او آخرين‌ پيامبر از سلسلهِ‌ انبياى‌ الهى‌ است‌‌احزاب: 40

محمد پدر هيچ‌ يك‌ از مردان‌ شما نيست؛ ولكن‌ رسول‌ خدا و خاتم‌ پيامبران‌ است؛ و خداوند همواره‌ به‌ همه‌ چيز داناست
علاوه‌ بر اين‌ آيات، آيهِ‌ 1 سورهِ‌ فرقان، 19 و 90 انعام، 28 سباء، 158 اعراف، 107 انبياء بر خاتميت‌ پيامبر اكرم دلالت‌ مى‌كنند
‌‌رسول‌ خدا فرمودند: اى‌ مردم، بعد از من‌ پيامبرى‌ نيست؛ و پس‌ از سنّت‌ من، سنّتى‌ وجود ندارد. پس‌ هر كس‌ ادعاى‌ نبوت‌ كند ادعا و بدعت‌ او در آتش‌ خواهد بود. هر كه‌ را چنين‌ ادعايى‌ كرد بكشيد. امام‌ صادق فرمودند:  تا اين‌ كه‌ محمد9 آمد و قرآن‌ و شريعت‌ و طريقت‌ خود را آورد. پس‌ حلال‌ او تا روز قيامت‌ حلال‌ است‌ و حرام‌ او تا روز قيامت‌ حرام
‌‌اگر كسى‌ اشكال‌ كند كه‌ چگونه‌ سير تكاملى‌ انسان‌ با خاتميت‌ پيامبر سازگار است، در پاسخ‌ مى‌گوييم: گاهى‌ انسان‌ به‌ مرحله‌اى‌ از بلوغ‌ فكرى‌ و فرهنگى‌ مى‌رسد كه‌ مى‌تواند با استفادهِ‌ مستمر از اصول‌ و تعليمات‌ جامع‌ نبى‌خاتم‌ راه‌ را ادامه‌ دهد؛ زيرا نقشهِ‌ كامل‌ و جامع‌ راهى‌ را كه‌ انبياى‌ گذشته، هر يك‌ بخشى‌ از آن‌ را، براى‌ هدايت‌ جوامع‌ بشرى‌ طى‌ كردند به‌ وسيلهِ‌ آخرين‌ پيامبر به‌ مردم‌ ابلاغ‌ شد. البته‌ اين‌ فقط‌ دليلِ بى‌نيازى‌ به‌ دينِ جديد و پيامبر جديد است؛ اما رهبرى‌ و امامت، كه‌ نظارت‌ كلى‌ بر اجراى‌ اصول‌ و قوانين‌ دينى‌ و در راه‌ بردن‌ مردم‌ است، امر ديگرى‌ است‌ كه‌ انسان‌ هيچ‌ گاه‌ از آن‌ بى‌نياز نمى‌شود