94- İNŞİRÂH SURESİ(1)(2)(3)(4)

Mekkîdir, sekiz âyettir.

(Elemneşrah sûresi de derler. Açılmak, genişlemek anlamına gelen bu söz, ilk âyette geçtiği için sûreye bu isim verilmiştir. Sekiz âyettir, Mekkîdir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2- Ve senin yükünü kaldırıp attık.

3- Öylesine yük ki çökertmişti belini.

4- Ve adını yücelttik.

5- Artık şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.

6- Şüphe yok ki her güçlükle berâber bir de kolaylık var.

7- Artık sen de ibâdeti bitirince yorul.

8- Ve ancak Rabbinden iste, ona doğrul.

 

 

(1) Maksat şefaattir. Hz. Ali'nin oğlu Muhammed-ibn-il-Hanefiyye'nin, ey Iraklılar, Allah kitabında en ziyade... (Devamı, sonnot No:82)

(2) Hz. Muhammed (s.a.a)'in babası Abdullah, kendileri dört yaşındayken vefat etmişti.

(3) Hz. Muhammed (s.a.a)'in, çocukken Mekke vâdilerinde yol... (Devamı, sonnot No:83)

(4) Bu surenin açıklamaları 84. sonnottadır.