99- ZİLZÂL SURESİ

Mekkîdir, sekiz âyettir.

(Sarsıntı anlamına gelen bu söz, ilk âyette anılır. İbn-i Abbas ve Katâde'ye göre Medenîdir, Dahhâk ve Atâ'ye göre Mekkîdir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Yeryüzü, şiddetli bir depremle sarsılınca.

2- Ve yeryüzü, ağırlıklarını çıkarınca.402

3- Ve insan, ne oluyor ki buna deyince.

4- O gün, bütün haberlerini anlatınca.

5- Çünkü Rabbin, vahyetmiştir, bildirmiştir ona.

6- O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, yaptıklarını görmek için.

7- Artık kim, bir zerre ağırlığı hayır yapmışsa görür onu.

8- Ve kim, bir zerre ağırlığı şer yapmışsa görür onu.