محمد پيامبرى‌ جهانى‌ است‌‌سباء: 28

و تو را به‌ پيامبرى‌ نفرستاديم، مگر بر همهِ‌ مردم؛ مژده‌دهندهِ‌ [صالحان] و بيم‌دهندهِ‌ [بدكاران]؛ ولكن‌ بيش‌تر مردم‌ نمى‌دانند
همهِ‌ آياتى‌ كه‌ بر خاتميت‌ پيامبر اكرم دلالت‌ دارد بر جهانى‌ بودن‌ ماءموريت‌ آن‌ مقامِ عظمى‌ و آن‌ وجود مقدس‌ نيز دلالت‌ دارد.
‌‌رسول‌ خدا9 فرمودند: هر كه‌ قرآن‌ به‌ او رسد چنان‌ است‌ كه‌ من‌ به‌ وسيلهِ‌ آن‌ با وى‌ رودررو سخن‌ گفته‌ باشم.> آن‌ گاه‌ حضرت‌ اين‌ آيه‌ را خواندند: و اين‌ قرآن‌ به‌ من‌ وحى‌ شده‌ تا به‌ وسيلهِ‌ آن، شما و هر كس‌ را كه‌ اين‌ قرآن‌ به‌ او رسد هشدار دهم
‌‌پيامبر در حديث‌ معروف‌ ابوذر آن‌ گاه‌ كه‌ مراحل‌ بندگى‌ خدا را به‌ او مى‌آموزد مى‌فرمايد: بعد از شناخت‌ خدا، بايد به‌ من‌ ايمان‌ آورى‌ و اعتراف‌ كنى‌ كه‌ خداوند مرا چراغ‌ هدايت‌ براى‌ همهِ‌ انسان‌ها قرار داده‌ است
‌‌برخى‌ افراد سست‌ايمان‌ مى‌گويند: احكامى‌ كه‌ پيامبر آورده‌ در زمان‌ ما لازم‌الاجرا نيست‌ و اين‌ دستورها براى‌ سر و سامان‌ دادن‌ به‌ وضع‌ نابهنجار مردم‌ جاهلِ جزيره`‌العرب‌ بوده‌ است. آنان‌ اگر به‌ اين‌ سخن‌ پيامبر و قرآن‌ ايمان‌ داشتند، براى‌ رسالت‌ او حد و زمانى‌ نمى‌شناختند؛ و در واقع‌ بايد گفت‌ كه‌ همهِ‌ انحرافاتى‌ كه‌ در دين‌ از آغاز تا كنون‌ پديد آمده‌ و مى‌آيد بر اثر ضعف‌ ايمان‌ به‌ رسول‌اللّه‌ و دستاورد رسالت‌ او بوده‌ است