امامان‌ عصمت‌ مطلقه‌ دارند‌‌

احزاب: 33

جز اين‌ نيست‌ كه‌ خداوند مي‌خواهد از شما اهل‌ بيتِ [پيامبر] هر گونه‌ پليدي‌ را بزدايد و شما را پاكيزه‌ گرداند
به‌ همان‌ دليل‌ كه‌ پيامبر در مقام‌ بنيان‌گذار شريعت‌ و كسي‌ كه‌ از طريق‌ وحي‌ با آسمان‌ مرتبط‌ است‌ بايد معصوم‌ باشد؛ امامان‌ نيز در مقام‌ حافظان‌ شريعت‌ و مفسران‌ قرآن‌ و متوليان‌ هدايت‌ مردم‌ و نگهبانان‌ حدود و احكام‌ الهي‌ بايد از هر گونه‌ خطا و اشتباه‌ و گناه‌ و ظلمي‌ بري‌ باشند، كه‌ قرآن‌ فرمود: لاَ يَنالُ عَه­دِي‌ الظّالِمينَ
‌‌آيات‌ قبل‌ و بعد از اين‌ آيه‌ دربارهِ‌ همسران‌ پيامبر است؛ اما از اين‌ كه‌ آن‌ آيات‌ با ضمير جمع‌ مؤ‌نث‌ (هُنّ) و اين‌ آيه‌ با ضمير جمع‌ مذكر (كُم) آمده‌ است، نتيجه‌ مي‌گيريم‌ كه‌ اين‌ آيه‌ دربارهِ‌ آنان‌ نيست، بلكه‌ دربارهِ‌ عصمت‌ اهل‌ بيت‌ پيامبر نازل‌ شده‌ است.
‌‌در مدارك‌ معتبر اهل‌ سنت‌ آمده‌ است‌ كه‌ بعد از نزول‌ اين‌ آيه، پيامبر تا ماه‌ها هنگامي‌ كه‌ براي‌ نماز صبح‌ از كنار خانهِ‌ فاطمه‌ و علي‌  مي‌گذشت‌ صدا مي‌زد: <هنگام‌ نماز است، اي‌ اهل‌ بيت>؛ و آن‌ گاه‌ اين‌ آيه‌ را تلاوت‌ مي‌كرد