AL-LAYL surasi

92.1 . Qasamyod etaman o'rab kelayotgan kechaga,

92.2 . yorishib kelayotgan kunduzga,

92.3 . erkak va ayolni yaratgan zotgaki,

92.4 . albatta, sizlarning sa'y - harakatlaringiz turlichadir!

92.5 . Bas, kimki (zakot va sadaqotlarni) bersa va (Allohdan) qo'rqsa,

92.6 . hamda go'zal (narsa)ni tasdiq etsa,

92.7 . bas, unga oson (yo'l)ni muyassar qilurmiz.

92.8 . Ammo, kimki baxillik qilsa va (o'zini) behojat (boy) sanasa,

92.9 . hamda go'zal (narsa)ni yolg’onga chiqarsa,

92.10 . bas, unga og’ir (yo'l)ni "muyassar" qilurmiz.

92.11 . (U) halok bo'lgan vaqtida boyligi unga foyda bermas.

92.12 . Albatta, hidoyat (To'g’ri yo'lga yo'llash) faqat Bizning zimmamizdadir.

92.13 . Haqiqatan, oxirat ham, dunyo ham yolg’iz Biznikidir.

92.14 . Sizlarni lovullab yonuvchi do'zax haqida ogohlantirdim.

92.15 . Unda faqat baxtsiz (odam) toblanur.

92.16 . Qaysiki, (dinni) inkor etib, (itoatdan) bosh tortgan bo'lsa.

92.17 . Taqvoli kishi esa undan (do'zaxdan) uzoqlashtirilur.

92.18 . Qaysiki, u mol-davlatini (yaxshilik yo'lida) sarf qilur.

92.19 . Uning huzurida (zimmasida) biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir.

92.20 . U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorining "yuzi"ni istab (ehson qilur).

92.21 . (U) yaqinda (ato etilajak mukofotdan) rozi bo'lur.