MASAD surasi

111.1 . Abu Lahabning qo'llari qurisin (halok bo'lsin)! Halok bo'ldi ham.

111.2 . Mol-mulki va kasb bilan topgan narsalari unga asqotmadi.

111.3 . Yaqinda (u) olovda toblanajak.

111.4 . Shuningdek, o'tin tashuvchi xotini ham.

111.5 . Bo'ynida puxta eshilgan arqoni ham bo'lur.