Tarihin Hardar kur'ani
 Sakamakon hardar kur'ani
 Matsayin hardace kur'ani