مزد رسالتم‌ مودّت‌ و دوستى‌ با نزديكان‌ من‌ است‌‌شوري: 23

‌‌ بگو: از شما بر اين‌ رسالت‌ مزدي، جز محبت‌ خويشاوندانم، نمى‌طلبم
همهِ‌ مفسران‌ شيعه‌ و بزرگانى‌ از اهل‌ سنت‌ معتقدند كه‌ منظور از ذوى‌القُربي نزديكان‌ پيامبر9 است. نكتهِ‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ كه‌ قرآن‌ مجيد در سورهِ‌ شعراء و در پنج‌ آيه‌ (109 و 127 و 145 و 164 و 180) از قول‌ حضرت‌ نوح‌ و هود و صالح‌ و لوط‌ و شعيب: نقل‌ مى‌كند كه‌ ما هيچ‌ اجر و پاداشى‌ از شما نمى‌خواهيم؛ اجر و پاداش‌ ما بر پروردگار عالميان‌ است؛ اما در آيهِ‌ مورد بحث‌ پيامبر گويا اجر و پاداشى‌ براى‌ خود مشخص‌ كرده‌اند؛ و آن‌ علاقهِ‌ شديد به‌ خويشاوندان‌ اوست؛ و در آيهِ‌ 57 سورهِ‌ فرقان‌ مى‌فرمايد: اجر و پاداش‌ من‌ گزينش‌ راه‌ خدا و حركت‌ در آن‌ مسير است
‌‌از جمع‌ اين‌ آيات‌ مى‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ پيامبر اسلام‌ نيز، مانند ساير پيامبران‌ الهي، اجر و پاداشى‌ براى‌ شخص‌ خود از مردم‌ نخواسته‌ است؛ بلكه‌ مودت، يعنى‌ محبت‌ شديد به‌ ذوى‌القرباى‌ او، راهى‌ به‌ سوى‌ خدا و لطفى‌ ديگر به‌ امت‌ است؛ و اين‌ مودّت­ آنان‌ را به‌ منشاء عصمت‌ و ولايت‌ و امامت، كه‌ ذات‌ مقدسِ احديت‌ است، هدايت‌ مى‌كند.‌‌به‌ امامت‌ سوگند/ نسزد شعر پر از مدح‌ و ثنا/ ريختن‌ پاى‌ امام/ و ندانستن‌ و پى‌نابردن/ راه‌ كو، چاه‌ كدام؟/ بلكه‌ بايست‌ كه‌ راهش‌ را رفت/ سخنش‌ را بشنفت/ هدف‌ زندگى‌اش‌ را بايد/ بهر اين‌ مردم‌ گفت. -- جواد محدثي
ولايت‌پذيرى‌ و دوستى‌ اهل‌ بيت‌ به‌ سود شماست