104- HUMEZE SURESİ

Mekkîdir, dokuz âyettir.

(İnce ince alay eden kovucular anlamına gelen bu söz, ilk âyette geçer.)
Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Bütün inceden-inceye alay eden kovucuların vay hallerine.

2- Öylesine ki mal yığar ve onu sayar-durur.

3- Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedîleştirir.

4- İş öyle değil, andolsun ki o, kırıp döken, silip süpüren cehenneme atılır.

5- Ve ne bildirdi sana, o kırıp döken, silip süpüren cehennem nedir?

6- Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

7- Öylesine ateş ki yürekleri sarar, kaplar.

8- Şüphe yok ki üstlerine kapıları kapanmıştır.

9- Upuzun uzatılmış direklerle.