106- KUREYŞ SURESİ

Mekkîdir, dört âyettir.

(Sûrenin ilk sözü olan "Li ilâf" adıyla da anılır. Bundan önceki sûrede bildirilen olay işaret edilmede ve Kureyş'in, o büyük ordunun ağırlığını ganîmet olarak elde ettiği anlatılmadadır.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Bunu da Kurayş'ın uzlaşması, hallerinin düzene girmesi için yaptı.

2- Yaz ve kış, alış-veriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için.

3- Artık kulluk edin bu evin Rabbine.

4- Öyle Rab ki doyurdu da kurtardı sizi açlıktan ve emîn etti sizi korkudan.