Back Index  

 

تفسير نمونه ج : 1

( 1 ) سوره فاتحة الكتاب ( حمد ) اين سوره در مكه نازل شده و هفت آيه است ( 7 )

بسم الله الرحمن الرحيم

ويژگيهاى سوره حمد

اين سوره در ميان سوره هاى قرآن درخشش فوق العاده اى دارد كه از مزاياى زير سرچشمه مى گيرد :
1 - آهنگ اين سوره
- اين سوره اساسا با سوره هاى ديگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق روشنى دارد به خاطر اينكه سوره هاى ديگر همه بعنوان سخن خدا است ، اما اين سوره از زبان بندگان است ، و به تعبير ديگر در اين سوره خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش آموخته است .
آغاز اين سوره با حمد و ستايش پروردگار شروع مى شود .
و با ابراز ايمان به مبدء و معاد ( خداشناسى و ايمان به رستاخيز ) ادامه مى يابد ، و با تقاضاها و نيازهاى بندگان پايان مى گيرد .
انسان آگاه و بيدار دل ، هنگامى كه اين سوره را مى خواند ، احساس مى كند كه بر بال و پر فرشتگان قرار گرفته و به آسمان صعود مى كند و در عالم روحانيت و معنويت لحظه به لحظه به خدا نزديكتر مى شود .
اين نكته بسيار جالب است كه اسلام بر خلاف بسيارى از مذاهب ساختگى يا تحريف شده كه ميان خدا و خلق واسطه ها قائل مى شوند به مردم دستور مى دهد كه بدون هيچ واسطه با خدايشان ارتباط برقرار كنند ! .
اين سوره تبلورى است از همين ارتباط نزديك و بىواسطه خدا با انسان ، و مخلوق با خالق ، در اينجا تنها او را مى بيند ، با او سخن مى گويد ، پيام او را با گوش جان مى شنود ، حتى هيچ پيامبر مرسل و فرشته مقربى در اين ميان واسطه
تفسير نمونه ج : 1 ص : 3
نيست و عجب اينكه اين پيوند و ارتباط مستقيم خلق با خالق آغازگر قرآن مجيد است .

2 - سوره حمد ، اساس قرآن است
- در حديثى از پيامبر اكرم (صلى الله عليهوآلهوسلّم) مى خوانيم كه : الحمد ام القرآن و اين به هنگامى بود كه جابر بن عبد الله انصارى خدمت پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) رسيد ، پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) به او فرمود : الا اعلمك افضل سورة انزلها الله فى كتابه ؟ قال فقال له جابر بلى بابى انت و امى يا رسول الله ! علمنيها ، فعلمه الحمد ، ام الكتاب : آيا برترين سوره اى را كه خدا در كتابش نازل كرده به تو تعليم كنم ، جابر عرض كرد آرى پدر و مادرم به فدايت باد ، به من تعليم كن ، پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) سوره حمد كه ام الكتاب است به او آموخت ، سپس اضافه فرمود اين سوره شفاى هر دردى است مگر مرگ .
و نيز از پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) نقل شده كه فرمود : و الذى نفسى بيده ما انزل الله فى التوراة ، و لا فى الزبور ، و لا فى القرآن مثلها ، هى ام الكتاب : قسم به كسى كه جان من به دست او است خداوند نه در تورات و نه در انجيل و نه در زبور ، و نه حتى در قرآن ، مثل اين سوره را نازل نكرده است ، و اين ام الكتاب است .
دليل اين سخن با تامل در محتواى اين سوره روشن مى شود ، چرا كه اين سوره در حقيقت فهرستى است از مجموع محتواى قرآن ، بخشى از آن توحيد و شناخت صفات خدا است ، بخشى در زمينه معاد و رستاخيز سخن مى گويد و بخشى از هدايت و ضلالت كه خط فاصل مؤمنان و كافران است سخن مى گويد ، و نيز در آن اشاره اى است به حاكميت مطلق پروردگار و مقام ربوبيت و نعمتهاى
تفسير نمونه ج : 1 ص : 4
بى پايانش كه به دو بخش عمومى و خصوصى ( بخش رحمانيت و رحيميت ) تقسيم مى گردد ، و همچنين اشاره به مساله عبادت و بندگى و اختصاص آن به ذات پاك او شده است .
در حقيقت هم بيانگر توحيد ذات است ، هم توحيد صفات ، هم توحيد افعال ، و هم توحيد عبادت .
و به تعبير ديگر اين سوره مراحل سه گانه ايمان : اعتقاد به قلب ، اقرار به زبان ، و عمل به اركان را در بر دارد ، و مى دانيم ام به معنى اساس و ريشه است .
شايد به همين دليل است كه ابن عباس مفسر معروف اسلامى مى گويد : ان لكل شىء اساسا ... و اساس القرآن الفاتحة .
هر چيزى اساس و شالوده اى دارد ... و اساس و زير بناى قرآن ، سوره حمد است .
روى همين جهات است كه در فضيلت اين سوره از پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) نقل شد : ايما مسلم قرأ فاتحة الكتاب اعطى من الاجر كانما قرأ ثلثى القرآن ، و اعطى من الاجر كانما تصدق على كل مؤمن و مؤمنه : هر مسلمانى سوره حمد را بخواند پاداش او به اندازه كسى است كه دو سوم قرآن را خوانده است ( و طبق نقل ديگرى پاداش كسى است كه تمام قرآن را خوانده باشد ) و گوئى به هر فردى از مردان و زنان مؤمن هديه اى فرستاده است .
تعبير به دو سوم قرآن شايد به خاطر آنست كه بخشى از قرآن توجه به خدا است و بخشى توجه به رستاخيز و بخش ديگرى احكام و دستورات است كه بخش اول و دوم در سوره حمد آمده ، و تعبير به تمام قرآن به خاطر آن است كه همه قرآن را از يك نظر در ايمان و عمل مى توان خلاصه كرد كه اين هر دو در سوره
تفسير نمونه ج : 1 ص : 5
حمد جمع است .

3 - سوره حمد افتخار بزرگ پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم)
جالب اينكه در آيات قرآن سوره حمد به عنوان يك موهبت بزرگ به پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) معرفى شد ، و در برابر كل قرآن قرار گرفته است ، آنجا كه مى فرمايد و لقد آتيناك سبعا من المثانى و القرآن العظيم : ما به تو سوره حمد كه هفت آيه است و دو بار نازل شده داديم همچنين قرآن بزرگ بخشيديم ( سوره حجر آيه 87 ) .
قرآن با تمام عظمتش در اينجا در برابر سوره حمد قرار گرفته است ، نزول دوباره آن نيز به خاطر اهميت فوق العاده آن است .
همين مضمون در حديثى از امير مؤمنان على (عليه السلام) از پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) نقل شده است كه فرمود : ان الله تعالى افرد الامتنان على بفاتحة الكتاب و جعلها بازاء القرآن العظيم و ان فاتحة الكتاب اشرف ما فى كنوز العرش : خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره حمد بالخصوص بر من منت نهاده و آنرا در برابر قرآن عظيم قرار داده ، و سوره حمد باارزشترين ذخائر گنجهاى عرش خدا است ! .

4 - تاكيد بر تلاوت اين سوره
- با توجه به بحثهاى فوق كه تنها بيان گوشه اى از فضيلت سوره حمد بود روشن مى شود كه چرا در احاديث اسلامى در منابع شيعه و سنى اينهمه تاكيد بر تلاوت آن شده است ، تلاوت آن به انسان ، روح و ايمان مى بخشد ، او را به خدا نزديك مى كند ، صفاى دل و روحانيت مى آفريند ، اراده انسانرا نيرومند و تلاش او را در راه خدا و خلق افزون مى سازد ، و ميان او
تفسير نمونه ج : 1 ص : 6
و گناه و انحراف فاصله مى افكند .
به همين دليل در حديثى از امام صادق (عليه السلام) مى خوانيم رن ابليس اربع رنات اولهن يوم لعن ، و حين اهبط الى الارض ، و حين بعث محمد (صلى الله عليهوآلهوسلّم) على حين فترة من الرسل ، و حين انزلت ام الكتاب : شيطان چهار بار فرياد كشيد و ناله سر داد نخستين بار روزى بود كه از درگاه خدا رانده شد ، سپس هنگامى بود كه از بهشت به زمين تنزل يافت ، سومين بار هنگام بعثت محمد (صلى الله عليهوآلهوسلّم) بعد از فترت پيامبران بود ، و آخرين بار زمانى بود كه سوره حمد نازل شد ! .
( 1 )
محتواى سوره
هفت آيه اى كه در اين سوره وجود دارد هر كدام اشاره به مطلب مهمى است : بسم الله سر آغازى است براى هر كار ، و استمداد از ذات پاك خدا را به هنگام شروع در هر كار به ما مى آموزد .
الحمد لله رب العالمين درسى است از باز گشت همه نعمتها و تربيت همه موجودات به الله ، و توجه به اين حقيقت كه همه اين مواهب از ذات پاكش سرچشمه مى گيرد .
الرحمن الرحيم اين نكته را بازگو مى كند كه اساس خلقت و تربيت و حاكميت او بر پايه رحمت و رحمانيت است ، و محور اصلى نظام تربيتى جهان را همين اصل تشكيل مى دهد .
مالك يوم الدين توجهى است به معاد ، و سراى پاداش اعمال ، و حاكميت خداوند بر آن دادگاه عظيم .
اياك نعبد و اياك نستعين ، توحيد در عبادت و توحيد در نقطه اتكاء انسانها را بيان مى كند .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 7
اهدنا الصراط المستقيم ، بيانگر نياز و عشق بندگان به مساله هدايت و نيز توجهى است به اين حقيقت كه هدايتها همه از سوى او است ! سرانجام آخرين آيه اين سوره ، ترسيم واضح و روشنى است از صراط مستقيم راه كسانى است كه مشمول نعمتهاى او شده اند ، و از راه مغضوبين و گمراهان جدا است .
و از يك نظر اين سوره به دو بخش تقسيم مى شود ، بخشى از حمد و ثناى خدا سخن مى گويد و بخشى از نيازهاى بنده .
چنانكه در عيون اخبار الرضا (عليه السلام) در حديثى از پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) مى خوانيم : خداوند متعال چنين فرموده : من سوره حمد را ميان خود و بنده ام تقسيم كردم نيمى از آن براى من ، و نيمى از آن براى بنده من است ، و بنده من حق دارد هر چه را مى خواهد از من بخواهد : هنگامى كه بنده مى گويد بسم الله الرحمن الرحيم خداوند بزرگ مى فرمايد بنده ام بنام من آغاز كرد ، و بر من است كه كارهاى او را به آخر برسانم و در همه حال او را پر بركت كنم ، و هنگامى كه مى گويد الحمد لله رب العالمين خداوند بزرگ مى گويد بنده ام مرا حمد و ستايش كرد ، و دانست نعمتهائى را كه دارد از ناحيه من است ، و بلاها را نيز من از او دور كردم ، گواه باشيد كه من نعمتهاى سراى آخرت را بر نعمتهاى دنياى او مى افزايم ، و بلاهاى آن جهانرا نيز از او دفع مى كنم ، همانگونه كه بلاهاى دنيا را دفع كردم .
و هنگامى كه مى گويد الرحمن الرحيم خداوند مى گويد : بنده ام گواهى داد كه من رحمان و رحيمم ، گواه باشيد بهره او را از رحمتم فراوان مى كنم ، و سهم او را از عطايم افزون مى سازم .
و هنگامى كه مى گويد مالك يوم الدين او مى فرمايد : گواه باشيد همانگونه كه او حاكميت و مالكيت روز جزا را از آن من دانست ، من در روز
تفسير نمونه ج : 1 ص : 8
حساب ، حسابش را آسان مى كنم ، حسناتش را مى پذيرم ، و از سيئاتش صرف نظر مى كنم .
و هنگامى كه مى گويد اياك نعبد خداوند بزرگ مى گويد بنده ام راست مى گويد ، تنها مرا پرستش مى كند ، من شما را گواه مى گيرم بر اين عبادت خالص ثوابى به او مى دهم كه همه كسانى كه مخالف اين بودند به حال او غبطه خورند .
و هنگامى كه مى گويد اياك نستعين خدا مى گويد : بنده ام از من يارى جسته ، و تنها به من پناه آورده گواه باشيد من او را در كارهايش كمك مى كنم ، در سختيها به فريادش مى رسم ، و در روز پريشانى دستش را مى گيرم .
و هنگامى كه مى گويد اهدنا الصراط المستقيم ... ( تا آخر سوره ) خداوند مى گويد اين خواسته بنده ام بر آورده است ، و او هر چه مى خواهد از من بخواهد كه من اجابت خواهم كرد آنچه اميد دارد ، به او مى بخشم و از آنچه بيم دارد ايمنش مى سازم .

چرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است ؟
فاتحة الكتاب به معنى آغازگر كتاب ( قرآن ) است ، و از روايات مختلفى كه از پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) نقل شده به خوبى استفاده مى شود كه اين سوره در زمان خود پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) نيز به همين نام شناخته مى شده است .
از اينجا دريچه اى به سوى مساله مهمى از مسائل اسلامى گشوده مى شود و آن اينكه بر خلاف آنچه در ميان گروهى مشهور است كه قرآن در عصر پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) به صورت پراكنده بود ، بعد در زمان ابو بكر يا عمر يا عثمان جمع آورى شد قرآن در زمان خود پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) به همين صورت امروز جمع آورى شده بود ، و سرآغازش همين سوره حمد بوده است ، و الا نه اين سوره نخستين سوره اى بوده
تفسير نمونه ج : 1 ص : 9
است كه بر پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) نازل شده ، و نه دليل ديگرى براى انتخاب نام فاتحة الكتاب براى اين سوره وجود دارد .
مدارك متعدد ديگرى در دست است كه اين واقعيت را تاييد مى كند كه قرآن به صورت مجموعه اى كه در دست ماست در عصر پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) و به فرمان او جمع آورى شده بود .
على بن ابراهيم از امام صادق (عليه السلام) نقل كرده كه رسولخدا (صلى الله عليهوآلهوسلّم) به على (عليه السلام) فرمود : قرآن در قطعات حرير و كاغذ و امثال آن پراكنده است آن را جمع آورى كنيد سپس اضافه مى كند على (عليه السلام) از آن مجلس برخاست و آن را در پارچه زرد رنگى جمع آورى نمود سپس بر آن مهر زد ( و انطلق على (عليه السلام) فجمعه فى ثوب اصفر ثم ختم عليه ) .
گواه ديگر اينكه خوارزمى دانشمند معروف اهل تسنن در كتاب مناقب از على بن رياح نقل مى كند كه على بن ابى طالب و ابى بن كعب ، قرآن را در زمان رسولخدا (صلى الله عليهوآلهوسلّم) جمع آورى كردند .
سومين شاهد جمله اى است كه حاكم نويسنده معروف اهل سنت در كتاب مستدرك از زيد بن ثابت آورده است : زيد مى گويد : ما در خدمت پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) قرآن را از قطعات پراكنده جمع آورى مى كرديم و هر كدام را طبق راهنمائى پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) در محل مناسب خود قرار مى داديم ، ولى با اينحال اين نوشته ها متفرق بود پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) به على (عليه السلام) دستور داد كه آن را يكجا جمع كند ، و ما را از ضايع ساختن آن بر حذر مى داشت .
سيد مرتضى دانشمند بزرگ شيعه مى گويد : قرآن در زمان رسول الله
تفسير نمونه ج : 1 ص : 10
به همين صورت كنونى جمع آورى شده بود .
طبرانى و ابن عساكر از شعبى چنين نقل مى كنند كه شش نفر از انصار قرآن را در عصر پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) جمع آورى كردند و قتاده نقل مى كند كه از انس پرسيدم چه كسى قرآن را در عصر پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) جمع آورى كرد ، گفت چهار نفر كه همه از انصار بودند : ابى بن كعب ، معاذ ، زيد بن ثابت ، و ابو زيد و بعضى روايات ديگر كه نقل همه آنها به طول مى انجامد .
به هر حال علاوه بر اين احاديث كه در منابع شيعه و اهل تسنن وارد شده انتخاب نام فاتحة الكتاب براى سوره حمد - همانگونه كه گفتيم - شاهد زنده اى براى اثبات اين موضوع است .

سؤال : آيا جمع آورى قرآن در زمان پيامبر بود
در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه چگونه مى توان اين گفته را باور كرد با اينكه در ميان گروهى از دانشمندان معروف است كه قرآن پس از پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) جمع آورى شده ، ( بوسيله على (عليه السلام) يا كسان ديگر ) .
در پاسخ اين سؤال بايد گفت : اما قرآنى كه على (عليه السلام) جمع آورى كرد تنها خود قرآن نبود بلكه مجموعه اى بود از قرآن و تفسير و شان نزول آيات ، و مانند آن .
و اما در مورد عثمان قرائنى در دست است كه نشان مى دهد عثمان براى جلوگيرى از اختلاف قرائت ها اقدام به نوشتن قرآن واحدى با قرائت و نقطه گذارى نمود ( چرا كه تا آن زمان نقطه گذارى معمول نبود ) .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 11
و اما اصرار جمعى بر اينكه قرآن به هيچوجه در زمان پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) جمع آورى نشده و اين افتخار نصيب عثمان يا خليفه اول و دوم گشت شايد بيشتر به خاطر فضيلت سازى بوده باشد ، و لذا هر دسته اى اين فضيلت را به كسى نسبت مى دهد و روايت در مورد او نقل مى كند .
اصولا چگونه مى توان باور كرد پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) چنين كار مهمى را ناديده گرفته باشد در حالى كه او به كارهاى بسيار كوچك هم توجه داشت ، مگر نه اين است كه قرآن قانون اساسى اسلام ، كتاب بزرگ تعليم و تربيت ، زير بناى همه برنامه هاى اسلامى و عقائد و اعتقادات است ؟ آيا عدم جمع آورى آن در عصر پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) اين خطر را نداشت كه بخشى از قرآن ضايع گردد و يا اختلافاتى در ميان مسلمانان بروز كند .
به علاوه حديث مشهور ثقلين كه شيعه و سنى آن را نقل كرده اند كه پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) فرمود من از ميان شما مى روم و دو چيز را به يادگار مى گذارم كتاب خدا و خاندانم اين خود نشان مى دهد كه قرآن به صورت يك كتاب جمع آورى شده بود .
و اگر مى بينيم رواياتى كه دلالت بر جمع آورى قرآن توسط گروهى از صحابه زير نظر پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) دارد ، از نظر تعداد نفرات مختلف است مشكلى ايجاد نمى كند ، ممكن است هر روايت عده اى از آنها را معرفى كند .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 12
سورة الفاتحة
بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1) الْحَمْدُ للَّهِ رَب الْعَلَمِينَ(2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(3) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ(4) إِيَّاك نَعْبُدُ وَ إِيَّاك نَستَعِينُ(5) اهْدِنَا الصرَط الْمُستَقِيمَ(6) صِرَط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيرِ الْمَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضالِّينَ(7)
ترجمه :
1 - بنام خداوند بخشنده بخشايشگر
2 - ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است .
3 - خداوندى كه بخشنده و بخشايشگر است ( و رحمت عام و خاصش همگانرا فرا گرفته ) .
4 - خداوندى كه مالك روز جزا است .
5 - ( پروردگارا ! ) تنها ترا مى پرستيم ، و تنها از تو يارى مى جوئيم .
6 - ما را به راه راست هدايت فرما :
7 - راه كسانى كه آنها را مشمول نعمت خود ساختى ، نه راه كسانى كه بر آنها غضب كرده اى و نه گمراهان !
تفسير نمونه ج : 1 ص : 13
تفسير : 1 - بسم الله الرحمن الرحيم
ميان همه مردم جهان رسم است كه هر كار مهم و پر ارزشى را به نام بزرگى از بزرگان آغاز مى كنند ، و نخستين كلنگ هر مؤسسه ارزنده اى را به نام كسى كه مورد علاقه آنها است بر زمين مى زنند ، يعنى آن كار را با آن شخصيت مورد نظر از آغاز ارتباط مى دهند .
ولى آيا بهتر نيست كه براى پاينده بودن يك برنامه و جاويد ماندن يك تشكيلات ، آن را به موجود پايدار و جاويدانى ارتباط دهيم كه فنا در ذات او راه ندارد ، چرا كه همه موجودات اين جهان به سوى كهنگى و زوال مى روند ، تنها چيزى باقى مى ماند كه با آن ذات لا يزال بستگى دارد .
اگر نامى از پيامبران و انبياء باقى است به علت پيوندشان با خدا و عدالت و حقيقت است كه كهنگى در آن راه ندارد ، و اگر فى المثل اسمى از حاتم بر سر زبانها است به خاطر همبستگيش با سخاوت است كه زوال ناپذير است .
از ميان تمام موجودات آنكه ازلى و ابدى است تنها ذات پاك خدا است و به همين دليل بايد همه چيز و هر كار را با نام او آغاز كرد و در سايه او قرار داد و از او استمداد نمود لذا در نخستين آيه قرآن مى گوئيم بنام خداوند بخشنده بخشايشگر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
اين كار نبايد تنها از نظر اسم و صورت باشد ، بلكه بايد از نظر واقعيت و معنى با او پيوند داشته باشد ، چرا كه اين ارتباط آنرا در مسير صحيح قرار مى دهد و از هر گونه انحراف باز مى دارد و به همين دليل چنين كارى حتما به پايان مى رسد و پر بركت است .
به همين دليل در حديث معروفى از پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) مى خوانيم : كل امر ذى
تفسير نمونه ج : 1 ص : 14
بال لم يذكر فيه اسم الله فهو ابتر : هر كار مهمى كه بدون نام خدا شروع شود بى فرجام است .
امير مؤمنان على (عليه السلام) پس از نقل اين حديث اضافه مى كند انسان هر كارى را مى خواهد انجام دهد بايد بسم الله بگويد يعنى با نام خدا اين عمل را شروع مى كنم ، و هر عملى كه با نام خدا شروع شود خجسته و مبارك است .
و نيز مى بينيم امام باقر (عليه السلام) مى فرمايد : سزاوار است هنگامى كه كارى را شروع مى كنيم ، چه بزرگ باشد چه كوچك ، بسم الله بگوئيم تا پر بركت و ميمون باشد .
كوتاه سخن اينكه پايدارى و بقاء عمل بسته به ارتباطى است كه با خدا دارد .
به همين مناسبت خداوند بزرگ در نخستين آيات كه به پيامبر وحى شد دستور مى دهد كه در آغاز شروع تبليغ اسلام اين وظيفه خطير را با نام خدا شروع كند : اقرء باسم ربك .
و مى بينيم حضرت نوح (عليه السلام) در آن طوفان سخت و عجيب هنگام سوار شدن بر كشتى و حركت روى امواج كوه پيكر آب كه هر لحظه با خطرات فراوانى روبرو بود براى رسيدن به سر منزل مقصود و پيروزى بر مشكلات به ياران خود دستور مى دهد كه در هنگام حركت و در موقع توقف كشتى بسم الله بگويند ( و قال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرسيها ) ( سوره هود آيه 41 ) .
و آنها اين سفر پر مخاطره را سرانجام با موفقيت و پيروزى پشت سر گذاشتند و با سلامت و بركت از كشتى پياده شدند چنانكه قرآن مى گويد : قيل يا نوح اهبط بسلام منا و بركات عليك و على امم ممن معك ( سوره هود آيه 48 ) .
و نيز سليمان در نامه اى كه به ملكه سبا مى نويسد سر آغاز آن را بسم
تفسير نمونه ج : 1 ص : 15
الله قرار مى دهد ( انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحيم ... ) ( سوره نحل آيه 30 ) .
و باز روى همين اصل ، تمام سوره هاى قرآن - با بسم الله آغاز مى شود تا هدف اصلى كه همان هدايت و سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقيت و پيروزى و بدون شكست انجام شود .
تنها سوره توبه است كه بسم الله در آغاز آن نمى بينيم چرا كه سوره توبه با اعلان جنگ به جنايتكاران مكه و پيمان شكنان آغاز شده ، و اعلام جنگ با توصيف خداوند به رحمان و رحيم سازگار نيست .
در اينجا توجه به يك نكته لازم است و آن اينكه ما در همه جا بسم الله مى گوئيم چرا نمى گوئيم بسم الخالق يا بسم الرازق و مانند آن ؟ ! نكته اين است كه الله چنانكه به زودى خواهيم گفت ، جامعترين نامهاى خدا است و همه صفات او را يكجا بازگو مى كند ، اما نامهاى ديگر اشاره به بخشى از كمالات او است ، مانند خالقيت و رحمت او و مانند آن .
از آنچه گفتيم اين حقيقت نيز روشن شد كه گفتن بسم الله در آغاز هر كار هم به معنى استعانت جستن به نام خدا است ، و هم شروع كردن به نام او و اين دو يعنى استعانت و شروع كه مفسران بزرگ ما گاهى آن را از هم تفكيك كرده اند و هر كدام يكى از آن دو را در تقدير گرفته اند به يك ريشه باز مى گردد ، خلاصه اين دو لازم و ملزوم يكديگرند يعنى هم با نام او شروع مى كنم و هم از ذات پاكش استمداد مى طلبم .
به هر حال هنگامى كه كارها را با تكيه بر قدرت خداوند آغاز مى كنيم خداوندى كه قدرتش مافوق همه قدرتها است ، سبب مى شود كه از نظر روانى نيرو و توان بيشترى در خود احساس كنيم ، مطمئنتر باشيم ، بيشتر كوشش كنيم ، از
تفسير نمونه ج : 1 ص : 16
عظمت مشكلات نهراسيم و مايوس نشويم ، و ضمنا نيت و عملمان را پاكتر و خالصتر كنيم .
و اين است رمز ديگر پيروزى به هنگام شروع كارها به نام خدا .
گر چه هر قدر در تفسير اين آيه سخن بگوئيم كم گفته ايم چرا كه معروف است على (عليه السلام) از سر شب تا به صبح براى ابن عباس از تفسير بسم الله سخن مى گفت ، صبح شد در حالى كه از تفسير با بسم الله فراتر نرفته بود ولى با حديثى از همان حضرت اين بحث را همينجا پايان مى دهيم ، و در بحثهاى آينده مسائل ديگرى در اين رابطه خواهيم داشت .
عبد الله بن يحيى كه از دوستان امير مؤمنان على (عليه السلام) بود به خدمتش آمد و بدون گفتن بسم الله بر تختى كه در آنجا بود نشست ، ناگهان بدنش منحرف شد و بر زمين افتاد و سرش شكست ، على (عليه السلام) دست بر سر او كشيد و زخم او التيام يافت بعد فرمود : آيا نمى دانى كه پيامبر از سوى خدا براى من حديث كرد كه هر كار بدون نام خدا شروع شود بى سرانجام خواهد بود ، گفتم پدر و مادرم به فدايت باد مى دانم و بعد از اين ترك نمى گويم ، فرمود : در اين حال بهره مند و سعادتمند خواهى شد .
امام صادق (عليه السلام) هنگام نقل اين حديث فرمود : بسيار مى شود كه بعضى از شيعيان ما بسم الله را در آغاز كارشان ترك مى گويند و خداوند آنها را با ناراحتى مواجه مى سازد تا بيدار شوند و ضمنا اين خطا از نامه اعمالشان شسته شود ( 1 ) .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 17
نكته ها :

1 - آيا بسم الله جزء سوره است ؟ !
در ميان دانشمندان و علماء شيعه اختلافى در اين مساله نيست ، كه بسم الله جزء سوره حمد و همه سوره هاى قرآن است ، اصولا ثبت بسم الله در متن قرآن مجيد در آغاز همه سوره ها ، خود گواه زنده اين امر است ، زيرا مى دانيم در متن قرآن چيزى اضافه نوشته نشده است ، و ذكر بسم الله در آغاز سوره ها از زمان پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) تاكنون معمول بوده است .
و اما از نظر دانشمندان اهل تسنن ، نويسنده تفسير المنار جمع آورى جامعى از اقوال آنها به شرح زير كرده است : در ميان علما گفتگو است كه آيا بسم الله در آغاز هر سوره اى جزء سوره است يا نه ؟ دانشمندان پيشين از اهل مكه اعم از فقهاء و قاريان قرآن از جمله ابن كثير و اهل كوفه از جمله عاصم و كسائى از قراء ، و بعضى از صحابه و تابعين از اهل مدينه ، و همچنين شافعى در كتاب جديد ، و پيروان او و ثورى و احمد در يكى از دو قولش معتقدند كه جزء سوره است ، همچنين علماى اماميه و از صحابه - طبق گفته آنان على (عليه السلام) و ابن عباس و عبد الله بن عمر و ابو هريره ، و از علماى تابعين سعيد بن جبير و عطا و زهرى و ابن المبارك اين عقيده را برگزيده اند .
سپس اضافه مى كند مهمترين دليل آنها اتفاق همه صحابه و كسانى كه بعد از آنها روى كار آمدند بر ذكر بسم الله در قرآن در آغاز هر سوره اى - جز سوره برائت - است ، در حالى كه آنها متفقا توصيه مى كردند كه قرآن را از آنچه جزء قرآن نيست پيراسته دارند ، و به همين دليل آمين را در آخر سوره فاتحه ذكر نكرده اند ... سپس از مالك و پيروان ابو حنيفه و بعضى ديگر نقل مى كند كه آنها بسم الله
تفسير نمونه ج : 1 ص : 18
را يك آيه مستقل مى دانستند كه براى بيان آغاز سوره ها و فاصله ميان آنها نازل شده است .
و از احمد ( فقيه معروف اهل تسنن ) و بعضى از قاريان كوفه نقل مى كند كه آنها بسم الله را جزء سوره حمد مى دانستند نه جزء ساير سوره ها .
از مجموع آنچه گفته شده چنين استفاده مى شود كه حتى اكثريت قاطع اهل تسنن نيز بسم الله را جزء سوره مى دانند .
در اينجا بعضى از رواياتى را كه از طرق شيعه و اهل تسنن در اين زمينه نقل شده يادآور مى شويم : ( و اعتراف مى كنيم كه ذكر همه آنها از حوصله اين بحث خارج ، و متناسب با يك بحث فقهى تمام عيار است ) .
معاوية بن عمار از دوستان امام صادق (عليه السلام) مى گويد از امام پرسيدم هنگامى كه به نماز بر مى خيزم بسم الله را در آغاز حمد بخوانم ؟ فرمود بلى مجددا سؤال كردم هنگامى كه حمد تمام شد و سوره اى بعد از آن مى خوانم بسم الله را با آن بخوانم ؟ باز فرمود آرى :
2 - دارقطنى از علماى سنت به سند صحيح از على (عليه السلام) نقل مى كند كه مردى از آن حضرت پرسيد السبع المثانى چيست ؟ فرمود : سوره حمد است ، عرض كرد : سوره حمد شش آيه است فرمود : بسم الله الرحمن الرحيم نيز آيه اى از آن است .
3 - بيهقى محدث مشهور اهل سنت با سند صحيح از طريق ابن جبير از ابن عباس چنين نقل مى كند : استرق الشيطان من الناس ، اعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم : مردم شيطان صفت ، بزرگترين آيه قرآن بسم الله
تفسير نمونه ج : 1 ص : 19
الرحمن الرحيم را سرقت كردند ( اشاره به اينكه در آغاز سوره ها آن را نمى خوانند ) .
گذشته از همه اينها سيره مسلمين همواره بر اين بوده كه هنگام تلاوت قرآن بسم الله را در آغاز هر سوره اى مى خواندند ، و متواترا نيز ثابت شده كه پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) آن را نيز تلاوت مى فرمود ، چگونه ممكن است چيزى جزء قرآن نباشد و پيامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت كنند .
و اما اينكه بعضى احتمال داده اند كه بسم الله آيه مستقلى باشد كه جزء قرآن است اما جزء سوره ها نيست ، احتمال بسيار سست و ضعيفى به نظر مى رسد ، زيرا مفهوم و محتواى بسم الله نشان مى دهد كه براى ابتدا و آغاز كارى است ، نه اينكه خود يك مفهوم و معنى جدا و مستقل داشته باشد ، در حقيقت اين جمود و تعصب شديد است كه ما بخواهيم براى ايستادن روى حرف خود هر احتمالى را مطرح كنيم و آيه اى همچون بسم الله را كه مضمونش فرياد مى زند سر آغازى است براى بحثهاى بعد از آن ، آيه مستقل و بريده از ما قبل بعد بپنداريم .
تنها ايراد قابل ملاحظه اى كه مخالفان در اين رابطه دارند اين است كه مى گويند در شمارش آيات سوره هاى قرآن ( بجز سوره حمد ) معمولا بسم الله را يك آيه حساب نمى كنند ، بلكه آيه نخست را بعد از آن قرار مى دهند .
پاسخ اين سؤال را فخر رازى در تفسير كبير به روشنى داده است آنجا كه مى گويد : هيچ مانعى ندارد كه بسم الله در سوره حمد به تنهائى يك آيه باشد و در سوره هاى ديگر قرآن جزئى از آيه اول محسوب گردد .
( بنابر اين مثلا در سوره كوثر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر همه يك آيه محسوب مى شود ) .
به هر حال مساله آنقدر روشن است كه مى گويند : يك روز معاويه در
تفسير نمونه ج : 1 ص : 20
دوران حكومتش در نماز جماعت بسم الله را نگفت ، بعد از نماز جمعى از مهاجران و انصار فرياد زدند أسرقت ام نسيت ؟ : آيا بسم الله را دزديدى يا فراموش كردى ؟ .

2 - الله جامعترين نام خداوند .
در جمله بسم الله نخست با كلمه اسم روبرو مى شويم كه به گفته علماى ادبيات عرب اصل آن از سمو ( بر وزن غلو ) گرفته شده كه به معنى بلندى و ارتفاع است ، و اينكه به هر نامى اسم گفته مى شود به خاطر آنست كه مفهوم آن بعد از نامگذارى از مرحله خفا و پنهانى به مرحله بروز و ظهور و ارتفاع مى رسد ، و يا به خاطر آنست كه لفظ با نامگذارى ، معنى پيدا مى كند و از مهمل و بى معنى بودن در مى آيد و علو و ارتفاع مى يابد .
به هر حال بعد از كلمه اسم ، به كلمه الله برخورد مى كنيم كه جامعترين نامهاى خدا است ، زيرا بررسى نامهاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسلامى آمده نشان مى دهد كه هر كدام از آن يك بخش خاص از صفات خدا را منعكس مى سازد ، تنها نامى كه اشاره به تمام صفات و كمالات الهى ، يا به تعبير ديگر جامع صفات جلال و جمال است همان الله مى باشد .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 21
به همين دليل اسماء ديگر خداوند غالبا به عنوان صفت براى كلمه الله گفته مى شود به عنوان نمونه : غفور و رحيم كه به جنبه آمرزش خداوند اشاره مى كند ( فان الله غفور رحيم - بقره - 226 ) .
سميع اشاره به آگاهى او از مسموعات ، و عليم اشاره به آگاهى او از همه چيز است ( فان الله سميع عليم - بقره - 227 ) .
بصير ، علم او را به همه ديدنيها بازگو مى كند ( و الله بصير بما تعملون حجرات - 18 ) .
رزاق ، به جنبه روزى دادن او به همه موجودات اشاره مى كند و ذو القوه به قدرت او ، و مبين به استوارى افعال و برنامه هاى او ( ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين - زاريات - 58 ) .
و بالاخره خالق و بارء اشاره به آفرينش او و مصور حاكى از صورتگريش مى باشد ( هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى حشر - 24 ) .
آرى تنها الله است كه جامعترين نام خدا مى باشد ، لذا ملاحظه مى كنيم در يك آيه بسيارى از اين اسماء ، وصف الله قرار مى گيرند هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر : او است الله كه معبودى جز وى نيست ، او است حاكم مطلق ، منزه از ناپاكيها ، از هر گونه ظلم و بيدادگرى ، ايمنى بخش ، نگاهبان همه چيز ، توانا و شكست ناپذير ، قاهر بر همه موجودات و با عظمت .
يكى از شواهد روش جامعيت اين نام آنست كه ابراز ايمان و توحيد تنها با جمله لا اله الا الله مى توان كرد ، و جمله لا اله الا العليم ، الا الخالق ، الا الرازق و مانند آن به تنهائى دليل بر توحيد و اسلام نيست ، و نيز به همين جهت است كه
تفسير نمونه ج : 1 ص : 22
در مذاهب ديگر هنگامى كه مى خواهند به معبود مسلمين اشاره كنند الله را ذكر مى كنند ، زيرا توصيف خداوند به الله مخصوص مسلمانان است .

3 - رحمت عام و خاص خدا .
مشهور در ميان گروهى از مفسران اين است كه صفت رحمان ، اشاره به رحمت عام خدا است كه شامل دوست و دشمن ، مؤمن و كافر و نيكوكار و بدكار مى باشد ، زيرا مى دانيم باران رحمت بى حسابش همه را رسيده ، و خوان نعمت بى دريغش همه جا كشيده همه بندگان از مواهب گوناگون حيات بهره مندند ، و روزى خويش را از سفره گسترده نعمتهاى بى پايانش بر مى گيرند ، اين همان رحمت عام او است كه پهنه هستى را در بر گرفته و همگان در درياى آن غوطهورند .
ولى رحيم اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ويژه بندگان مطيع و صالح و فرمانبردار است ، زيرا آنها به حكم ايمان و عمل صالح ، شايستگى اين را يافته اند كه از رحمت و بخشش و احسان خاصى كه آلودگان و تبهكاران از آن سهمى ندارند ، بهره مند گردند .
تنها چيزى كه ممكن است اشاره به اين مطلب باشد آنست كه رحمان در همه جا در قرآن به صورت مطلق آمده است كه نشانه عموميت آنست ، در حالى كه رحيم گاهى به صورت مقيد ذكر شده كه دليل بر خصوصيت آن است مانند و كان بالمؤمنين رحيما : خداوند نسبت به مؤمنان رحيم است ( احزاب - 43 ) و گاه به صورت مطلق مانند سوره حمد .
در روايتى نيز از امام صادق (عليه السلام) مى خوانيم كه فرمود : و الله اله كل شيىء ، الرحمان بجميع خلقه ، الرحيم بالمؤمنين خاصة : خداوند معبود همه چيز است ، نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان ، و نسبت به خصوص مؤمنان رحيم
تفسير نمونه ج : 1 ص : 23
است از سوئى ديگر رحمان را صيغه مبالغه دانسته اند كه خود دليل ديگرى بر عموميت رحمت او است ، و رحيم را صفت مشبهه كه نشانه ثبات و دوام است و اين ويژه مؤمنان مى باشد .
شاهد ديگر اينكه رحمان از اسماء مختص خداوند است و در مورد غير او به كار نمى رود ، در حالى كه رحيم صفتى است كه هم در مورد خدا و هم در مورد بندگان استعمال مى شود ، چنانكه درباره پيامبر (صلى الله عليهوآلهوسلّم) در قرآن مى خوانيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم : ناراحتيهاى شما بر پيامبر گران است ، و نسبت به هدايت شما سخت علاقمند است ، و نسبت به مؤمنان مهربان و رحيم مى باشد ( توبه - 128 ) .
لذا در حديث ديگرى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده : الرحمان اسم خاص ، بصفة عامة ، و الرحيم اسم عام بصفة خاصة : رحمان اسم خاص است اما صفت عام دارد ( نامى است مخصوص خدا ولى مفهوم رحمتش همگانرا در بر مى گيرد ) ولى رحيم اسم عام است به صفت خاص ( نامى است كه بر خدا و خلق هر دو گفته مى شود اما اشاره به رحمت ويژه مؤمنان دارد ) .
با اين همه گاه مى بينيم كه رحيم نيز به صورت يك وصف عام استعمال مى شود البته هيچ مانعى ندارد كه تفاوتى كه گفته شد در ريشه اين دو لغت باشد ، اما استثناهائى نيز در آن راه يابد .
در دعاى بسيار ارزنده و معروف امام حسين (عليه السلام) بنام دعاى عرفه مى خوانيم : يا رحمان الدنيا و الاخرة و رحيمهما : اى خدائى كه رحمان دنيا و آخرت توئى و رحيم دنيا و آخرت نيز توئى !
تفسير نمونه ج : 1 ص : 24
سخن خود را در اين بحث با حديث پر معنى و گويائى از پيامبر اكرم (صلى الله عليهوآلهوسلّم) پايان مى دهيم آنجا كه فرمود : ان الله عز و جل ماة رحمة ، و انه انزل منها واحدة الى الارض فقسمها بين خلقه بها يتعاطفون و يتراحمون ، و اخر تسع و تسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة ! : خداوند بزرگ صد باب رحمت دارد كه يكى از آن را به زمين نازل كرده است ، و در ميان مخلوقاتش تقسيم نموده و تمام عاطفه و محبتى كه در ميان مردم است از پرتو همان است ، ولى نود و نه قسمت را براى خود نگاه داشته و در قيامت بندگانش را مشمول آن ميسازد .

4 - چرا صفات ديگر خدا در بسم الله نيامده است ؟ !
اين موضوع قابل توجه است كه تمام سوره هاى قرآن با بسم الله شروع مى شود ( بجز سوره برائت آن هم به دليلى كه سابقا گفتيم ) و در بسم الله پس از نام ويژه الله تنها روى صفت رحمانيت و رحيميت او تكيه مى شود ، و اين سؤال انگيز است كه چرا سخنى از بقيه صفات در اين موضع حساس به ميان نيامده ؟ اما با توجه به يك نكته ، پاسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اينكه در آغاز هر كار لازم است از صفتى استمداد كنيم كه آثارش بر سراسر جهان پرتوافكن است ، همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانى نجات بخشيده است .
بهتر است اين حقيقت را از زبان قرآن بشنويد آنجا كه مى گويد : و رحمتى وسعت كل شيىء : رحمت من همه چيز را فرا گرفته است ( اعراف - 156 ) .
و در جاى ديگر از زبان حاملان عرش خدا مى خوانيم ربنا وسعت كل شيىء رحمة : خدايا رحمت خود را بر همه چيز گسترده اى ( مؤمن - 7 ) .
از سوى ديگر مى بينيم پيامبران براى نجات خود از چنگال حوادث سخت
تفسير نمونه ج : 1 ص : 25
و طاقت فرسا و دشمنان خطرناك ، دست به دامن رحمت خدا مى زدند : قوم موسى براى نجات از چنگال فرعونيان مى گويند و نجنا برحمتك : خدايا ما را به رحمت خود رهائى بخش ( يونس - 86 ) .
در مورد هود و پيروانش چنين مى خوانم : فانجيناه و الذين معه برحمة منا : هود و پيروانش را به وسيله رحمت خويش ( از چنگال دشمنان ) رهائى بخشيديم ( اعراف - 72 ) .
اصولا هنگامى كه حاجتى از خدا مى طلبيم مناسب است او را با صفاتى كه پيوند با آن حاجت دارد توصيف كنيم ، مثلا عيسى مسيح (عليه السلام) به هنگام درخواست مائده آسمانى ( غذاى مخصوص ) چنين مى گويد : اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء ... و ارزقنا و انت خير الرازقين : بار الها مائده اى از آسمان بر ما نازل گردان ... و ما را روزى ده و تو بهترين روزى دهندگانى ( مائده - 114 ) .
نوح پيامبر بزرگ خدا نيز اين درس را به ما مى آموزد ، آنجا كه براى پياده شدن از كشتى در يك جايگاه مناسب ، چنين دعا كند رب انزلنى منزلا مباركا و انت خير المنزلين : پروردگارا ! مرا به طرز مباركى فرود آر كه تو بهترين فرود آورندگانى ( مؤمنون - 29 ) .
و نيز زكريا به هنگام درخواست فرزندى از خدا كه جانشين و وارث او باشد خدا را با صفت خير الوارثين توصيف مى كند و مى گويد رب لا تذرنى فردا و انت خير الوارثين : خداوندا ! مرا تنها مگذار كه تو بهترين وارثانى ( انبياء - 89 ) .
بنابر اين در مورد آغاز كارها به هنگامى كه مى خواهيم با نام خداوند شروع كنيم بايد دست به دامن رحمت واسعه او بزنيم ، هم رحمت عام و هم رحمت خاصش آيا براى پيشرفت در كارها و پيروزى بر مشكلات ، صفتى مناسبتر از اين صفات مى باشد ؟ !
تفسير نمونه ج : 1 ص : 26
جالب اينكه نيروئى كه همچون نيروى جاذبه ، جنبه عمومى دارد و دلها را به هم پيوند مى دهد همين صفت رحمت است ، براى پيوند خلق با خالق نيز از اين صفت رحمت بايد استفاده كرد .
مؤمنان راستين با گفتن بسم الله الرحمن الرحيم در آغاز كارها دل از همه جا بر مى كنند و تنها به خدا دل مى بندند ، و از او استمداد و يارى مى طلبند ، خداوندى كه رحمتش فراگير است ، و هيچ موجودى از آن ، بى نصيب نيست .
اين درس را نيز از بسم الله به خوبى مى توان آموخت كه اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائى دارد كه تا عوامل قاطعى براى آن پيدا نشود تحقق نخواهد يافت ، چنانكه در دعا مى خوانيم يا من سبقت رحمته غضبه : اى خدائى كه رحمتت بر غضبت پيشى گرفته است .
انسانها نيز بايد در برنامه زندگى چنين باشند ، اساس و پايه كار را بر رحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را براى مواقع ضرورت بگذارند ، قرآن 114 سوره دارد ، 113 سوره با رحمت آغاز مى شود ، تنها سوره توبه كه با اعلان جنگ و خشونت آغاز مى شود و بدون بسم الله است !
تفسير نمونه ج : 1 ص : 27
الْحَمْدُ للَّهِ رَب الْعَلَمِينَ(2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(3)
ترجمه :
2 - ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است .
3 - خداوندى كه بخشنده و بخشايشگر است ( و رحمت عام و خاصش همگانرا فرا گرفته است ) .

تفسير : جهان غرق رحمت او است
بعد از بسم الله كه آغازگر سوره بود ، نخستين وظيفه بندگان آنست كه به ياد مبدء بزرگ عالم هستى و نعمتهاى بى پايانش بيفتند ، همان نعمتهاى فراوانى كه سراسر وجود ما را احاطه كرده و راهنماى ما در شناخت پروردگار و هم انگيزه ما در راه عبوديت است .
اينكه مى گوئيم : انگيزه ، به خاطر آنست كه هر انسانى به هنگامى كه نعمتى به او مى رسد فورا مى خواهد ، بخشنده نعمت را بشناسد ، و طبق فرمان فطرت به سپاسگزارى برخيزد و حق شكر او را ادا كند .
به همين جهت علماى علم كلام ( عقائد ) در نخستين بحث اين علم ، كه سخن از انگيزه هاى خداشناسى به ميان مى آيد وجوب شكر منعم را كه يك فرمان فطرى و عقلى است به عنوان انگيزه خداشناسى ، يادآور مى شوند .
و اينكه مى گوئيم : راهنماى ما در شناخت پروردگار نعمتهاى او است ، به خاطر آن است كه بهترين و جامعترين راه براى شناخت مبدء ، مطالعه در اسرار آفرينش و رازهاى خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با زندگى انسانها است .
به اين دو دليل سوره فاتحة الكتاب با اين جمله شروع مى شود ( الحمد لله رب العالمين ) .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 28
براى پى بردن به عمق و عظمت اين جمله لازم است ، به تفاوت ميان حمد و مدح و شكر و نتايج آن توجه شود :
1 - حمد در لغت عرب به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفت نيك اختيارى است ، يعنى هنگامى كه كسى آگاهانه كار خوبى انجام دهد ، و يا صفتى را براى خود برگزيند كه سرچشمه اعمال نيك اختيارى است ، ما او را حمد و ستايش مى گوئيم .
ولى مدح به معنى هر گونه ستايش است ، خواه در برابر يك امر اختيارى باشد يا غير اختيارى ، فى المثل تعريفى را كه از يك گوهر گرانبها مى كنيم ، عرب آنرا مدح مى نامد ، و به تعبير ديگر مفهوم مدح ، عام است در حالى كه مفهوم حمد خاص مى باشد .
ولى مفهوم شكر از همه اينها محدودتر است ، تنها در برابر نعمتهائى شكر و سپاس مى گوئيم كه از ديگرى با ميل و اراده او به ما رسيده است و اگر به اين نكته توجه كنيم كه الف و لام الحمد به اصطلاح الف و لام جنس است و در اينجا معنى عموميت را مى بخشد ، چنين نتيجه مى گيريم كه هر گونه حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است .
حتى هر انسانى كه سرچشمه خير و بركتى است ، و هر پيامبر و رهبر الهى كه نور هدايت در دلها مى پاشد ، هر معلمى كه تعليم مى دهد ، هر شخص سخاوتمندى كه بخشش مى كند ، و هر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى مى نهد ، ستايش آنها از ستايش خدا سرچشمه مى گيرد ، چرا كه همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات پاك او است ، و يا به تعبير ديگر حمد اينها ، حمد خدا ، و ستايش اينها ستايشى براى او است .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 29
و نيز اگر خورشيد نورافشانى مى كند ، ابرها باران مى بارند ، و زمين بركاتش را به ما تحويل مى دهد ، اينها نيز همه از ناحيه او است ، بنابر اين تمام حمدها به او بر مى گردد .
و به تعبير ديگر جمله الحمد لله رب العالمين ، اشاره اى است هم به توحيد ذات و هم صفات و هم افعال ( دقت كنيد ) .
2 - اصولا توصيف الله در اينجا به رب العالمين ، در واقع از قبيل ذكر دليل بعد از بيان مدعا است ، گوئى كسى سؤال مى كند چرا همه حمدها مخصوص خدا است ، در پاسخ گفته مى شود : براى اينكه او رب العالمين و پروردگار جهانيان است .
قرآن مجيد مى گويد الذى احسن كل شيىء خلقه : خداوند كسى است كه آفرينش هر چيزى را به بهترين صورت انجام داد ( سجده - 7 ) و نيز مى گويد : و ما من دابة فى الارض الا على الله رزقها : هر جنبنده اى در زمين است روزيش بر خدا است ( هود - 6 ) .
3 - از كلمه حمد اين نكته نيز به خوبى استفاده مى شود كه خداوند همه اين مواهب و نيكيها را با اراده و اختيار خود ، ايجاد كرده است ، بر ضد گفته آنان كه خدا را همانند خورشيد يك مبدء مجبور فيض بخش مى دانند .
4 - جالب اينكه حمد تنها در آغاز كار نيست ، بلكه پايان كارها نيز چنانكه قرآن به ما تعليم مى دهد با حمد خدا خواهد بود .
در مورد بهشتيان مى خوانيم دعواهم فيها سبحانك اللهم و تحيتهم فيها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين : سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عيب و نقص ، و تحيت آنها سلام ، و آخرين سخنشان الحمد لله رب العالمين است ( يونس - 10 ) .

تفسير نمونه ج : 1 ص : 30
5 - اما كلمه رب در اصل به معنى مالك و صاحب چيزى است كه به تربيت و اصلاح آن مى پردازد و كلمه ربيبه كه به دختر همسر انسان گفته مى شود از همينجا گرفته شده است ، زيرا او هر چند از شوهر ديگرى است ولى زير نظر پدر خوانده اش پرورش مى يابد .
اين كلمه بطور مطلق تنها به خدا گفته مى شود ، و اگر به غير خدا اطلاق گردد حتما به صورت اضافه است مثلا مى گوئيم رب الدار ( صاحب خانه ) رب السفينة ( صاحب كشتى ) ( 1 ) .
در تفسير مجمع البيان معنى ديگرى نيز بر آن افزوده است و آن شخص بزرگى است كه فرمان او مطاع مى باشد ، اما بعيد نيست كه هر دو معنى بيك اصل باز گردد .
6 - كلمه عالمين جمع عالم است و عالم به معنى مجموعه اى است از موجودات مختلف كه داراى صفات مشترك و يا زمان و مكان مشترك هستند ، مثلا ميگوئيم عالم انسان و عالم حيوان و عالم گياه ، و يا مى گوئيم عالم شرق و عالم غرب عالم امروز و عالم ديروز ، بنابر اين عالم خود به تنهائى معنى جمعى دارد و هنگامى كه به صورت عالمين جمع بسته مى شود اشاره به تمام مجموعه هاى اين جهان است .
در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه جمع با ين معمولا براى جمع عاقل است در حاليكه همه عالمهاى اين جهان صاحبان عقل نيستند ، بهمين دليل بعضى از مفسران كلمه عالمين را در اينجا اشاره به گروهها و مجموعه هائى از صاحبان
تفسير نمونه ج : 1 ص : 31
عقل ميدانند مانند فرشتگان و انسانها و جن .
اين احتمال نيز وجود دارد كه اين جمع بخاطر تغليب باشد ( منظور از تغليب اين است كه مجموعه اى از صاحبان صفات مختلف را با وصف صنف برتر توصيف كنيم ) .
7 - نويسنده تفسير المنار ميگويد : از جد ما امام صادق (عليه السلام) كه رضوان خدا بر او باد چنين نقل شده كه مراد از عالمين تنها انسانها هستند .
سپس اضافه مى كند در قرآن نيز عالمين بهمين معنا آمده است مانند ليكون للعالمين نذيرا : خداوند قرآن را بر بنده اش فرستاد تا جهانيان را انذار كند ( سوره فرقان آيه 1 ) ( 1 ) .
ولى اگر موارد استعمال عالمين را در قرآن در نظر بگيريم خواهيم ديد كه هر چند كلمه عالمين در بسيارى از آيات قرآن به معنى انسانها آمده است ولى در پاره اى از موارد معنى وسيعترى دارد ، و انسانها و موجودات ديگر جهان را در بر مى گيرد ، مانند فلله الحمد رب السموات و رب الارض رب العالمين : ستايش مخصوص خدا است كه مالك و پروردگار آسمانها و زمين ، مالك و پروردگار جهانيان است ( جاثيه آيه 36 ) .
و مانند قال فرعون و ما رب العالمين قال رب السموات و الارض و ما بينهما : فرعون گفت پروردگار عالميان چيست ؟ موسى در پاسخ گفت پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان اين دو است ( آيه 23 و 24 سوره شعراء ) .
جالب اينكه در روايتى كه صدوق در كتاب عيون الاخبار از على (عليه السلام) نقل كرده چنين مى خوانيم : كه امام (عليه السلام) در ضمن تفسير آيه الحمد لله رب العالمين فرمود : رب العالمين هم الجماعات ، من كل مخلوق من الجمادات و الحيوانات : رب العالمين اشاره به مجموع همه مخلوقات است اعم از موجودات
 

Back Index