حضرت آدم عليه السلام

نام مبارک حضرت آدم (ع) که نخستين پيامبر است ، 16 بار به نام آدم (ع) و 8 بار به عنوان بني آدم (ع) و يک بار به عنوان ذريه آدم (ع) ، بر روي هم 25 بار در 9 سوره و در 25 آيه در قرآن مجيد آمده است . سوره هاي مورد نظر عبارتند از : بقره ، آل عمران ، مائده ، اعراف ، اسراء ، کهف ، مريم ، طه و يس .

امام صادق (ع) مي فرمايد : دليل ناميدن آدم (ع) به اين اسم ، بدان خاطر است که او از اديم و پوسته و قشر زمين آفريده شده است و شيخ صدوق (ره) گويد : اديم نام چهارمين لايه ي دروني زمين است که آدم (ع) از آن خلق شده است . خداوند آدم (ع) را بدون پدر و مادر بيافريد تا دليل باشد بر قدرت الهي .

حضرت آدم (ع) 930 سال عمر کرد ( در برخي از روايات سن او را هزار سال ذکر کرده اند ) و سرانجام در پي تبي طولاني در روز جمعه يازدهم محرم وفات يافت و در غاري ميان کوه ابوقبيس دفن شده و صورت او به طرف کعبه قرار دارد . برخي گويند جنازه آدم (ع) را که در سرزمين مکه دفن کردند پس از گذشت 1500 سال ، حضرت نوح (ع) هنگام طوفان ، جنازه وي را از غار کوه ابوقبيس (کنار کعبه) بيرون آورد و به همراه خود با کشتي به سرزمين نجف اشرف برد و در آنجا به خاک سپرد . 

بحثي اجمالي در مورد حضرت حَـوّا عليها السلام

حضرت حوا (ع) به اعتقاد تمام مورخين عرب و فارس و اهل اروپا ، نخستين زني است که آفريده شده است و دومين مخلوق خــــداي تعالي از جنس بشر است و مادر جهانيان مي باشد ( إِنّما سُمِّيَت حَوّاء لِأنّها اُمُّ کُلّ حَيّ ؛ حوا را بدين اسم ناميد زيرا که او مادر زنده هاست ) و پروردگار عالَم وي را در کنار آدم (ع) به نيکي ياد مي کند . حوا (ع) را بدين اسم ناميده اند چون که او از حيّ يعني آدم (ع) آفريده شده است و در کيفيت خلقت او اختلاف است و احاديث متعدد نقل شده است .

بعضي معتقدند او مثل آدم (ع) از خاک آفريده شده و از نظر خلقت با حضرت آدم (ع) تفاوتي ندارد ، در اين زمينه روايات فراواني وارد شده از جمله امام محمد باقر (ع) مي فرمايد :

«خداوند حوا (ع) را از باقيمانده طينت آدم (ع) آفريده و اين آفرينش در روز جمعه بعد از زوال صورت پذيرفت ، با اين تفاوت که نخست آدم (ع) آفريده شده و  اندکي بعد حوا (ع) خلق شد .» جمعي ديگر معتقدند که حوا (ع) از دنده چپ آدم (ع) خلق شده است و اين گروه به ظهور يکي از آيات قرآني استناد کرده اند که مي گويد :

«ما شما را از يک انسان بوجود آورده و از او همسرش را آفريديم » (سوره مبارکه نساء ، آيه 1 ) و در اين زمينه روايتي آمده که « خداوند متعال ، آدم (ع) را از خاک و حوا (ع) را از آدم آفريد و بدين جهت است که عزم و همت مردان مصروف آب و گل و همت زنان متوجه مردان است .»

حضرت حوا (ع) 931 سال در اين دنيا عمر کرد ، وي پس از آدم (ع) يک سال مريض گشت و 15 روز بستري بود ، سپس به رحمت حق پيوسته و در مکه در پهلوي حضرت آدم (ع) دفن شد . البته برخي ها مدفن آدم و حوا (ع) را در مسجد خيف در مني دانسته اند .

منبع : مجموعه کامل قصه هاي قرآن ، نوشته : محمدجواد مهري کرمانشاهي ، انتشارات مشرقين قم