HEVAL

Dsthogir

Dst

Pxember (s.a): H er kes li ser rka dst xwe hereket dik, vca her yk ji hewe bila l binr kan di gel k dstny dik.

Imam El (s): D st nzktirn nzka ye.

Imam El (s): K es ku dst tineb ew zexre tine.

Imam El (s): D st yk rihin li end bedena da.

-Hev şiklya nefsan

Imam El (s): N efs şikln muxtelif hene vca ewn ku hev şikl bin ew di gel yk rk pkin xelk ji hev şikln xwe tir hez dikin.

Imam El (s): H em hej y wek xwe dikin.

- kes layiq dstny

Pxember (s.a): X weşbext tirn xelk ewe y ku di gel mirovqencan n hatin bik.

Imam El (s): M eslehet durist ya zehftir li hevaletya xwey fikir xwey eqlan da ye.

Imam El (s): K es ku te dewet bik bal xany ebedve (axret ve) ji emel kirina wra arkar ya te bik ew dst dilvane.

Imam Sadiq (s): Ç i kes dst xwe y semm nav nede heta tu ew p s tiştan imtihan nek: Dema te ew nerihet kir l binre kan w nerihetya w ew ji rka heq dern bikş bal batil ve yan ne, p pare dnar dirheman, li sefer da.

Imam Sadiq (s): D i gel kesek dst hevalety bike ku tu p w bixemil, di gel w kes hevalety neke ku xwe bi te bixemiln.

-Kes Ku Layiq Dsty Nne

{roja ku zalim herdu dest xwe gez dik, dibj: Xwez min di gel pxember dstn kirba, way bu min, xwez min di gel filan kes dst nekirba, birast ew ez ji zikir Xud wunda kirim paş ku bu min hat. Û şeytan mirov did şerm} Furqan/ 37

Pxember (s.a): li dst hevaletya w kes da ku ew tişta bu xwe div bu te nev, xr xweş bu te nne.

Imam El (s): E w kes li hevaletya te da arkarya te li ser nefsa te nek hevaletya w bu te webale eger tu bizan.

Imam El (s): X we ji hevaletya di gel fasiqan derewkeran kesn ku eşkere gonehan dikin, biparze.

Imam El (s): D st mirov nezan li zehmet nexweşy da ye.

Imam El (s): X we ji hevaletya fasiqan biparze iko neqenc bi neqency ve digirh.

Imam El (s) - bu kor xwe Imam Hesen - : Kor min xwe ji hevaletya mirov ehmeq biparze iko ew dixaz menfeet bid te ema (j ber ehmeqya xwe) zerer li te did.

Imam Zeynul abidn (s) - bu kor xwe Imam Baqir (s) - : Xwe ji hevaletya w kes ku sera mirovn xwe nad biparze, iko min li s cihan li kitba Xud da dtye ku lenet l hat kirin .

Imam Riza (s): Dst mirov nezan li zehmet da ye.

-tişta ku dustny xirab dik

Imam El (s): D ema mirov dst xwe nerihet bik w mirov ew ji dest bid.

Imam El (s): H esdya dstan ji nesaxya hej kirin ye.

Imam El (s): B ila gumana xirab serdesty li te nek iko ew (gumana xirab) i rk navbeyna te dst te da nahl.

Imam El (s): H er kes bihana (bune bihane) li dst xwe bigir dustya w t birn.

Imam El (s): H er kes di gel birayan cirekşy bik dstn w km dibin.

Imam Sadiq (s): E ger te biv dstya heval te bu te saf xalis bib, di gel w henekan neke di gel w cirekşy neke xwe li ser w qudde neke di gel w cirekşy neke .

Imam El (s): C irekş dustnya kevin xirab dik, gir ya qew ya dustny ji hev vedik, kmtirn tişta li cirekşy da hey ewe ku herduka divn li hev serdesty bikin, ev serdest xwestin sebeb esly birna dsty ye .

-hudud snur dstny

Imam El (s): D st ya rast ewe y ku te li derheq eybn te da neshet bik, li paş teve heysiyeta te hifz bik te li ser xwera bigir.

Imam El (s): T u bi temam hej dst xwe bike, lbel bi temam itibar p neke.

Imam Sadiq (s): D sty hinek hudd hene, vca ew kes ku evan huddan yan hinek ji wan rayet bik (dustny di gel bike), eger ne tu ew dst hesab neke, ya ewil: Ewe ku xef eşker w bu te wek hev bin, ya duy: Ewe ku serfiraz serbilindya te, ya xwe bizan şerm eyba te, ya xwe hesab bik, ya sisy: Ewe ku ryaset mal dinyay exlaq w derheq te da ne guhurnin, ya ar: Ewe ku ew qas dikar derheq te da teqsraty nek, ya pnc: Ku beraber van hemya ye ewe ku li tengavyan da terka te nek.

-tirn heval

Pxember (s.a): Ç tirn heval ewe y ku zehftir rk bikev kmt i r dijaty bik.

Imam El (s): K es ku bu taet i badet Xud arkary bik tirn hevale.

-heq hevalan

Imam El (s): D stn y di gel i dst xwe ne bire eger i neşukr b.

Imam Zeynul abidn (s): E ma heq hevalan, ewe ku tu hevaletya w bik bi baş insaf, ewa ku ew qedr te digr tu j wereng qedr w bigr li qenc kirin da pşy j bstne eger ew pş teda qenc kir tu cih qencya w tej bik, tu hej w bik ewa ku ew hej te dik, dema ew vya gonehek bik tu mena w j bik, tu bibe rehmet bu w nebe ezab zehmet .