114- NÂS SURESİ

Mekkîdir, altı âyettir.

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- De ki: Sığınırım insanların Rabbine.

2- İnsanların sâhibine.

3- İnsanların mâbûduna.

4- Gizlice, sinsi-sinsi vesveseler verenin şerrinden.

5- Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.

6- Cinden olsun, insandan olsun, bu çeşit kişilerin şerrinden.