85- BURÛC SURESİ

Mekkîdir, yirmi iki âyettir.

(İlk âyette göklerdeki burçlardan bahsedildiği için burçlar anlamına gelen bu isim verilmişti. Yirmi iki âyettir, Mekkîdir.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Andolsun burçları bulunan göğe.

2- Ve vaadedilen güne.(1)

3- Ve tanığa ve görünene.

4- Kahrolsun yerde hendekler kazıp ateşler yakanlar.(2)

5- Öylesine ateş ki odunları var.

6- O sırada kendileri de kıyısında oturmuşlar.

7- İnananlara yaptıklarını seyrediyor onlar.

8- Ve ancak üstün ve hamde lâyık Allah'a inandıkları için onları azaplan-dırmadalar.

9- O mâbut ki onundur saltanatı ve tedbîri göklerin ve yeryüzünün ve Allah her şeye tanıktır.

10- Kadın ve erkek, inananları azap-landıranlar, sonra da tövbe etmeyenler yok mu, onlaradır cehennem azâbı ve onlaradır yakıp kavuran azap.

11- İnananlara ve iyi işlerde bulunanlara gelince: Onlaradır kıyılarından ırmakla akan cennetler ve buysa pek büyük bir kurtuluştur, bu kutluluk ve murâda eriş.

12- Şüphe yok ki Rabbinin, tutup helâk edişi, pek çetindir.

13- Şüphe yok ki o, ilk defa var eder ve ölümden sonra gene de yaratır.

14- Ve odur suçları örten ve çok-çok seven.

15- Şerefli arşın sâhibi.

16- Dilediğini işler-durur.

17- Sana, ordulara âit olan söz gelmedi mi.

18- Firavun'a ve Semûd’a âid olan?

19- Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır.

20- Ve Allah'sa yaptıkları işin ardından onları kavramış, kuşatmıştır.

21- Hayır, o şerefli Kur’ân'dır.

22- Korunmuş levhada.(3)

 

 

(1) Vaadedilen gün kıyamettir, tanık cuma günüdür, yahut... (Devamı, sonnot No:75)

(2) Bunlar hakkında çeşitli rivâyetler vardır (Mecma, 2, 588). Ahd-i Atıyk'te, Danyâk kitabında Butunnassar'ın... (Devamı, sonnot No:76)

(3) "Korunmuş"dan maksat, değiştirilmeden, bozulmadan, noksandan, fazlalıktan korunmuş, yahut meleklerden... (Devamı, sonnot No:77)