55- RAHMÂN SURESİ

Mekkîdir, yetmiş sekiz âyettir.

(29. âyeti Medenîdir. Sûre, Medenîdir de denmiştir. Rahmeti, bütün yaratıklarına şamil anlamına gelen Rahman sözüyle başladığı için bu adla adlanmıştır.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Rahman.

2- Kur'ân'ı öğretti.

3- insânı halketti,

4- ona dilleri, konuşmayı belletti.

5- Güneş ve ay, hesapla hareket eyler.

6- Ve gövdesiz bitki ve gövdeli ağaç secde eder.(1)

7- Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu.

8- Ölçüde, tartıda insafsızlık etmeyin.

9- Terâziyi doğru tutun, adâletle tartın ve eksik tartmayın.

10- Yeryüzünü alçalttı halka.

11- Orada meyveler ve lifli, kabuklu hurmalar var.

12- Yapraklı tâneler var ve güzel kokulu otlar.

13- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

14- İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, insanı halketti.

15- Ve cinleri, coşup kaynayan ateşten yarattı.

16- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?

17- Rabbidir iki doğunun ve Rabbi-dir iki batının.

18- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

19- İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar.

20- Fakat aralarında bir berzah var, birbirlerine karışmazlar.

21- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?

22- Her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

23- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

24- Ve onundur denizde akıp giden dağlar gibi gemiler.

25- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

26- Yerin üstünde ne varsa fânîdir.

27- Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zâtıdır kalan.

28- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

29- Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir.

30- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

31- Ey iki ağır topluluk, insanlar ve cinler, yakında hesâbınıza bakacağız.

32- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

33- Ey cin ve insan topluluğu, ölümden kurtulmak için, göklerin ve yer yüzünün bucaklarından geçip kaçmaya gücünüz yeterse geçin, kaçın; fakat geçemezsiniz bir kudret olmadıkça.

34- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

35- Üstünüze bir ateş yalımı ve erimiş bakır gönderilir de kaçamazsınız.

36- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

37- Derken gök yarılıp kırmızı bir gül rengine gelerek yağ gibi eriyince...

38- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

39- Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz.

40- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

41- Suçlular, yüzlerindeki alâmetten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.

42- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

43- İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennem.

44- Cehennemle içecekleri kaynar suyun arasında dolanıp dururlar.

45- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

46- Rabbinin tapısına varmaktan korkana iki cennet var.

47- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

48- İkisinde de türlü-türlü nîmetler var, çeşit-çeşit ağaçlar.

49- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

50- İkisinde de iki ırmak var, akar.

51- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

52- İkisinde de her çeşit meyve, çifter-çifter var.

53- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

54- Öylesine döşemelere yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip toplanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın.

55- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

56- O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var.

57- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

58- O eşler, sanki yakut ve mercan.

59- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

60- İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi?

61- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

62- Bu iki cennetten başka iki cennet daha var.

63- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

64- İkisi de koyu yeşil.

65- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

66- İkisinde de iki pınar var, fışkırıp çıkar da akar.

67- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

68- Her ikisinde de meyveler ve hurma ve nar var.

69- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

70- O cennetlerde güzel huylu güzeller var.

71- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

72- Beyaz tenli, kara gözlü, otağlarda hûriler.

73- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

74- Eşlerinden önce ne bir insan dokunmuş onlara, ne bir cin.

75- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

76- Yeşil ipeklilerle düşenmiş sedirlere ve güzelim döşemelere yaslanırlar.

77- Artık Rabbinizin nîmetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

78- Ululuk ve kerem ıssı Rabbinin adının şanı, pek yücedir.

 

 

(1) "Nacm" gövdesiz bitki anlamına geldiği gibi, yıldız anlamına da geldiğinden âyet "Yıldız ve ağaç secde eder" anlamına da gelir.