Qur`ani-Kərimin xəttatlıq və rəssamlıq nümunələri
 Xəttatlıq
 Qarilər