محمد: رهبرى‌ مردمى‌ و مهربان‌ و پرتلاش‌‌توبه: 128

حقا كه‌ شما را فرستاده‌اى‌ از خودتان‌ آمده‌ [، نه‌ از فرشتگان‌ و نه‌ از اجنه،] كه‌ رنج‌ و ضرر شما بر او گران‌ است. [و]بر [ايمان‌ و كمال] شما حريص‌ و با مؤ‌منان‌ رئوف‌ و مهربان‌ است

آنچه‌ را خداوند در اين‌ آيه‌ فرموده‌ است‌ بار ديگر مرور مى‌كنيم: اولاً، رهبر شما از خودتان‌ و مردمى‌ است‌ و آشنا با شما و نيازها و ضعف‌ها و استعدادهاى‌ شماست؛ ثانياً، رهبرى‌ است‌ دل‌سوز و دل‌رحم‌ كه‌ نمى‌تواند رنج‌ و سختى‌ شما را ببيند و تحمل‌ گرفتارى‌هاى‌ شما بر او دشوار است؛ ثالثاً، طمع‌ دارد كه‌ دنياى‌ شما و دين‌ شما و خانوادهِ‌ شما و فرزندان‌ شما و جامعهِ‌ شما و خودِ شما بهترين‌ باشيد؛ رابعاً، بسيار دل‌سوز مؤ‌منان‌ و با آنان‌ مهربان‌ است
‌‌اَنس‌ مى‌گويد: اخلاق‌ رسول‌ خدا چنين‌ بود كه‌ هر گاه‌ يكى‌ از برادران‌ دينى‌ خود را سه‌ روز نمى‌ديد، جوياى‌ حالش‌ مى‌شد. اگر به‌ مسافرت‌ رفته‌ بود، برايش‌ دعا مى‌كرد؛ و اگر در شهر بود، به‌ ديدنش‌ مى‌رفت؛ و اگر بيمار بود، از او عيادت‌ مى‌كرد