NASR surasi.

110.1 . (Ey, Muhammad,) qachonki, Allohning yordami va g'alaba kelganda

110.2 . va odamlar to'p-to'p bo'lishib, Allohning dini (Islom)ga kirayotganlarini ko'rganingizda,

110.3 . darhol, Rabbingizga hamd bilan tasbeh ayting va Undan maqfirat so'rang! Zero, U tavbalarni qabul qiluvchi zotdir.