108- KEVSER SURESİ

Mekkîdir, üç âyettir.

(İkreme ve Dahhâk'e göre Medenîdir.)
Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Şüphe yok ki biziz sana kevseri veren.(1)

2- Artık namaz kıl Rabbine ve kurban kes sen.(2)

3- Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.

 

 

(1) Kevser, cennette bir nehirdir, bir havuzdur diyenler olduğu gibi bol hayır ve bereket, kesilmez soy sop, sayılmız ümmet anlamlarına geldiğini söyleyenler de vardır. Hz. Muhammed (s.a.a)'in, Kevser'in iki yanında inciden kaplar bulunan bir ırmak olduğunu, bu kapların yıldızlar kadar sayısız bulunduğunu söylediğini Buhârî tahric eder (al-Tecrid, 2, Kitâbu Tefsir-il-Kur’ân, 120).

(2) Kurban bayramı namazı ve kurban.