102- TEKÂSUR SURESİ

Mekkîdir, sekiz âyettir.

(Mal mülk, soy sop çokluğu ile övünme anlamınna gelir ve ilk âyette geçer. Sekiz âyettir, Medenîdir, Mekkîdir diyenler de vardır.)

Rahman ve Rahîm Allah Adıyla

1- Oyaladı mal-mülk çokluğuyla öğünmek sizleri.

2- Ziyâret edinceye dek kabirleri.(1)

3- İş öyle değil, yakında bilirsiniz.

4- Sonra da gene iş öyle değil, yakında bilirsiniz.

5- İş öyle değil, şüphesiz olarak iyiden-iyiye bir bilseniz.

6- Andolsun ki o koca cehennemi göreceksiniz.

7- Sonra da andolsun ki gözlerinizle göreceksiniz.

8- Sonra da andolsun ki o gün nîmetlerden soruya çekileceksiniz.

 

 

(1) Kabirleri ziyaret edip ibret alıncaya dek. Ölünceye dek. Bu ikinci anlamın şümulü vardır.