضي گويند در غاري است در حضر موت و بعضي گفته اند در مکه در حجر اسماعيل مدفون است و جمعي معتقدند در نجف اشرف مي باشد .

در روايتي وارد شده که حضرت علي (ع) بعد از ضربت خوردن فرمود : مرا در کنار قبر برادرانم هود و صالح (ع) دفن کنيد . در حال حاضر در بخش آغازين گورستان وادي السلام نجف اشرف ، آرامگاهي ديده مي شود که معروف به آرامگاه هود و صالح (ع) است . مرحوم مجلسي (ره) مي فرمايد :

« بعيد نيست جسد هود (ع) بعد از دفن ، مانند حضرت آدم (ع) به نجف اشرف انتقال داده شده باشد . »

منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمدجواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم