1 Tesettür Ayeti
2 Kur’an’ın şifresi isimli kitap hakkında
3 Bedir savaşında esir alma ve esirleri fidye karşılığı azad etme hakkında nazil olan Enfal suresinin 67-68-69. ayetlerinin sahih tefsiri:
4 Enfal suresinin 41. ayeti (humus ayeti)nin tefsiri
5 Enfal suresinin 41. ayetinin ilk olarak…
6 Abese Suresindeki olayın masumiyetle çelişmeyecek şekilde tefsiri
7 Bismillah’ın “Ba”sının altındaki nokta
8 İnsanoğlunun yaratılış sebebi nadir ?
9 Arş Ve Kürsî Kavramları.
10 Kırk Soruda Kalp
11 Kuran Hitapları Niçin Hep Erkekleredir?
12 Soru:Bakî'yi ziyaret edenler ve bunların içerisinde özellikle İranlılar,
13 Soru: İslam dininin kadına bakış açısı nasıldır ve onun için nasıl bir konum belirlemiştir?
14 Sorunun Özeti:  Bid'at nedir ve onunla ilgili İslam'ın hükümleri nelerden ibarettir?
15 Soru-: Kuran ayetlerinde niçin genelde erkeklere özel tabirler kullanılmıştır? Örneğin; Amenu (o erkekler iman ettiler),keferu (o erkekler kâfir oldular),kale (o erkek dedi),yalemun (o erkekler biliyorlar), ellezi ve ellezine (erkek kimse ve kimseler)
16 Sorunun Özeti:  Hz. Ebu Talib'in imanına deliller nelerdir?
17 rİCAT HAKKINDAKİŞÜPHELERİN CEVABI
18 Kilit sözcükler:  Hükümet, Halk, Denetleme, Danışma, Seçim.
19 Sorunun Özeti: İslam’ın, tenasüh (reenkarnasyon) hakkındaki görüşü nedir?