86- TÂRIK SURESİ

Mekkîdir, on yedi âyettir.

(Geceleyin gelen anlamını veren "târık" kelimesi geçtiğinden bu isim verilmiştir. Mekkîdir, on yedi âyettir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Andolsun göğe ve geceleyin gelene.

2- Ve bilir misin nedir geceleyin gelen?

3- Parıl-parıl parlıyan yıldız.(1)

4- Hiçbir kimse yoktur ki onun bir gözetip koruyan memuru bulunmasın.

5- Artık insan, bir baksın neden yaratıldı?

6- Yaratıldı sıçrayarak akan bir sudan.

7- Belden çıkar ve kaburga kemiklerinin arasından.

8- Şüphe yok ki ölümden sonra tekrar onu hayâta döndürmiye de gücü yeter.

9- O gün, bütün gizli şeyler, meydana vurulur.

10- Artık onun ne bir gücü kalır, ne de ona yardım eden olur.

11- Andolsun yağmur yağdıran göğe.

12- Ve nebat bitirmek için çatlayıp yarılan yere.

13- Şüphe yok ki o, her şeyi ayırt eden kesin bir söz elbet.

14- Ve o, şaka değil elbet.

15- Şüphe yok ki onlar, bir düzendir, kurup duruyorlar.

16- Ve ben de onlara karşı koyup duruyorum.

17- Artık mühlet ver kâfirlere mühlet ver onlara az bir müddet.

 

 

(1) Maksat her yıldızdır. Ülker yıldızıdır diyenler de vardır.