TIYN surasi

95.1 . Qasamyod eturman anjirga va zaytunga,

95.2 . Turi Sinin (tog’i)ga,

95.3 . mana shu tinch-osoyishta shahar (Makka)gaki,

95.4 . haqiqatan, Biz insonni xushbichim (shaklda) yaratdik.

95.5 . So'ngra (qarigan sari), uni asfalasofilinga (qomati xam bo'lishga) qaytardik.

95.6 . illo, imon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlarga bitmas-tuganmas ajr (mukofot) bordir.

95.7 . Bas, (ey, inson)! Shundan keyin jazo (Kuni)ni inkor etishga seni nima majbur etmoqda?!

95.8 . Axir, Alloh (o'sha Kunda) hukm qiluvchilarning (adolatli) hukm chiqaruvchirog’i emasmi?!